Om tjuvar och om Evlingedagen

Vi har haft påhälsning av tjuvar på området (Lyckornas väg), så alla måste hjälpa till att ha koll på obekanta bilar o människor.

Evlingedagen är den 23/9. Vi hoppas på stort deltagande och samlas i Hinsaviken 9.30.

Hälsar styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening