Farthinder på gång längs Evlingevägen

Hej grannar!

Kort trafikinformation: Frentab kommer att ombesörja att några farthinder sätts upp på Evlingevägen vid etableringen, för att få ner hastigheterna särskilt kring etableringen.

Vänligen,

Samfällighetens styrelse