Loppis i Evlinge!

Söndagen den 15 augusti kör vi bakluckeloppis på Midsommarängen. Från kl.10:00 är man som säljare (Evlingebo) välkommen att ställa iordning sin säljplats på ängen (från baklucka eller bord/filt som man själv tar med sig). Loppisen är sedan öppen för besökare mellan kl.11-15.

Det är kostnadsfritt att sälja på loppisen, men man ska vara Evlingebo (permanent/sommar). För att vi ska kunna planera uppställningen på ängen, samt för att veta hur många säljare det blir, så vill vi att ni anmäler er till loppis.evlinge@gmail.com senast den 9 augusti. Ange i anmälan om du önskar plats för att sälja från baklucka (dvs ställa bil på ängen) eller om du endast kommer sälja från bord/filt.

Med vänliga hälsningar,

Sabina och Lisa
samt Fastighetsägarföreningen Evlinge


läs mer

Midsommarfirande 2021

Vi skrev i sommarbrevet att vi bedömde att Coronarestriktionerna även i år inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande men att vi följer utvecklingen.

Mot bakgrund av det svårbedömda läget med hög men avtagande smittspridning och ännu inga detaljerade anvisningar från Folkhälsomyndigheten så beslutade styrelsen den 30 maj att det som är mest ansvarsfullt är att inte ordna något firande i Fastighetsägareföreningens regi.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen i Fastighetsägarföreningen


läs mer

Viktig information till framförallt er som har småbarn.

Igår kväll (tisdag) började arbetet med att dra fram elkabel till Konvaljebryggan. Ett dike grävs efter stigen mellan Valborgsuddsvägens vändplan och bryggan. I nästa vecka läggs kabelrör ned men tyvärr kan inte diket fyllas igen helt förrän Vattenfall dragit fram elkabeln till vårt nya elskåp. Vi sätter upp små stolpar med band för att markera diket. Även gångstigen påverkas av grävningen. Det går givetvis fortfarande bra att promenera efter stigen men passa edra barn så de inte ramlar ner. Det är inte så djupt men blöta kläder kan vara illa nog…
Vi hoppas allt arbete blir klart så fort som möjligt men Vattenfall har flaggat för lång leveranstid.

// mvh Båtklubben


läs mer

Vatten och Avlopp i Evlinge
Som många av er säkert sett så har projekteringen nu tagit mer handfasta former. Anläggningen kommer att påbörjas från utfarten till Saltarövägen. Projektet är indelat i sex etapper och i takt med att etapperna blir aktuella så kontaktas de enskilda fastighetsägarna beträffande lämplig placering av anslutningspunkter m.m. Läs mer om projektet på www.varmdo.se (sök på Evlinge).

Barn i Evlinge
Vi sponsrar initiativet Barn i Evlinge vars aktiviteter annonseras separat på hemsidan och Facebook gruppen ”Barn i Evlinge”.

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Midsommarfirande
Styrelsen bedömer att Coronarestriktionerna även i år 2021 inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande. Vi följer situationen och hoppas på lättade restriktioner för att i bästa fall kunna genomföra ett förenklat firande vid midsommarängen.

Skarvarna
Länsstyrelsen har antaget en förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård. Den går ut på att beståndet på sikt ska halveras. Tyvärr är det så att man fortfarande måste kunna hävda att man lider direkt ekonomisk skada för att beviljas skyddsjakt. De som typiskt kan hänvisa till ekonomisk skada är fiskare och ägare till fiskodlingar. Fastighetsägareföreningen har svårt att hänvisa till någon sådan skada.

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola
Förra året ordnades ingen simskola beroende på smittoläget. I år räknar vi med att det går så vi har kontaktat Trampolin som erbjuder simundervisning. De kan även ordna kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) om intresse finns. Alla kontakter sker direkt mellan föräldrar/barn och Trampolin.

—– >Läs mer här om simskola 2021<—–

Styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar alla en härlig sommar!


läs mer

Simskola 2021

Fastighetsägarföreningen arrangerar inte simskola i egen regi detta år, istället har vi kommit överens med Trampoolin att bedriva simskola vid Nya Badet enligt nedan.

Trampoolin har simskola på Evlinge Nya Bad v.29 och 30 i sommar.
Alla får välja om man vill gå båda veckorna eller endast en vecka. Priset per vecka är 600 kr, men om man bokar båda veckorna på en gång så kostar det 1000 kr för båda veckorna. Lektionstiden är 45 minuter.

Grupperna kommer att vara kunskapsindelade och beroende på hur många barn det är anpassas antalet grupper. Även antalet personal anpassas beroende på hur många barn det är per grupp.

Simskola steg 1 kl. 15:00.
Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

Simskola steg 2 kl. 15:45
För de barn som kan simma 5-10 meter själva, här kommer vi fortsätta öva teknik för att de ska bli mer självständiga samt utöka sin simsträcka.

Märkesgrupp kl. 16:30
För de barnen som kan simma 50 meter eller mer, vi övar på att simma bättre och längre och tar märken.

Vi vill även bjuda in alla, både barn och vuxna för att komma och ta simborgarmärket en eftermiddag under sommarsimskolan. Mer information om detta kommer närmare sommaren.

Bokning sker via vår hemsida www.trampoolin.com eller via mail till info@trampoolin.com.
Tfn kundtjänst 08-506 212 42. Vid bokning via mail behöver vi barnets för och efternamn samt födelsedag, förälderns för och efternamn samt telefonnummer. Betalningen sker via faktura.

// Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer