Styrelsesammansättningar

Styrelsesammansättningar och förtroendevalda 2018

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 2018
e-postadress: vagevlinge@gmail.com

Paul Bengtsson, 070-523 44 60, Ordförande
Bertil Friman, 070-647 03 29, Kassör
Monica Axelsson, 070-8323070, Sekreterare
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Grönområde, väg, trädgrupp
Ulf Antfolk, 070-954 91 34, Underhåll byggnader, grönområde, trädgrupp
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Framtidsfrågor, hemsida, e-post
Anna Hjelmstedt, 073-9876929, E-post, trädgrupp
Thomas Trädgårdh, 070-8889334, Väg & Mark

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Göran Emanuelsson, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 2018
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com

Eva Karlsson Nordlöf 070-814 76 41, Ordförande
Lisa Löpare, Sekreterare
Daniel Rudberg , Kassör
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, Ordinarie
Peter Ahlm, 073-447 95 75, Suppleant
Roland Lindström, 070-715 61 01, Suppleant

Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Jan Trädgård, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant