Årets stämmor sker den 21 mars kl 1000-1200

Lördagen den 21 mars genomförs årets stämmor för Samfällighets- respektive Fastighetsägarföreningen

Notera att vi har ny lokal i år – Ösbyskolans matsal, Ösby skolväg 4, Gustavsberg.

Kallelsen med handlingar har skickats ut via brevpost.

Du kan ladda ner Fastighetsägarföreningens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Fastighetsägarföreningen

Du kan ladda ner Samfällighetens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Samfälligheten

Tider: 

0930 – Registreringen öppnar
1000-1100 Stämma Samfällighetsföreningen
1100-1200 Stämma Fastighetsägarföreningen

Välkomna önskar styrelserna för respektive förening