Samfälligheten – Verksamhetsberättelse och stämma 29 maj 2021

Nu bör våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 ha landat i allas våra brevlådor.

Liksom förra året rekommenderas röstning genom ombud, och stämman hålls utomhus, p g a pandemin.

Dokumenten finns också att ladda ner i PDF-format här.

Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud

Fullmakt och blankett för röstning genom ombud

Årsredovisning 2020 SF

Rättelse. Sid 9: Senaste betalningsdag för vägavgift ska vara 2021-06-30 och inget annat.

Deadline för att lämna din ombudsröst till styrelsen är tisdag 25 maj. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i ”Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud” ovan.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Samfällighetsföreningen