Midsommarfirande 2021

Vi skrev i sommarbrevet att vi bedömde att Coronarestriktionerna även i år inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande men att vi följer utvecklingen.

Mot bakgrund av det svårbedömda läget med hög men avtagande smittspridning och ännu inga detaljerade anvisningar från Folkhälsomyndigheten så beslutade styrelsen den 30 maj att det som är mest ansvarsfullt är att inte ordna något firande i Fastighetsägareföreningens regi.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen i Fastighetsägarföreningen