Preliminära tider i produktionen från Frentab

Hej grannar!

När etapp 2 närmar sig uppstart kommer Frentab här med en del preliminära tider:

En pdf finns här: Karta tider 2023-09-03

Lite senkommet, men vi vill också passa på att tacka alla som bidrog på höstens Evlingedag. Mycket fina insatser från det trettiotal som var med, bland annat har det röjts runt gamla badet.

Allt gott!

Samfällighetens styrelse