Skarvar

För information.

Anna Hjelmstedt deltar i möten som Länsstyrelsen samordnar. På så vis håller vi oss informerade och kan delvis påverka den utveckling som sker vad gäller skarvarnas framtid i Stockholms Skärgård.

Med Vänliga Hälsningar: Fastighetsföreningen

Vid pennan: Anna Hjelmstedt