Fastighetsägareföreningen


I Fastighetsägareföreningens verksamhet ingår:

Anordna gemensamma aktiviteter som midsommar och simskola
Ansvara för tillsyn och underhåll vid badplatser, lekplats och fotbollsplan
Ansvara för samverkan mot brott genom Grannsamverkan
Ansvara för vassröjning vid badplatser
Att förorda lämplig person att erhålla skottlossningstillstånd
Att underhålla och uppdatera föreningens hemsida
Att medlemmarna deltar i verksamheten med egen arbetsinsats
Att tillvarata fastighetsägarnas intressen i övrigt

Skyddsjägare
Kurt Franzén 
Evlinge Skolväg 38
Telefon 073-5076660

Tomas Dahlgren
Evlinge Skolväg 28
Telefon 070-7559798

Kontaktinformation till styrelsen
Kontaktuppgifter Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförening 2024

Stadgar
Stadgar FF registrerade 2015

2024
VEFF Stämmoprotokoll 20240324
VEFF Kallelse och årsredovisning stämma 2024
VEFF Fullmakt stämma 2024

2023
VEFF Stämmoprotokoll 20230326
VEFF Kallelse till stämma 2023
VEFF Årsredovisning 2022
VEFF Fullmakt stämma 2023

2022
VEFF Protokoll stämma 2022
VEFF Stämma 2021 kallelse o poströst 4 sidor
VEFF Budgetförslag 2022
VEFF Revisionsberättelse 2021
VEFF Årsredovisning 2021

2021
VEFF Stämmoprotokoll 2021
VEFF Verksamhetsberättelse 2021 

2020
VEFF Stämmoprotokoll 2020
VEFF Verksamhetsberättelse 2019

2019
VEFF Stämmoprotokoll extra stämma 2019-10-22
VEFF Stämmoprotokoll 2019
VEFF Verksamhetsberättelse 2019

2018
VEFF Stämmoprotokoll 2018
VEFF Verksamhetsberättelse 2017

2017
Stämmoprotokoll Fastighet 25 mars 2017
Årsredovisning 2016 FF pdf

2016
Stämmoprotokoll Fastighet mars 2016
Resultatrapport 2015 Fastighetsägareföreningen
Verksamhetsberättelse 2015 Fastighetsägareföreningen

2015
Protokoll Årsstämma Fastighetsägareföreningen 2015
Stagar FF registrerade 2015
Styrelserna kontaktuppgifter 2015

2014
Rapport från styrelsen FF sepember 2014
Rapport från styrelsen FF apr-jun 2014
Protokoll Årsmöte Fastighetsägareföreningen 2014
Verksamhetsberättelse FF 2013
Sammandrag protokoll FF sep 2013-jan 2014

2013
FF påskrivet protokoll från årsmöte 2013 03 23