Tider för Midsommarfirande 2019

Torsdag 20/6 kl 18.00 – Nu lövar vi midsommarstången!

Samling vid flaggstången på midsommarängen…  vi behöver många som hjälper till så varför inte ta en picnic-korg och komma ner en stund!

Midsommarafton 21/6 kl 14.00-16.00 – nu firar vi!

Kl 14.00 samlas vi vid midsommarstången och klär den med blommor, plocka på vägen och ta med.

Spelmän finns på plats för underhållning och dans, vi öppnar cafét samt lotterier m.m. Dansen startar så fort midsommarstången är på plats.

Kl 16.00 avrundar vi för detta år.

Varmt välkomna!
Styrelsen Fastighetsägarföreningen genom Lisa Löpare

 


läs mer

Midsommar fredag 21 juni 2019

Planeringen pågår för fullt inför årets midsommarfirande, vi behöver mer hjälp för att kunna genomföra dagen med lotterier, café och inte minst få midsommarstången på plats! Är vi inte tillräckligt många som hjälps åt finns risk att vi måste dra ner på aktiviteter under dagen.

Några har anmält sig men vi behöver fler som arbetar inför och under festligheterna.

Vi behöver 2 barn/ungdomar med 1 vuxen till cafét respektive fiskdamm och pilkastning. Ett symboliskt arvode utgår till barnen/ungdomarna.

Tider:
Torsdag kl 1800 träffas vi på midsommarängen vid Hinsaviken och klär midsommarstången, plocka och ta med blommor!

Fredag kl 1400 reser vi midsommarstången och musikerna spelar upp till dans.

Mellan 1400-1600 pågår kalaset och lotterier, fiskdamm, pilkastning samt att cafét är öppet.

Ta med picknickkorgen, filten och kom ner till midsommarängen vid Hinsaviken och fira tillsammans!

Anmälan för att hjälpa till skickas med namn till fastighetevlinge@gmail.com.

Vänliga hälsningar Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening
Styrelsen genom Lisa Löpare, sekreterare.


läs mer

Simskola vecka 30 2019

Nu är det dags att boka in i din kalender!

Årets simskola genomförs vecka 30 vid Nya badet (vid varvet). Vår simlärare Gunilla Skog genomför som vanligt simskolan med grupper i olika åldrar/förmåga. Anmälan sker på plats till Gunilla. Detaljerad information med tider, pris mm kommer att läggas inom kort.

Ta tillfället i akt och ta årets simborgarmärke, jubileumsår 2019 – 85 år! Årets valör är svart och guld.

Bästa hälsningar Styrelsen Värmd-Evlinge Fastighetsägarförening
Vid pennan Lisa Löpare, sekreterare.


läs mer

Midsommarfirande och Simskola 2019

Vi planerar för sommarens aktiviteter och de två största är vårt midsommarfirande och simskolan.

När det gäller midsommar behöver vi hjälp från er, dels med förberedelser och dels under själva dagen med försäljning av fika, lotter, fiskdamm och annat skoj. Förberedelser inför dagen handlar främst om olika inköp och iordningsställande inför festen.

Vi söker ungdomar/barn som vill sälja lotter och fika!
Du som ställer upp under dagen kommer att få ett litet arvode från föreningen.

Kontakta oss via mail till fastighetevlinge@gmail.com så berättar vi mer.

Detaljerad information om vår simskola kommer att publiceras i början av juni.

Bästa hälsningar,
Fastighetsägarföreningen genom Lisa Löpare


läs mer

Granbarkborre har i år angripit granar i vårt område, de sprids (snabbt) om vi inte hjälps åt att bevaka och hantera angreppen.  Samfällighetsföreningen har anlitat skogsvårdare som hjälper till att kontrollera vår skog. Avverkning har skett på flera platser, bla vid Evlingevägen runt fotbollsplanen.

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera till styrelsen när det gäller allmän mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Läs mer på t.ex. Skogsstyrelsens hemsida:
https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Tips på vad du ska titta efter:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Med vänlig hälsning
Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen


läs mer

Stämmoprotokoll 2019

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 17 mars 2019 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk, inklusive den not angående årsredovisningarna i SF och FF som stämman kom överens om skulle bifogas protokollet.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019

Not angående årsredovisning i FF och SF

Vi har även uppdaterat sid 9 i kallelsen, så att alla fastighetsbeteckningar ska synas:

Andelstal S-F 2019

 


läs mer

Evlingedagen!

Då är det äntligen dags för Evlingedagen!

I år samlas vi lördagen den 27/4 kl: 09:30 vid midsommarbodarna.

Efter stormen har vi fortfarande en del att plocka rätt på så det är önskvärt att så många som möjligt deltar i år. Vi kommer som vanligt att städa upp baden inför säsong.

Fastighetsföreningen och Samfälligheten hoppas på bra uppslutning i år så vi får ordning på vårt fina område inför bästa tiden på året!

Precis som tidigare år kommer vi att grilla och ha trevligt så klart.

 

Väl mött!

Fastighetsföreningen & Samfälligheten

Vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

Skarvar

För information.

Anna Hjelmstedt deltar i möten som Länsstyrelsen samordnar. På så vis håller vi oss informerade och kan delvis påverka den utveckling som sker vad gäller skarvarnas framtid i Stockholms Skärgård.

Med Vänliga Hälsningar: Fastighetsföreningen

Vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

GDPR

Angående GDPR,

Tillsammans med samfällighetens årsavgift kommer information om hur ni godkänner att samfälligheten har kvar er mailadress i sitt register.

Det kommer att framgå från utskicket hur ni ska göra.

Med Vänliga Hälsningar: Samfälligheten

vid pennan: Anna Hjelmstedt


läs mer

Hej,

Vi måste tyvärr meddela att årets Kallelse till Årsstämman 2019 kommer att bli försenade.

Detta på grund utav omständigheter som vare sig Fastighetsföreningen eller Samfälligheten rår på.

Kallelse kommer till varje medlems brevlåda inom kort. Till dess kan ni läsa innehållet digitalt:

Kallelse Samfälligheten

Kallelse Fastighetsägareföreningen

 

Vi beklagar det inträffade.

 

Med Vänliga Hälsningar: Fastighetsföreningen & Samfälligheten

 

 

 


läs mer

Föreningsstämma 2019

Boka datumet söndag den 17 mars.
Då genomförs stämma för våra respektive föreningar. Vi har även i år valt att planera stämmorna under samma dag för att underlätta för dig som är medlem i flera föreningar.

Motioner till Fastighetsägarföreningen respektive Samfällighetsföreningen ska vara styrelsen tillhanda via epost senast den 31 januari. Samt för Båtklubben den 10 mars.

Är du intresserad av att vara med och arbeta med någon av föreningarna (eller flera) kontakta då respektive valberedning. Ta möjligheten att vara med och arbeta för vårt fina område och båtklubb.

Kallelse skickas ut via brevpost under februari månad.

Väl mött!


läs mer

Regler för trädfällning

Hej,

I och med stormen har Samfälligheten upptäckt att någon röjt sly utmed vattnet. För att få tillstånd att röja på föreningens mark behövs tillstånd från ”Trädgruppen”.  Det söker man genom att skicka mail till Samfälligheten. Vill man röja och får godkänt att göra så är det av största vikt att den som röjer också städar undan det som sågats. Det är med andra ord inte tillåtet att såga utan tillstånd och under inga omständigheter tillåtet att lämna den du sågat vare sig det är i skogsområde eller öppen mark.

Allt ska alltid tas om hand om!

 

Med Vänlig Hälsning,

Sammfälligheten, vid pennan: Anna Hjelmstedt

 

Här under följer rättelse av ovanstående text.

Gällande regler för trädavverkning

På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten. Fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera den egna tomtgränsen. Nedan följer de regler som gäller för trädavverkning.

 •  Fastighetsägare får avverka sly inom allmänningen. Sly är träd och buskar med en

  stamdiameter under 5 cm.

 •  Önskar man avverka större träd eller utföra annan åtgärd på allmänningen behövs ett

  tillstånd. Ansök skriftligt till styrelsen i Samfälligheten via vagevlinge@gmail.com.

 • Trädgruppen (ledamöter ur styrelsen) besiktar träd som önskas avverkas och ger en

  rekommendation till styrelsen för beslut.

 • Efter beslut om avverkning meddelas fastighetsägaren via e-post eller på annat sätt.
 •  Inför trädavverkning ansvarar fastighetsägaren fullt ut för att:

o trädavverkningen sker på ett säkert sätt
o återställa marken kring trädavverkningen
o ris/sly hanteras på medlems egen tomtmark alternativt körs bort o själv bekosta genomförandet av godkänd åtgärd

 • Fastighetsägare som utan skriftligt tillstånd från styrelsen gör åverkan på, eller på annat sätt förändrar allmänningen är skyldig att på egen bekostnad återställa marken i ursprungligt skick, alternativt att ersätta föreningen ekonomiskt för den olovliga åverkan.
 • Ersättningen bestäms med utgångspunkt från vad motsvarande skulle kosta att ersätta. Som exempel ska olovlig trädfällning ersättas med summa motsvarande inköp och plantering av träd av samma typ och storlek.

