Vattenprovtagning vid strandbaden och Notholmen

Värmdö kommun har uppmanat styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen att ta vattenprovtagning vid gamla och nya badet samt vid badbryggan Notholmen.  Provtagningen har skett via Alcontrol Laboratories. Undersökningen avsåg E coli och intestinala enterokocker (=tarmbakterier från djur/fågel). Bedömningen på provtagningen visar tjänligt badvatten.  Rapporterna bifogas här i sin helhet.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

Provtagning nya badet aug 2015

Provtagning Notholmen aug 2015

Provtagning gamla badet aug 2015