Ingen log-in behövs för åtkomst till hemsidan

På den gamla hemsidan behövdes en log-in för att komma åt information gällande Väg- och Fastighetsägareföreningen. På denna nya hemsida för föreningarna behövs ingen log-in eller registrering utan man får automatisk åtkomst till all information. Den rubrik som säger ”logga in” och ”registrera” är till för administratörerna av hemsidan.