Trafikhälsning från Frentab vid återställning etapp 1

Frentab är i full gång med återställningsarbeten i etapp 1 och hälsar i samband med det att i den mån det går undvika att trafikera Evlinge skolväg från Evlingevägen och upp mot Etapp 1 (åk alltså in i området via Hinsabacken).

Frentab planerar att lägga på oljegrus i slutet av maj alt i början av juni, fram till dess är vägarna känsliga för mycket trafik.

Frentab ber oss även att köra försiktigt på Evlingevägen vid Korsningen Evlingevägen/Evlinge skolväg där de just nu genomför justeringsarbeten inför asfaltering (V21).

Mvh Frentab,
via Samfällighetens styrelse