Våra vägar inom Evlinge

Vid styrelsemöte i Samfälligheten måndagen den 24 augusti har styrelsen beslutat följande för våra vägar.
Under hösten 2015 gör vi inga nya vägbeläggningar utan ägnar oss åt att laga enskilda skador.
Ny vägbeläggning flyttar vi fram till hösten 2016.  Skälet är att en stor del av kostnaden för ett beläggningsprojekt utgörs av entreprenörens startkostnad. Det blir därför bättre ekonomi om vi utför större arbeten vart annat år.

I möjligaste mån kommer vi att hålla oss till förnyelseplanen och prioritet 2016 är valda sträckor på Evlinge Skolväg, Hinsaringen, Hinsavägen och Betesvägen. Visar det sig att vi behöver prioritera om så gör vi det.

Kontaktperson för vägar barmark är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen

Skärmklipp