Sommarbrev från Fastighetsägarföreningen

Vatten och Avlopp i Evlinge
Som många av er säkert sett så har projekteringen nu tagit mer handfasta former. Anläggningen kommer att påbörjas från utfarten till Saltarövägen. Projektet är indelat i sex etapper och i takt med att etapperna blir aktuella så kontaktas de enskilda fastighetsägarna beträffande lämplig placering av anslutningspunkter m.m. Läs mer om projektet på www.varmdo.se (sök på Evlinge).

Barn i Evlinge
Vi sponsrar initiativet Barn i Evlinge vars aktiviteter annonseras separat på hemsidan och Facebook gruppen ”Barn i Evlinge”.

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Midsommarfirande
Styrelsen bedömer att Coronarestriktionerna även i år 2021 inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande. Vi följer situationen och hoppas på lättade restriktioner för att i bästa fall kunna genomföra ett förenklat firande vid midsommarängen.

Skarvarna
Länsstyrelsen har antaget en förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård. Den går ut på att beståndet på sikt ska halveras. Tyvärr är det så att man fortfarande måste kunna hävda att man lider direkt ekonomisk skada för att beviljas skyddsjakt. De som typiskt kan hänvisa till ekonomisk skada är fiskare och ägare till fiskodlingar. Fastighetsägareföreningen har svårt att hänvisa till någon sådan skada.

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola
Förra året ordnades ingen simskola beroende på smittoläget. I år räknar vi med att det går så vi har kontaktat Trampolin som erbjuder simundervisning. De kan även ordna kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) om intresse finns. Alla kontakter sker direkt mellan föräldrar/barn och Trampolin.

—– >Läs mer här om simskola 2021<—–

Styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar alla en härlig sommar!