Stämma 2023

Kallelse till V-E Samfällighetsförening respektive V-E Fastighetsägarförening

Söndag den 26 mars i Matsalen Hemmesta skola. 

Kl. 09.30 startar registrering till respektive stämma
Kl. 10.00-11.00 – Samfällighetsföreningens stämma
Paus med kaffe samt registrering för ev. nytillkomna medlemmar
Kl. 11.30-12.30 – Fastighetsägareföreningens stämma (justering mot utskick)

Kallelserna med årsredovisning har skickats ut per brevpost till föreningarna gemensamt för att spara på miljö och porto måndag den 6 mars.

Vi publicerar också kallelsen med årsredovisning samt fullmakt på respektive förenings sida.

Varmt välkomna!
Styrelserna för respektive förening