Protokoll för Samfällighetens årsstämma 2022

Lördagen den 21 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Även detta år har mötet senarelagts p g a Covid, men denna gång utan restriktioner. Vädret var sådär, men medlemmarna verkade vara lämpligt klädda. 28 medlemmar deltog, varav en genom ombud.

Protokollet från stämman finns här:

Stämmoprotokoll SF 21-maj-2022

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 och 2021 gäller även i år.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns under ”Samfällighetsföreningen” i huvudmenyn.

Samfällighetens styrelse

gnm kassör Bertil Friman