Stämmoprotokoll 2018

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 18 mars 2018 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfälllighet-18-mars-2018