Kontaktlista för samtliga styrelser

Kontaktlista för:

 

Samfälligheten

Fastighetsägareföreningen

Båtklubben

 

Gemensam kontaktlista 2018


läs mer

Sommaren 2018 på vårat Evlinge

Midsommar på ängen vid Hinsaviken den 22 juni

Årets midsommarfirande ……….

Kl. 14.00 hoppas vi på stort deltagande för att hjälpas åt med att dekorerar midsommarstång, så ta gärna med blommar att dekorera med.

Glass till barnen, fiskdamm och pilkastning, lotterier samt försäljning av glass.

Kl. 15.00 börjar lekarna och dansen runt midsommar stången.

Efter dansen drar vi de lyckliga vinnarna i lotterierna.

Kvällen innan midsommarafton den 21 juni kl. 17.00

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm och pilkasting.

Sommarboule och grillplatser

Använd boulebanan vid Hinsaviken, ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen. Det finns picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Fotbollsplan

Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Provtagning har genomförts tre år i rad och vattnet har varit godkänt hela tiden.

Simskola

Välkomna till den årliga simskolan vecka 30 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 22/7. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.

skoggunilla@hotmail.com, tel: 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30 (med förälder i vattnet)

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15 (från ca 5 år)

Simskola steg 2: för de som kan simma lite minst 10 meter 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning 12.15-12.45.

Priset är: 550 kr per barn. Om det är flera barn från samma familj så kostar det 500 kr per barn.

Simundervisningen pågår varje dag v 30 utom söndagen. Då är det avslutning med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Se mer info om simskolan på vår hemsida, anslagstavlor och vid baden.

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening.


läs mer

Utan dig blir det ingen midsommar!

Midsommar vår härliga och familjära tradition, och helt traditionsenligt behöver vi hjälpas åt för att ha trevligt tillsammans. Tag med några barn, grannar eller vänner och sköt om någon av våra aktiviteter.

Vi försöker dela upp uppgifterna på många så att ingen ska vara upptagen hela dagen, så välj det du tycker vore roligt att bidra med och kom gärna med förslag.

Tävlingsstånden

Pilkastning, träffa ölburkar eller kanske spiktävling…

Uppgift: tag betalt, dela ut priser och inte stå i vägen för pilarna

Sökes: Du som tycker att det vore trevligt

Fiskdammen

Var den som får agna på fiskekroken och bidra till fiskelyckan

Uppgift: tag betalt och agna fiskespön

Sökes: Du som tycker att det vore trevligt

Café

Vilken dag att få sälja glass och mer

Uppgift: Sälja och hålla ordning på pengar och glassen

Sökes: Ungdomar eller förälder och barn

Lotteriet

Bara roligt, vem vill inte köpa vinstlotten?!

Uppgift: Sälja lotter

Sökes: Alla barn som tycker det vore roligt, och några vuxna som håller i utlottningen

Sång och lek runt stången

Alla vill ju vara med och dansa och leka runt stången, att dansa ”små grodorna” minst en gång om året håller en frisk…. sången hjälper alla till med

Uppgift: Hålla ordning på alla dansande grodor, sovande björnar och se till att raketen startar på slutet

Sökes: Lekledare, du som gärna tar ton och du som vill spela lite somrig musik, alla bidrag är önskade.

Kom och löva vår stång 21 juni kl 17.00!

Prepp-gruppen

För dig som inte har möjlighet att bidra just på Midsommarafton eller just då under aktiviteterna!

Uppgift: Diverse olika inköp, dagarna innan

Uppgift: Hjälpa till att ställa i ordning på morgonen/förmiddagen inför

Uppgift: Hjälpa till att ställa i ordning efteråt

Uppgift: Förbereda inför lotteriet, vem vinner vad

Wanted!

Som alltid belönas barn och ungdomar för sina insatser.

Anmäl dig nu till:

fastighetevlinge@gmail.com

eller ring 0708.147641 och du kommer till ordföranden Eva :)


läs mer

Stämmoprotokoll 2018

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 18 mars 2018 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfälllighet-18-mars-2018

 

 


läs mer

P g a en driftstörning hos Visma, har dubbla exemplar av fakturorna för avgifter till Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen skickats ut till medlemmarna.

Vi ber Er att slänga den/de övertaliga fakturorna, och bara betala en faktura per förening!

Några medlemmar har frågat efter kreditfakturor. Sådana behöver inte och kommer inte att skickas ut.

Driftstörningen hos leverantören har redan orsakat ett mycket stort extraarbete för föreningens redovisningsexpert.

För eventuella ytterligare frågor, vänligen kontakta Bertil Friman (kassör i Samfälligheten) på telefon 070-647 03 29.

Vi ber om Ert överseende med att dubbletter som har skickats ut trots att föreningen endast har beställt en faktura per förening.

Styrelserna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsförening.


läs mer

Är Du intresserad av styrelsearbete?

Valberedningen för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen söker Er som är intresserade av styrelseuppdrag inom Evlinges förvaltning, framtid och aktiviteter.

