Stämmoprotokoll 2019

Protokollet från Samfällighetens föreningsstämma den 17 mars 2019 finns nu tillgängligt i huvudmenyn för Samfälligheten och här som en länk, inklusive den not angående årsredovisningarna i SF och FF som stämman kom överens om skulle bifogas protokollet.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Stämmoprotokoll-Samfällighet-17-mars-2019

Not angående årsredovisning i FF och SF

Vi har även uppdaterat sid 9 i kallelsen, så att alla fastighetsbeteckningar ska synas:

Andelstal S-F 2019