Sjönära kanotställ för Evlingeborna

Samfälligheten har ordnat ett enkelt kanotställ vid Hinsaviken, där medlemmarna skulle kunna lägga kanoter sommartid, med enklare stöldskydd – exempelvis kedja. För närvarande får det betraktas som en försöksverksamhet. Intresserade ombeds kontakta Bertil Friman, tel 070-647 03 29.

Tanken  är att barn och ungdom, och vuxna förstås, lättare ska kunna göra paddelutflykter på sommaren. Som preliminär placering utsågs en yta mellan bryggan och sjösättningsplatsen, i Hinsaviken. Fördelen är bl a närhet till parkering, och till Båtklubbens vaktbod. Trädstammarna är tänkta att förses med båtringar, som kan användas för att låsa fast kanoterna med kedja.

Ett enkelt kanotställ, bestående av två trädstammar som vilar på två andra trädstammar, har uppförts för att komma igång med verksamheten.

Samfälligheten vill gärna få kontakt med kanotintresserade för att bedöma intresse och utveckla  säkerhetslösningar.

IMG_3906[1]

Styrelsen