Du får arbeta tillsammans med väl sammansvetsade styrelser som ger dig
den erfarenhet och kunskap som styrelseuppdraget innebär.

Vill Du vara med och påverka inom Evlinge, kontakta Peter  070-5233109 eller Janni 070 8116399

Valberedningen för Evlinge föreningar.


läs mer

Skriv in årsmötet i Din kalender redan nu. Observera att inskrivning måste hinnas med innan mötet öppnas. Inskrivning börjar 09:30.

Årsmötena för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen kommer att äga rum söndagen den 18 mars, med början kl. 10.00, i Hemmestaskolans matsal, adress Motionsvägen 4.

Tidsschema:

09:30-10.00: Inskrivning

10.00-11.00: Årsmöte Samfälligheten

11.00-11.15: Kaffepaus

11.15-12.00: Årsmöte Fastighetsägareföreningen

Om Samfällighetens möte skulle dra ut på tiden, kan eventuellt Fastighetsägareförenings möte skjutas upp något, förhoppningsvis dock inte till senare än 11.30.

Kallelse, inklusive årsredovisning, årsberättelse mm, är under utarbetande, för att skickas ut per post.

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att kunna tas upp på stämman.


läs mer

Stuvsta Fastighets AB, som äger fastigheten Älvsby 1:12, i Urbergsvägens förlängning, har ansökt om plangodkännande för att bygga bostäder i området mellan Urbergsvägen och Fasanbacken. Värmdö kommun har frågat styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening om den har några synpunkter på denna ansökan. Styrelsen har, i sitt svar, betonat att eventuell byggnation bör ta hänsyn till områdets speciella kvaliteter, bl a med grönområden mellan bostäderna, behålls, och att trafiken på nuvarande Urbergsvägen begränsas under och efter byggnationen.

Sammanfattningsvis har styrelsen föreslagit att eventuella nya bostäder byggs enligt den ursprungliga plan som gjordes för Evlinge i sin helhet, att de utformas för att behålla områdets karaktär, och att en ny väganslutning görs till Evlingevägen, för att begränsa belastningen på nuvarande Urbergsvägen.

Beslut om plangodkännande väntas i mitten av September. Om plangodkännande meddelas, är nästa steg att Stuvsta Fastighets AB gör ett detaljerat förslag, för att ansöka om bygglov.

Kartan nedan, visar att det finns ett område i Urbergsvägens förlängning som var planerat att bebyggas samtidigt med de nuvarande bostadsfastigheterna. Detta genomfördes dock inte, och orsakerna till detta är fortfarande inte helt klara.

Urbergsvägen 9-24

Om bygglov lämnas för Älvsby 1:12, och området bebyggs, är det tänkt att det ska anslutas till kommunalt VA redan från början. Anslutningen avses  ske till samma vatten- och avloppsrör som kommer att behöva dras under Evlingevägen, om Kopparmora 2:224 bebyggs såsom planerat. Kopparmora 2:224 är en fastighet nära Saltarövägen, synlig från hållplatsen/parkeringen vid Evlingevägen, vilken också är föremål för bygglovsansökan. Den hör till Kopparmora Samfällighet, men kommer att behöva väganslutning till Evlingevägen.


läs mer

Värmdö kommun avslutar provtagningsärendet angående våra badplatser

Värmdö Kommun har meddelat att de inte kommer att begära ytterligare provtagningar, eftersom det i nuläget inte finns något som motiverar detta. Provtagningsärendet påbörjades 2015 efter att en medlem kontaktat kommunen med anledning av den stora skarvkoloni som häckar utanför Notholmen.

Evlinge samfällighetsförening har, i samarbete med fastighetsägareföreningen, gjort vattenprovtagningar på våra badplatser under de tre senaste somrarna – 2015, 2016 och 2017. Alla provtagningar, utom två på gamla badet, har visat att vattnet är tjänligt. De två avvikande proven klassades som tjänligt med anmärkning, vilket betyder att det går bra att bada där, men att mätvärdena är högre. Under 2016 gjordes en om-provtagning med två prover från det gamla och ett prov från det nya badet, främst för att spåra källan till de högre värdena på gamla badet. De nya proverna visade dock mycket små förekomster av de aktuella bakterierna.

Provtagningar sammanställning 2015-2017

Parameter Tjänligt Tjänligt m anm. Otjänligt Enhet
E-coli 0-99 100-999 >1000 MPN/100 ml
Intestinala enterokocker 0-99 100-299 >300 CFU/100 ml

För mer information om vattenprovtagning på badplatser, se http://www.blaflagg.org/wp-content/uploads/2016/04/Badvattenvagledning_HaV_v9.pdf

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 


läs mer

Om tjuvar och om Evlingedagen

Vi har haft påhälsning av tjuvar på området (Lyckornas väg), så alla måste hjälpa till att ha koll på obekanta bilar o människor.

Evlingedagen är den 23/9. Vi hoppas på stort deltagande och samlas i Hinsaviken 9.30.

