Gällande regler i Samfälligheten

Gällande regler i Samfälligheten

Här är de regler som gäller inom Evlinge och är framtagna dels av styrelsen och dels utifrån regler för tättbebyggt område.

Regler för Samfälligheten juni 2015

Regler för trädavverkning reviderad juni 2015

Regler för tunga transporter reviderad juni 2015