  Trädgruppen

  Sammansättning av 2-3 ledamöter ur styrelsen.

  Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Stormstädning

Hej alla Evlingebor,

God fortsättning till er alla!

Året började med att Alfrida ställde till med både oönskad trädfällning och fiberavbrott. Vi har olika leverantörer och av den anledningen är det svårt att gå ut med information om när fibern kommer tillbaka här på hemsidan. Håll koll på Evlinges Facebooksida om du är intresserad.

För att få ordning på alla träd behövs en gemensam insats. Vi samlas nu på lördag den 7/1 kl: 09:00 vid Hinsaringens lekplats.

Till alla som hjälper till finns så klart mycket goda möjligheter att få med sig ordentligt med ved.

Vi behöver att så många som möjligt hjälps åt för att hålla vårt område fint men framför allt säkert.

 

Varmt välkomna önskar Samfälligheten!

Vid Pennan, Anna Hjelmstedt


läs mer

Text hämtad från Värmdö Kommuns hemsida:

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Det kan komma från trafik, industrier, fjärrvärme och olika hantverks- och handelsverksamheter. Buller mäts i decibel (dB). Ett normalsamtal ligger på ca 60 dB och smärtgränsen ligger på cirka 130 dB.

Verksamhetsbuller

Det är alltid den som orsakar bullret som är ansvarig för att undersöka och minska bullerstörningar. En verksamhet eller motsvarande som orsakar ett buller ska därför alltid kunna svara på frågor om dess bullerpåverkan.

Kringboende som störs av buller och som upplever sig inte få svar på sina frågor från verksamheten kan kontakta bygg- och miljöavdelningen. Om bullret från verksamheten överskrider gällande riktvärde kan kommunen ställa krav på att fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder.

Riktvärden för buller

 • Varaktigt inomhusbuller – 30 dB
 • Kortvarigt buller – 45 dB
 • Motorbuller vid bostäder – max 60 dB (kl. 22:00–07:00 ska det vara tyst)
 • Byggbuller inomhus – max 45 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
 • Byggbuller utomhus – max 70 dB (under kvällar och helger gäller lägre nivåer)
 • Trafikbuller inomhus – 30 dB
 • Trafikbuller utomhus – vid fasad för ny bebyggelse gäller 60 dB, 55 dB för hus byggda åren 1997-2015 och 65 dB för hus byggda innan 1997.

läs mer

Eldning av trädgårdsavfall

Evlinge Samfällighet följer Värmdö kommuns direktiv vad gäller eldning.

Text tagen från Värmdö Kommuns hemsida:

Bor du inom ett planlagt område får du elda trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Eldningsveckorna är alltid veckorna 16-18 samt 41-43 varje år.

 

Att tänka på vid eldning

 • Elda endast torra kvistar och grenar.​
 • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
 • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
 • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
 • Elden ska vara släckt när det mörknar.
 • Ta hänsyn till brandrisken.
 • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under tillåtna eldningsveckor måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Eldningsförbud

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll över eventuella eldningsförbud under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare:

08-454 83 39.

Med Vänliga Hälsningar: Samfälligheten


läs mer

Asfaltsarbete i Evlinge

extrainlägg:

Det planerade asfaltsarbetet startar redan idag torsdsdag den 27/9-18 och beräknas vara klart till kvällen.

 

Vecka 40 och vecka 41 kommer asfaltsarbete att utföras på Evlingevägen, Hinsavägen samt Hinsabacken.

Med Vänliga Hälsningar, Sammfälligheten


läs mer

Evlingedagen 22 september

Hej!

Då var det dags för vår årliga höststädning tillsammans.

Vi samlas 09:30 på midsommarängen för att gå igenom vad som ska prioriteras. Vi räknar med att vara klara runt 15:00. Som vanligt äter vi lunch tillsammans.

Hoppas att så många som möjligt kan komma så att vi får mycket gjort i vårt fina område.

