Strandpromenaden och vassens utbredning

Strandpromenaden och vassens utbredning

Området från nya badet till Hinsaviken på land och i vattnet har en snabbväxande vegetation av vass och sly. På grund av övergödning får vattenväxterna fäste i våra vikar, sly har blivit träd och vassen breder ut sig. Genom att klippa vass i vattnet och på land skapas bättre miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som ökar värdet för oss alla.

Vi beräknar starta arbetet efter Evlingedagen och har anlitat entreprenör för vassklippning och för upptagning stubbar från sly. Vi börjar vid Notholmsbryggan där vegetationen är som kraftigast.

Inför Evlingedagen den 24 september blir ett arbete att klippa sly vid Notholmsbryggan för att underlätta för entreprenör.

Har du några frågor om detta arbete kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten