Provsvar badplatser

Hej!

Den 10 juni togs prover på Nya och Gamla badet samt badbryggan på Notholmen. Provsvaren har kommit och visar att badvattnet är tjänligt (med anmärkning om något hög halt E.coli vid Notholmen, men utan någon risk för att bada).

Tack till engagerade boende som hjälpt till med provtagning! Ytterligare en provtagning görs i augusti.

Vi kan också passa på att meddela att det nu finns kvastar vid alla tre nämnda badställen. Med dem kan vi hjälpas åt att hålla bryggorna trevliga för bad.

Det har även gjorts en dykning kring hopptornsbryggan vid Nya badet, men sikten var otroligt dålig. Ingenting märkligt upptäcktes, men tänk på att alltid vara försiktig vid hopp från bryggorna.

Nu i juni är avierna från Samfälligheten på gång ut, så om inte allt för länge dimper de ner i postlådorna.

Glad badsommar!
Samfällighetens styrelse

Efter regn i Hinsaviken.


läs mer

Framdrift VA-projektet

Hej grannar!

Delar av samfällighetens och fastighetsägarföreningens styrelser har haft inledande informationsmöte med kommunen i veckan, och vill bara berätta att projekteringen fortsätter. Planeringen är igång och kommunen kommer att informera om framdriften på sin projektsida på sajten (se länk under) och på anslagstavlan vid infarten till Evlinge.

Värmdö kommuns projektsida för VA-utbyggnaden i Evlinge hittar du här.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Tack för visad hänsyn med tungtransporter under tjällossningen. Från torsdag 15 april släpps tunga transporter på igen, efter sedvanlig anmälan i god tid före till vagevlinge@gmail.com.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse

 


läs mer

Vårens Evlingedag och viltvårdare

Vårens Evlingedag
Lördagen den 17 april hjälps vi åt att röja och fixa i området. Styrelsen i samfälligheten hjälper till att fördela arbetsuppgifter, men egna initiativ och förslag är självklart hjärtligt välkomna. Har du några förslag på sysslor, hör gärna av dig till någon i styrelsen eller mejla till vagevlinge@gmail.com.

Vi samlas vid 10 nere vid Midsommarängen för att sätta igång. Sedan serverar Bambabilen en kaloririk lunch.

Det är såklart viktigt att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att inte riskera någon smittspridning. Stanna hemma om du har symtom.

 

Viltvårdare
Viltvårdare Kurt Franzén nås på mobilnummer 073–507 66 60.

 


läs mer

Från och med måndag 1 mars är det stopp för tungtransporter in i Evlinge på grund av tjällossning. Detta för att inte orsaka skador på vägarna. Ny information kommer när transporter kan bokas igen.

Vi passar även på att påminna om att transporter ska meddelas på vagevlinge@gmail.com i god tid innan, för att vägfogdarna ska hinna med.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse


läs mer