Välkomna hälsar Samfälligheten!


läs mer

Kontaktlista för samtliga styrelser

Kontaktlista för:

 

Samfälligheten

Fastighetsägareföreningen

Båtklubben

 

Gemensam kontaktlista 2018


läs mer

Sommaren 2018 på vårat Evlinge

Midsommar på ängen vid Hinsaviken den 22 juni

Årets midsommarfirande ……….

Kl. 14.00 hoppas vi på stort deltagande för att hjälpas åt med att dekorerar midsommarstång, så ta gärna med blommar att dekorera med.

Glass till barnen, fiskdamm och pilkastning, lotterier samt försäljning av glass.

Kl. 15.00 börjar lekarna och dansen runt midsommar stången.

Efter dansen drar vi de lyckliga vinnarna i lotterierna.

Kvällen innan midsommarafton den 21 juni kl. 17.00

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm och pilkasting.

Sommarboule och grillplatser

Använd boulebanan vid Hinsaviken, ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen. Det finns picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Fotbollsplan

Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Provtagning har genomförts tre år i rad och vattnet har varit godkänt hela tiden.

Simskola

Välkomna till den årliga simskolan vecka 30 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna ner och ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

Anmälan sker vid Badet kl. 11.00 söndagen den 22/7. Gunilla tar också emot anmälningar på sms eller telefonsamtal för de som ej kan komma till badet vid detta tillfälle.

skoggunilla@hotmail.com, tel: 070 441 02 17

I år kommer följande klasser erbjudas:

Plask och lek från 3 år: kl. 10.00- 10.30 (med förälder i vattnet)

Simskola steg 1: för de som är helt nybörjare och skall lära sig simma 10.45-11.15 (från ca 5 år)

Simskola steg 2: för de som kan simma lite minst 10 meter 11.30-12.00

Simskola steg 3: för dem som kan simma minst 25 meter, teknik och träning för märkestagning 12.15-12.45.

Priset är: 550 kr per barn. Om det är flera barn från samma familj så kostar det 500 kr per barn.

Simundervisningen pågår varje dag v 30 utom söndagen. Då är det avslutning med diplomutdelning, saft och bullar mm.

Se mer info om simskolan på vår hemsida, anslagstavlor och vid baden.

Styrelsen i V-E Fastighetsägareförening.


läs mer

Utan dig blir det ingen midsommar!

Midsommar vår härliga och familjära tradition, och helt traditionsenligt behöver vi hjälpas åt för att ha trevligt tillsammans. Tag med några barn, grannar eller vänner och sköt om någon av våra aktiviteter.

Vi försöker dela upp uppgifterna på många så att ingen ska vara upptagen hela dagen, så välj det du tycker vore roligt att bidra med och kom gärna med förslag.

Tävlingsstånden

Pilkastning, träffa ölburkar eller kanske spiktävling…

Uppgift: tag betalt, dela ut priser och inte stå i vägen för pilarna

Sökes: Du som tycker att det vore trevligt

Fiskdammen

Var den som får agna på fiskekroken och bidra till fiskelyckan

Uppgift: tag betalt och agna fiskespön

Sökes: Du som tycker att det vore trevligt

Café

Vilken dag att få sälja glass och mer

Uppgift: Sälja och hålla ordning på pengar och glassen

Sökes: Ungdomar eller förälder och barn

Lotteriet

Bara roligt, vem vill inte köpa vinstlotten?!

Uppgift: Sälja lotter

Sökes: Alla barn som tycker det vore roligt, och några vuxna som håller i utlottningen

Sång och lek runt stången

Alla vill ju vara med och dansa och leka runt stången, att dansa ”små grodorna” minst en gång om året håller en frisk…. sången hjälper alla till med

Uppgift: Hålla ordning på alla dansande grodor, sovande björnar och se till att raketen startar på slutet

Sökes: Lekledare, du som gärna tar ton och du som vill spela lite somrig musik, alla bidrag är önskade.

Kom och löva vår stång 21 juni kl 17.00!

Prepp-gruppen

För dig som inte har möjlighet att bidra just på Midsommarafton eller just då under aktiviteterna!

Uppgift: Diverse olika inköp, dagarna innan

Uppgift: Hjälpa till att ställa i ordning på morgonen/förmiddagen inför

Uppgift: Hjälpa till att ställa i ordning efteråt

Uppgift: Förbereda inför lotteriet, vem vinner vad

Wanted!

Som alltid belönas barn och ungdomar för sina insatser.

Anmäl dig nu till:

fastighetevlinge@gmail.com

eller ring 0708.147641 och du kommer till ordföranden Eva 🙂


läs mer