Provsvar badplatser

Hej!

Den 10 juni togs prover på Nya och Gamla badet samt badbryggan på Notholmen. Provsvaren har kommit och visar att badvattnet är tjänligt (med anmärkning om något hög halt E.coli vid Notholmen, men utan någon risk för att bada).

Tack till engagerade boende som hjälpt till med provtagning! Ytterligare en provtagning görs i augusti.

Vi kan också passa på att meddela att det nu finns kvastar vid alla tre nämnda badställen. Med dem kan vi hjälpas åt att hålla bryggorna trevliga för bad.

Det har även gjorts en dykning kring hopptornsbryggan vid Nya badet, men sikten var otroligt dålig. Ingenting märkligt upptäcktes, men tänk på att alltid vara försiktig vid hopp från bryggorna.

Nu i juni är avierna från Samfälligheten på gång ut, så om inte allt för länge dimper de ner i postlådorna.

Glad badsommar!
Samfällighetens styrelse

Efter regn i Hinsaviken.