Hälsar styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Samfälligheten har ordnat ett enkelt kanotställ vid Hinsaviken, där medlemmarna skulle kunna lägga kanoter sommartid, med enklare stöldskydd – exempelvis kedja. För närvarande får det betraktas som en försöksverksamhet. Intresserade ombeds kontakta Bertil Friman, tel 070-647 03 29.

Tanken  är att barn och ungdom, och vuxna förstås, lättare ska kunna göra paddelutflykter på sommaren. Som preliminär placering utsågs en yta mellan bryggan och sjösättningsplatsen, i Hinsaviken. Fördelen är bl a närhet till parkering, och till Båtklubbens vaktbod. Trädstammarna är tänkta att förses med båtringar, som kan användas för att låsa fast kanoterna med kedja.

Ett enkelt kanotställ, bestående av två trädstammar som vilar på två andra trädstammar, har uppförts för att komma igång med verksamheten.

Samfälligheten vill gärna få kontakt med kanotintresserade för att bedöma intresse och utveckla  säkerhetslösningar.

IMG_3906[1]

Styrelsen


läs mer

Badplatserna

 

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Och hundarna har en egen strand vid Hinsavikens östra sida, längs promenadvägen mot Kopparmora-badet, där även tvåbenta får bada.


läs mer

Simskolan

Välkomna till den årliga simskolan vecka 29 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 16/7. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15

Simskola steg 2: för de som kan simma lite (ca 5 m) 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter 12.15-12.45.

Priset är: 550sek per barn. Om det är flera barn från samma familj så kostar det 500sek per barn.


läs mer

Midsommar på ängen vid Hinsaviken den 23 juni

Kl. 13.30 hoppas vi på stort deltagande för att hjälpas åt med att dekorerar midsommarstång, så ta gärna med blommar att dekorera med.

Kl. 14.00 börjar Spelmännen.

Glass till barnen, fiskdamm och pilkastning samt försäljning av glass.

 

Kvällen innan midsommarafton den 22 juni kl. 17.00

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm och pilkasting.


läs mer

Informationsfoldern  om Evlinge, som med post skickats ut till alla medlemmar, finns nu även tillgänglig elektroniskt. Följ denna länk:

Informationsfolder föreningar Evlinge maj 2017


läs mer

Styrelsesammansättningar

Styrelsesammansättningar och förtroendevalda 2018

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 2018
e-postadress: vagevlinge@gmail.com

Paul Bengtsson, 070-523 44 60, Ordförande
Bertil Friman, 070-647 03 29, Kassör
Monica Axelsson, 070-8323070, Sekreterare
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Grönområde, väg, trädgrupp
Ulf Antfolk, 070-954 91 34, Underhåll byggnader, grönområde, trädgrupp
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Framtidsfrågor, hemsida, e-post
Anna Hjelmstedt, 073-9876929, E-post, trädgrupp
Thomas Trädgårdh, 070-8889334, Väg & Mark

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Göran Emanuelsson, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 2018
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com

Eva Karlsson Nordlöf 070-814 76 41, Ordförande
Lisa Löpare, Sekreterare
Daniel Rudberg , Kassör
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Ordinarie
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Suppleant
Roland Lindström, 070-715 61 01, Suppleant

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Jan Trädgård, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant


läs mer

Vår traditionella Valborgseld

Fredrik Sjöstedt hälsar:

Hej alla glad på söndag så tänder vi brasan kl 20.00 vid Hinsaviken.
Jag skulle tycka att det vore kul om ni som kommer tar ton vid brasan. Det är inte svårt…

Varmt välkomna!


läs mer

Notholmen och skarv

Vi ser att skarven håller på att etablera sig på Notholmen.
Det vi boende på Evlinge kan göra för att förhindra detta, är att så mycket som möjligt vistas på ön.
Ta alltid en sväng ut till ön när du är ute och promenerar eller dylikt.

Styrelsen Samfälligheten

 

 


läs mer

Trädutglesning inom Evlinge

Nu fortsätter arbetet med trädutglesning inom Evlinge och vi följer Skogsstyrelsens rådgivning och anvisningar för bidrag. Vi har begärt in offerter från tre entreprenörer och beslutat vid styrelsemöte den 7 mars om entreprenören Trädfällning Allround i Stockholm AB.

Följande områden berörs; efter nya badet, stig och skog bakom midsommaräng samt Hinsavägen/Evlinge Skolväg. Arbetet kommer att börja i mitten på vecka 13. Hinsaviken blir uppsamlingsplatsen för virke.

Har du några frågor om detta skriv gärna till vår e-postadress: vagevlinge@gmail.com
eller ring Fredrik Sjöstedt 070 944 69 75.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Stämmoprotokoll 2017

Protokollen från föreningsstämma den 25 mars 2017 finns nu tillgängliga i huvudmenyn för respektive förening Samfällighet och Fastighet och här som en länk.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Stämmoprotokoll Samfällighet 25 mars 2017

Stämmoprotokoll Fastighet 25 mars 2017


läs mer