Toaletter i området

Vi ersätter gamla utedassen vid baden till bajamajor…

Den första toaletten har levererats till nya badet/varvet. Den kommer att stå här till och med oktober.

Mellan 1 juni och 31 augusti kommer toaletter att finnas vid gamla badets parkering samt i Hinsaviken.

Bajamajorna är hyrda och kommer att tömmas och servas 2 ggr/månad. De gamla dassen kommer att låsas och ska unte användas mer.

Detta bekostas av Fastighetsägarföreningen, Samfällighetsföreningen och Båtklubben tillsammans för en bra service i området.

Med vänlig hälsning

Fastighetsägarföreningen