Fastighetsägarföreningens stämma 2021 är genomförd

Nu är Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförenings stämma 2021 klar. Lördagen den 1 maj träffades delar av styrelsen samt en av våra föreningsrevisorer vid Midsommarängen för att räkna inkomna poströster.

Styrelsen kommer inom kort att konstituera sig, därefter uppdateras kontaktlistan. Stämmoprotokollet är klart och justerat, du hittar dokumenten på Fastighetsägarföreningens sida.

Bästa vårhälsningar från Fastighetsägarföreningens styrelse