Lördagen den 29 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Vädret var soligt och fint, även om vi hade skugga från bodarna. 40 medlemmar röstade via ombud, och 15, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 gäller även i år.


läs mer

Midsommarfirande 2021

Vi skrev i sommarbrevet att vi bedömde att Coronarestriktionerna även i år inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande men att vi följer utvecklingen.

Mot bakgrund av det svårbedömda läget med hög men avtagande smittspridning och ännu inga detaljerade anvisningar från Folkhälsomyndigheten så beslutade styrelsen den 30 maj att det som är mest ansvarsfullt är att inte ordna något firande i Fastighetsägareföreningens regi.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen i Fastighetsägarföreningen


läs mer

Nu bör våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 ha landat i allas våra brevlådor.

Liksom förra året rekommenderas röstning genom ombud, och stämman hålls utomhus, p g a pandemin.

Dokumenten finns också att ladda ner i PDF-format här.

Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud

Fullmakt och blankett för röstning genom ombud

Årsredovisning 2020 SF

Rättelse. Sid 9: Senaste betalningsdag för vägavgift ska vara 2021-06-30 och inget annat.

Deadline för att lämna din ombudsröst till styrelsen är tisdag 25 maj. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i ”Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud” ovan.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Samfällighetsföreningen


läs mer

Viktig information till framförallt er som har småbarn.

Igår kväll (tisdag) började arbetet med att dra fram elkabel till Konvaljebryggan. Ett dike grävs efter stigen mellan Valborgsuddsvägens vändplan och bryggan. I nästa vecka läggs kabelrör ned men tyvärr kan inte diket fyllas igen helt förrän Vattenfall dragit fram elkabeln till vårt nya elskåp. Vi sätter upp små stolpar med band för att markera diket. Även gångstigen påverkas av grävningen. Det går givetvis fortfarande bra att promenera efter stigen men passa edra barn så de inte ramlar ner. Det är inte så djupt men blöta kläder kan vara illa nog…
Vi hoppas allt arbete blir klart så fort som möjligt men Vattenfall har flaggat för lång leveranstid.

// mvh Båtklubben


läs mer

Vatten och Avlopp i Evlinge
Som många av er säkert sett så har projekteringen nu tagit mer handfasta former. Anläggningen kommer att påbörjas från utfarten till Saltarövägen. Projektet är indelat i sex etapper och i takt med att etapperna blir aktuella så kontaktas de enskilda fastighetsägarna beträffande lämplig placering av anslutningspunkter m.m. Läs mer om projektet på www.varmdo.se (sök på Evlinge).

Barn i Evlinge
Vi sponsrar initiativet Barn i Evlinge vars aktiviteter annonseras separat på hemsidan och Facebook gruppen ”Barn i Evlinge”.

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Midsommarfirande
Styrelsen bedömer att Coronarestriktionerna även i år 2021 inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande. Vi följer situationen och hoppas på lättade restriktioner för att i bästa fall kunna genomföra ett förenklat firande vid midsommarängen.

Skarvarna
Länsstyrelsen har antaget en förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård. Den går ut på att beståndet på sikt ska halveras. Tyvärr är det så att man fortfarande måste kunna hävda att man lider direkt ekonomisk skada för att beviljas skyddsjakt. De som typiskt kan hänvisa till ekonomisk skada är fiskare och ägare till fiskodlingar. Fastighetsägareföreningen har svårt att hänvisa till någon sådan skada.

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola
Förra året ordnades ingen simskola beroende på smittoläget. I år räknar vi med att det går så vi har kontaktat Trampolin som erbjuder simundervisning. De kan även ordna kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) om intresse finns. Alla kontakter sker direkt mellan föräldrar/barn och Trampolin.

—– >Läs mer här om simskola 2021<—–

Styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar alla en härlig sommar!


läs mer

Simskola 2021

Fastighetsägarföreningen arrangerar inte simskola i egen regi detta år, istället har vi kommit överens med Trampoolin att bedriva simskola vid Nya Badet enligt nedan.

Trampoolin har simskola på Evlinge Nya Bad v.29 och 30 i sommar.
Alla får välja om man vill gå båda veckorna eller endast en vecka. Priset per vecka är 600 kr, men om man bokar båda veckorna på en gång så kostar det 1000 kr för båda veckorna. Lektionstiden är 45 minuter.

Grupperna kommer att vara kunskapsindelade och beroende på hur många barn det är anpassas antalet grupper. Även antalet personal anpassas beroende på hur många barn det är per grupp.

Simskola steg 1 kl. 15:00.
Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

Simskola steg 2 kl. 15:45
För de barn som kan simma 5-10 meter själva, här kommer vi fortsätta öva teknik för att de ska bli mer självständiga samt utöka sin simsträcka.

Märkesgrupp kl. 16:30
För de barnen som kan simma 50 meter eller mer, vi övar på att simma bättre och längre och tar märken.

Vi vill även bjuda in alla, både barn och vuxna för att komma och ta simborgarmärket en eftermiddag under sommarsimskolan. Mer information om detta kommer närmare sommaren.

Bokning sker via vår hemsida www.trampoolin.com eller via mail till info@trampoolin.com.
Tfn kundtjänst 08-506 212 42. Vid bokning via mail behöver vi barnets för och efternamn samt födelsedag, förälderns för och efternamn samt telefonnummer. Betalningen sker via faktura.

// Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer

Framdrift VA-projektet

Hej grannar!

Delar av samfällighetens och fastighetsägarföreningens styrelser har haft inledande informationsmöte med kommunen i veckan, och vill bara berätta att projekteringen fortsätter. Planeringen är igång och kommunen kommer att informera om framdriften på sin projektsida på sajten (se länk under) och på anslagstavlan vid infarten till Evlinge.

Värmdö kommuns projektsida för VA-utbyggnaden i Evlinge hittar du här.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Nu är Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförenings stämma 2021 klar. Lördagen den 1 maj träffades delar av styrelsen samt en av våra föreningsrevisorer vid Midsommarängen för att räkna inkomna poströster.

Styrelsen kommer inom kort att konstituera sig, därefter uppdateras kontaktlistan. Stämmoprotokollet är klart och justerat, du hittar dokumenten på Fastighetsägarföreningens sida.

Bästa vårhälsningar från Fastighetsägarföreningens styrelse

 


läs mer

Tack för visad hänsyn med tungtransporter under tjällossningen. Från torsdag 15 april släpps tunga transporter på igen, efter sedvanlig anmälan i god tid före till vagevlinge@gmail.com.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse

 


läs mer

Nu har våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 börjat landa i våra brevlådor. Tyvärr blev trycket lite tokigt där dokumenten blev felvikta. Men det går att sortera ut dem i rätt ordning.

Dokumenten finns också att ladda ner i A4 format här samt under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Bilaga 1 VEFF Poströstblankett 2021 v1

VEFF Verksamhetsberättelse 2021

Deadline för att lämna din poströst till styrelsen är onsdag 28 april. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i Bilaga 1 med blanketten.
Rösträkning är planerad till den 1 maj.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Stämman för Fastighetsägarföreningen  genomförs även 2021 via poströstning, detta pga Coronaläget.

Handlingar och poströstsedel med information skickas ut under vecka 12 till samtliga fastighetsägare i vårt område (oavsett om du är medlem eller ej). För att delta i stämma/rösta ska du vara medlem och ha betalt medlemsavgiften från 2020.

När handlingar och röstsedel har skickats ut kommer dessa också att finnas tillgängliga här på hemsidan under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Rösträkning beräknas ske den 1 maj.

Med bästa hälsningar
Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer

Påskaktivitet för barnen i Evlinge!

Fredagen den 2 april, drop-in klockan 13.00 – 16.00 vid Midsommarängen.

Läs mer i inbjudan. Klicka på bilden för att förstora!

Välkomna önskar gruppen Barn i Evlinge

PS: Gruppen Barn i Evlinge har startas av 2 mammor i området. Syftet med gruppen är att skapa möjligheter för barn (och föräldrar) att träffas och knyta nya kontakter. Läs mer i bilden. Fastighetsägarföreningen är stolt sponsor! 


läs mer

Årsmöte senarelagt även 2021

P g a Covid-19-pandemin, senareläggs årsmötet även i år.

Det planeras genomföras före sommaren utomhus, men eftersom vaccineringen drar ut på tiden, kommer även i år deltagandet huvudsakligen ske genom fullmakt.

Datum är inte slutgiltigt bestämt, men preliminärt satt till lördagen den 22 Maj.

Samfällighetens styrelse.

 


läs mer

Vårens Evlingedag och viltvårdare

Vårens Evlingedag
Lördagen den 17 april hjälps vi åt att röja och fixa i området. Styrelsen i samfälligheten hjälper till att fördela arbetsuppgifter, men egna initiativ och förslag är självklart hjärtligt välkomna. Har du några förslag på sysslor, hör gärna av dig till någon i styrelsen eller mejla till vagevlinge@gmail.com.

Vi samlas vid 10 nere vid Midsommarängen för att sätta igång. Sedan serverar Bambabilen en kaloririk lunch.

Det är såklart viktigt att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att inte riskera någon smittspridning. Stanna hemma om du har symtom.

 

Viltvårdare
Viltvårdare Kurt Franzén nås på mobilnummer 073–507 66 60.

 


läs mer

Från och med måndag 1 mars är det stopp för tungtransporter in i Evlinge på grund av tjällossning. Detta för att inte orsaka skador på vägarna. Ny information kommer när transporter kan bokas igen.

Vi passar även på att påminna om att transporter ska meddelas på vagevlinge@gmail.com i god tid innan, för att vägfogdarna ska hinna med.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Lördagen den 26 september genomfördes årets försenade föreningsstämma, under andra former än vanligt. På grund av Covid-19 hölls mötet utomhus, på midsommarängen. Vädergudarna hade utlovat regn precis vid tiden för stämman, men regnet uteblev. 45 medlemmar röstade via ombud, och 18, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:
Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

En uppmärksam medlem noterade att antalet fastigheter med andelstal 3 angavs till 101, men endast 100 fastighetsbeteckningar kunde återfinnas i tillhörande lista på sidan 9 i kallelsen.

Orsaken var att Älvsby 1:49, saknades i den tryckta listan. Den finns dock med i den utskrivna debetlängden som fanns framlagd på stämman.

Antalet 101 stämmer alltså, liksom summa debiterad avgift för fastigheter med andelstal 3,  151 500 kronor.

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen återfinns under menyalternativet ”Samfällighetsföreningen”.

 

 


läs mer

Evlingedagen lördag 19/9 kl. 10

Samfällighetens styrelse har efter senaste styrelsemötet beslutat att höstens Evlingedag genomförs lördagen den 19 september klockan 10–15.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och göra fint i området – samtidigt som det är viktigt att vi tänker på att följa myndigheternas rekommendationer och hålla avstånd till varandra. 

De som kan och vill vara med samlas vid midsommarängen. Det gör ingenting om man inte kommer prick klockan 10, utan det är bara bra om vi sprider ut oss lite i dessa tider. Arbetsuppgifter fördelas på plats och någon enklare mat kommer att finnas till lunch. 

Väl mött!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Värmdö kommun har skapat en informationssida  för projektet som hanterar utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

På denna sida hittar du senaste nytt om projektet samt kontaktinformation till kommunen.

>> Länk till Värmdö kommuns informationssida VA <<

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Årets ordinarie stämma är nu hållen via poströstning, glädjande nog med ett deltagande som inte är sämre än under en ordinarie fysisk stämma. Ett gott betyg till er som deltagit och de som organiserat det hela. Bra gjort denna konstiga vår!

Protokollet för stämma 2020 hittar du under rubriken Fastighetsägarföreningen.

Simskolan och midsommarfirandet ställdes in  i år, förstås med hänvisning till coronasmittan. Framsidan på det myntet är att årsavgiften inte behöver höjas utan hålls oförändrad.

Det är en del förändringar i styrelsen beroende på migration. Eva Karlsson Nordlöf avsäger sig omval och Anna Hjelmstedt har avgått från styrelsen under våren 2020, båda på grund av flytt. Vi tackar Eva och Anna för deras insatser för området under de gångna åren.

Styrelsen består nu av Thomas Karlsson (ordförande), Daniel Rudberg, Lisa Löpare och Fredrik Sjöstedt. Suppleanter är Peter Ahlm och Rickard Magnusson. Vi uppdaterar kontaktinformationen på hemsidan så snart vi haft vårt första möte.

Projekteringen gällande VA i området är påbörjad. Kommunen har skapat en infosida där de lämnar information om förutsättningarna för och utvecklingen av projektet. Ni kan nå sidan via länken nedan.

Länk till Värmdö kommuns informationssida för Evlinge VA

Sommarhälsningar från Fastighetsägareföreningen 

 


läs mer

Evlingedagen, som var planerad till den 25 april, ställs in för att undvika smittspridning av Covid-19-viruset.

Bästa hälsningar från Styrelsen.


läs mer