Granbarkborre – vi hanterar angripna träd

Granbarkborre har i år angripit granar i vårt område, de sprids (snabbt) om vi inte hjälps åt att bevaka och hantera angreppen.  Samfällighetsföreningen har anlitat skogsvårdare som hjälper till att kontrollera vår skog. Avverkning har skett på flera platser, bla vid Evlingevägen runt fotbollsplanen.

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera till styrelsen när det gäller allmän mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Läs mer på t.ex. Skogsstyrelsens hemsida:
https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Tips på vad du ska titta efter:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Med vänlig hälsning
Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen