Hösthälsning från Samfälligheten

Hej grannar!

Lite kort information från Samfälligheten:

Sänk farten!
Många upplever att hastigheterna på våra vägar ökar. Nya genomfartsvägar och omlagd trafik har dessutom skapat en del nya trafikströmmar. Tänk på att hålla ned farten för allas säkerhet, och särskilt längs sträckor med sämre sikt och där arbeten pågår.

Glöm inte reflexerna!
När det mörknar syns alla som färdas längs vägarna utan lyktor väldigt dåligt. Tänk på att använda bra reflexer och lyktor redan när det börjar skymma. Inifrån bilarna syns andra utanför sämre.

Tack för insatsen på Evlingedagen!
För ett par veckor sedan genomfördes hösten Evlingedag och Samfälligheten vill tacka alla tappra grannar som ställde upp med viktig arbetskraft. Tusen tack! Det var lägre uppslutning än vanligt tyvärr, men till våren hoppas vi på nya tag.

Glöm inte att anmäla tungtransporter
Via vagevlinge@gmail.com kan boende anmäla kommande tungtransporter och få tillstånd. Ansök i god tid innan planerad transport, så att vägfogarna hinner med.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse