Ny vattenprovtagning visar positivt resultat

Ny vattenprovtagning på strandbaden visar positivt resultat!
Vattenprovtagning vid våra strandbad har åter genomförts den 19 juli.

Proverna visar att de åtgärder som vidtagits har gett resultat.

Vid gamla badet har två prover tagits både i vattnet och i vassen.
Båda proven visar tjänligt <10, för E-coli och Intestinala enterokocker.
Att jämföras med föregående mätning den 26 juni som visade
720 för E-coli och 290 för Intestinala enterokocker.

Vid nya badet har ett prov tagits som visar samma resultat
<10 som föregående mätning den 26 juni.
Provtagningen har skett via Svensk Vattenanalys AB.

Har du frågor på denna information skriv gärna till föreningens
e-postadress: vagevlinge@gmail.com.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen