Sommarinformation från Samfälligheten

30 km/h inom Evlinge
Tänk på att det är 30 km/h på våra vägar i området. Håll hastigheten! Många barn går, cyklar och springer själva på vägarna inom området utan uppsikt från vuxna. Vid gamla badet kommer under veckorna 25-32 sättas ut betonghinder för att dämpa hastigheten.

Vatten en bristvara på Värmdö – låga grundvattennivåer
Använd regnvatten om du vill vattna gräsmattan och planteringar. Fundera på vad du kan göra i ditt hushåll för att spara på vattnet, se också Värmdö kommuns uppmaning till alla boende.

Fastighetsägare som flyttar från Evlinge och inflyttade nya ägare
Var vänlig och meddela när du flyttar från eller in till Evlinge via e-post: vagevlinge@gmail.com.

Vi vill också gärna att du meddelar förändringar i ditt boende vad gäller fritids- eller permanentbostad. Detta underlättar väsentligt i det administrativa arbetet för styrelsen. 

Dikesrensning och siktröjning
Vi vädjar till alla fastighetsägare att hålla efter dikena och marken runt den egna tomtgränsen mot allmänning och väg. I möjligaste mån ska röjning utföras till minst 2 meter från vägkanten. Dessutom att skymmande växtlighet skärs ned såsom grenar som skjuter in över vägbanan och vägkorsningar. Detta bidrar till ökad trafiksäkerhet inom området.

Evlingedag lördagen den 24 september
Notera höstens Evlingedag, lördagen den 24 september i din kalender redan nu. Skriv gärna till vår e-post: vagevlinge@gmail.com om vilka åtgärder du tycker vi gemensamt ska prioritera på höstens Evlingedag. Vi kan alla hjälpas åt att hålla nere kostnaderna för röjning av sly och växtlighet genom att delta med egen arbetsinsats på Evlingedagen.

Trevlig sommar önskar styrelsen Samfällighetsföreningen