Vinterväghållning 2015-2016

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2015-2016 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen i Samfälligheten och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och annat som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.

För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Vi vill också vädja till dig som fastighetsägare att undanröja siktskymmande växlighet på tomterna. Sommarens väder har gjort att växtligheten brett ut sig.  Vid vägkorsningar får häckar eller annan siktskymmande inhägnad inte vara högre än
0,8 m över vägbanan inom 10 m från angränsande väg.  Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Kontaktperson i frågor om vinterväghållning är ordförande Paul Bengtsson 070-523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen