Föreningsstämma 2019

Boka datumet söndag den 17 mars.
Då genomförs stämma för våra respektive föreningar. Vi har även i år valt att planera stämmorna under samma dag för att underlätta för dig som är medlem i flera föreningar.

Motioner till Fastighetsägarföreningen respektive Samfällighetsföreningen ska vara styrelsen tillhanda via epost senast den 31 januari. Samt för Båtklubben den 10 mars.

Är du intresserad av att vara med och arbeta med någon av föreningarna (eller flera) kontakta då respektive valberedning. Ta möjligheten att vara med och arbeta för vårt fina område och båtklubb.

Kallelse skickas ut via brevpost under februari månad.

Väl mött!