Senaste nytt från Samfälligheten

Hej grannar!

Lite kort information från Samfälligheten så här i julstöket:

Bussen går hela vägen in i Evlinge igen, till vändhållplatsen vid Valborgsuddsvägens början.

När det töar och snöar om vartannat kommer vägarnas skick variera väldigt, särskilt där det är grävt för VA. Det kommer att bli potthåll och försämrat skick på många ställen innan det blir bättre. Ha överseende – och anpassa farten. Med snövallar och smala vägar blir det extra viktigt att anpassa hastigheten efter omständigheterna.

Det sitter plogpinnar längs strandpromenaden där båtklubben grävt för el, ifall någon undrar över om till exempel gamla badet är avspärrat handlar det alltså bara om en utmärkning till kabeln är inmätt.

Glöm inte reflexerna hemma! Och blås ut adventsljusen.

God jul (i förskott), 

önskar samfällighetens styrelse