Fiberutbyggnad inom Evlinge – schaktning

Fiberutbyggnad inom Evlinge – schaktning

Nu har föreningarna (Samfällighet, förvaltare, Fastighet, markägare) givit schakttillstånd för fiberutbyggnad.
Avtal har träffats mellan föreningarna och entreprenören.

Arbetet med schaktning startar vecka 12 och vägar inom Evlinge som berörs är:
Betesvägen, Evlingevägen, Evlinge Skolväg, Handelsbacken, Hinsavägen, Järpstigen,
Lyckornas väg, Sothanevägen, Tärnkobbsvägen, Valborgsuddsvägen, Älgkalvsvägen.

Vissa trafikolägenheter kan uppstå och entreprenören kommer att skylta om detta.

Har du frågor om fiberutbyggnaden ber vi dig kontakta Telia.

Paul Bengtsson, ordförande Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening