Skarvjakt i Skrävlafjärden – inom vårt område

Vi har fått möjligheten att få hjälp med att begränsa skarvkolonin i vårt närområde på och runt öarna. Sveriges organiserade fiskeguider (SOF) har nu fått en tilldelning på ytterligare 1000 skarvar till årets kvot, vilket ger oss möjlighet att få hjälp med att hålla nere beståndet av fåglarna.

Från måndag 19/9 kommer jägare att finnas i vårt närområde för att hur fåglarna sträcker i området och samtidigt skjuta av ett antal. Detta etableras efter lunch och kommer sedan att pågå under eftermiddagen då fåglarna brukar återvända efter morgonens och dagens jakt.  Man kommer att skjuta ut mot fjärden vilket lindrar ljudet av skotten en del.

Med bästa hälsningar,
Styrelsen i Fastighetsägarföreningen