Fastighetsägarföreningen


Fastighetsägareföreningens verksamhet ingår:

  • Anordna gemensamma aktiviteter som midsommar och simskola.
  • Ansvara för tillsyn och underhåll vid badplatser, lekplats och fotbollsplan
  • Ansvara för samverkan mot brott
  • Ansvara för vassröjning
  • Att förorda lämplig person att erhålla skottlossningstillstånd…