Kör varsamt!

En vänlig påminnelse och stark uppfordran: Kör varsamt!

Tänk på att hålla nere hastigheterna längs vägarna, särskilt där det är dålig sikt och arbete pågår. Det är dessutom en hel del potthål på sina ställen, bland annat vid infarten och början av Evlinge Skolväg. Frentab håller efter bäst möjligt, men tänk också på att anpassa hastigheten även med tanke på det.

Stämma på söndag
Passar på att påminna om att det är stämma i föreningarna på söndag. Kallelserna har gått ut per post.

 

Vänligen,

Samfällighetens styrelse