Välkommen till föreningsstämma 18 mars kl 10.00.

Skriv in årsmötet i Din kalender redan nu. Observera att inskrivning måste hinnas med innan mötet öppnas. Inskrivning börjar 09:30.

Årsmötena för Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen kommer att äga rum söndagen den 18 mars, med början kl. 10.00, i Hemmestaskolans matsal, adress Motionsvägen 4.

Tidsschema:

09:30-10.00: Inskrivning

10.00-11.00: Årsmöte Samfälligheten

11.00-11.15: Kaffepaus

11.15-12.00: Årsmöte Fastighetsägareföreningen

Om Samfällighetens möte skulle dra ut på tiden, kan eventuellt Fastighetsägareförenings möte skjutas upp något, förhoppningsvis dock inte till senare än 11.30.

Kallelse, inklusive årsredovisning, årsberättelse mm, är under utarbetande, för att skickas ut per post.

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att kunna tas upp på stämman.