Dubbletter i faktureringen av avgifter till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen!

P g a en driftstörning hos Visma, har dubbla exemplar av fakturorna för avgifter till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen skickats ut till medlemmarna.

Vi ber Er att slänga den/de övertaliga fakturorna, och bara betala en faktura per förening!

Några medlemmar har frågat efter kreditfakturor. Sådana behöver inte och kommer inte att skickas ut.

Driftstörningen hos leverantören har redan orsakat ett mycket stort extraarbete för föreningens redovisningsexpert.

För eventuella ytterligare frågor, vänligen kontakta Bertil Friman (kassör i Samfälligheten) på telefon 070-647 03 29.

Vi ber om Ert överseende med att dubbletter som har skickats ut trots att föreningen endast har beställt en faktura per förening.

Styrelserna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsförening.