Vassklippning

Vassklippning

Vecka 39 startar vassklippning i vattnet och på land med början vid Notholmsbryggan.

Styrelsen Samfälligheten

 


läs mer

Ny vägbeläggning inom området

Ny vägbeläggning inom området

Beläggningsarbeten på ett antal vägar inom området kommer att utföras
med start vecka 39.

Vi tackar för visad hänsyn under detta arbete.
Vägansvarig och kontaktperson är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.
Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Lördag 24 september 09.30 Hinsaviken

Vi hoppas på stort deltagande vid Evlingedagen och vi ses i Hinsaviken 09.30

då vi fördelar arbetsuppgifterna.

Väl mött!

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Strandpromenaden och vassens utbredning

Området från nya badet till Hinsaviken på land och i vattnet har en snabbväxande vegetation av vass och sly. På grund av övergödning får vattenväxterna fäste i våra vikar, sly har blivit träd och vassen breder ut sig. Genom att klippa vass i vattnet och på land skapas bättre miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som ökar värdet för oss alla.

Vi beräknar starta arbetet efter Evlingedagen och har anlitat entreprenör för vassklippning och för upptagning stubbar från sly. Vi börjar vid Notholmsbryggan där vegetationen är som kraftigast.

Inför Evlingedagen den 24 september blir ett arbete att klippa sly vid Notholmsbryggan för att underlätta för entreprenör.

Har du några frågor om detta arbete kontakta oss gärna på e-post: vagevlinge@gmail.com.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer

Uppsättning nya sidomarkeringsstolpar vid farthinder

Sidomarkeringsstolpar vid våra farthinder kommer att bytas ut till blågula stolpar. Detta enligt rekommendation från Trafikverkets besiktning av våra vägar i maj. Arbetet planeras till Evlingedagen lördag 24 september.

Styrelsen Samfälligheten


läs mer