Eldare och nyinflyttade – se hit!

Hej grannar!

Lite praktisk info i dessa eldningstider 🙂 Elda lugnt!

Allt gott!
sekreterar-Rebecca

Information för nyinflyttade

www.evlinge.com finns det förutom info om vårt område också en broschyr med nyttig info för nya som gamla Evlingebor. Du hittar informationsbroschyren här: http://www.evlinge.com/wp-content/uploads/2017/06/Informationsfolder-f%C3%B6reningar-Evlinge-maj-2017.pdf 
I broschyren finns det bland annat information om generella regler, regler för tungtransport och eldning. Värmdö kommun har utökat eldningsveckorna i år, så uppdaterad information om dem finns under.

Eldning utomhus

Information om eldningsveckor från Värmdö kommun kommer här: I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växt-material, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Inget annat avfall får eldas.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.

 


läs mer

Evlingedagen 18/9 och vattenprover

Hej grannar!

Lite kort information från vägföreningen:

Evlingedagen lördag den 18 september kl. 10
Höstens Evlingedag går av stapeln 18 september. Vi ses som vanligt vid Midsommarängen, håller behörigt avstånd och hugger i där det behövs. Samfällighetens styrelse fördelar arbetsuppgifter på plats. Vi håller tummarna för att många har möjlighet att bidra efter förmåga.

Provsvar vattenprover augusti
Nya vattenprover togs med hjälp av engagerade boende tidigare i augusti vid Notholmsbryggan och Gamla badet. Båda proverna visade på tjänligt badvatten.

Allt gott!
genom sekreterar-Rebecca


läs mer

Provsvar badplatser

Hej!

Den 10 juni togs prover på Nya och Gamla badet samt badbryggan på Notholmen. Provsvaren har kommit och visar att badvattnet är tjänligt (med anmärkning om något hög halt E.coli vid Notholmen, men utan någon risk för att bada).

Tack till engagerade boende som hjälpt till med provtagning! Ytterligare en provtagning görs i augusti.

Vi kan också passa på att meddela att det nu finns kvastar vid alla tre nämnda badställen. Med dem kan vi hjälpas åt att hålla bryggorna trevliga för bad.

Det har även gjorts en dykning kring hopptornsbryggan vid Nya badet, men sikten var otroligt dålig. Ingenting märkligt upptäcktes, men tänk på att alltid vara försiktig vid hopp från bryggorna.

Nu i juni är avierna från Samfälligheten på gång ut, så om inte allt för länge dimper de ner i postlådorna.

Glad badsommar!
Samfällighetens styrelse

Efter regn i Hinsaviken.


läs mer

Framdrift VA-projektet

Hej grannar!

Delar av samfällighetens och fastighetsägarföreningens styrelser har haft inledande informationsmöte med kommunen i veckan, och vill bara berätta att projekteringen fortsätter. Planeringen är igång och kommunen kommer att informera om framdriften på sin projektsida på sajten (se länk under) och på anslagstavlan vid infarten till Evlinge.

Värmdö kommuns projektsida för VA-utbyggnaden i Evlinge hittar du här.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Tack för visad hänsyn med tungtransporter under tjällossningen. Från torsdag 15 april släpps tunga transporter på igen, efter sedvanlig anmälan i god tid före till vagevlinge@gmail.com.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse

 


läs mer