Gallring påbörjas mellan Järpstigen och Ripstigen

Hej!

Firman Grenverket börjar i skrivande stund gallra i skogsområdet mellan Järpstigen och Ripstigen. Där är det inte tillåtet att ta av veden.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse