Angående byggnation Kopparmora 2:224

Fastighetsägarföreningen samverkar med Samfällighetsföreningen i Kopparmora Norra angående denna fråga.

VEFF som förening avser inte att lämna några synpunkter i frågan under samrådsförfarande. Detta med anledning av att vi inte är sakägare i frågan. Marken som planeras för byggnation samt kringliggande väg och område ingår inte vår ägo.

Du som enskild fastighetsägare kan ge din feedback direkt till Värmdö Kommun, samrådstiden är förlängd till 2019-09-14.

För mer information läs på kommunens hemsida:  -> klicka här för att komma rätt <-

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening