Värmdö kommun har skapat en informationssida  för projektet som hanterar utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

På denna sida hittar du senaste nytt om projektet samt kontaktinformation till kommunen.

>> Länk till Värmdö kommuns informationssida VA <<

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Årets ordinarie stämma är nu hållen via poströstning, glädjande nog med ett deltagande som inte är sämre än under en ordinarie fysisk stämma. Ett gott betyg till er som deltagit och de som organiserat det hela. Bra gjort denna konstiga vår!

Protokollet för stämma 2020 hittar du under rubriken Fastighetsägarföreningen.

Simskolan och midsommarfirandet ställdes in  i år, förstås med hänvisning till coronasmittan. Framsidan på det myntet är att årsavgiften inte behöver höjas utan hålls oförändrad.

Det är en del förändringar i styrelsen beroende på migration. Eva Karlsson Nordlöf avsäger sig omval och Anna Hjelmstedt har avgått från styrelsen under våren 2020, båda på grund av flytt. Vi tackar Eva och Anna för deras insatser för området under de gångna åren.

Styrelsen består nu av Thomas Karlsson (ordförande), Daniel Rudberg, Lisa Löpare och Fredrik Sjöstedt. Suppleanter är Peter Ahlm och Rickard Magnusson. Vi uppdaterar kontaktinformationen på hemsidan så snart vi haft vårt första möte.

Projekteringen gällande VA i området är påbörjad. Kommunen har skapat en infosida där de lämnar information om förutsättningarna för och utvecklingen av projektet. Ni kan nå sidan via länken nedan.

Länk till Värmdö kommuns informationssida för Evlinge VA

Sommarhälsningar från Fastighetsägareföreningen 

 


läs mer

Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen har gemensamt beslutat att flytta fram våra årsstämmor ca 2 månader pga det rådande läget med COVID-19.

Information skickas ut per papperspost till samtliga fastighetsägare (postmottagare/na).

Stadgarna säger att stämma ska hållas senast under mars månad, men under rådande omständigheter har styrelserna beslutat att skjuta fram oavsett av säkerhetsskäl.

Vi kommer att uppdatera med status och nytt datum här på hemsidan. Givetvis skickas ny kallelse ut via papperspost enligt stadgarna.

Får du inte denna information skickad till din epost? Kolla skräpposten och anmäl din epostadress till någon av våra epostadresser:

fastighetevlinge@gmail.com eller vagevlinge@gmail.com

Bästa hälsningar
Styrelserna för respektive förening


läs mer

Lördagen den 21 mars genomförs årets stämmor för Samfällighets- respektive Fastighetsägarföreningen

Notera att vi har ny lokal i år – Ösbyskolans matsal, Ösby skolväg 4, Gustavsberg.

Kallelsen med handlingar har skickats ut via brevpost.

Du kan ladda ner Fastighetsägarföreningens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Fastighetsägarföreningen

Du kan ladda ner Samfällighetens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Samfälligheten

Tider: 

0930 – Registreringen öppnar
1000-1100 Stämma Samfällighetsföreningen
1100-1200 Stämma Fastighetsägarföreningen

Välkomna önskar styrelserna för respektive förening

 


läs mer

Kommunalt VA – vad händer nu?

Efter vår extra stämma den 22 oktober 2019, där en kraftig majoritet röstade för ett tidigareläggande av projektering och planering för indragning av kommunalt VA har följande hänt….

Styrelsen återkopplade resultatet från stämman till vår kontaktperson vid Värmdö Kommun, Elisabeth Nyberg. Svar från kommunen har inkommit med följande information:

”Nästa steg för kommunen är att avropa de som ska projektera i området, alltså titta på hur och var ledningar och pumpstationer ska läggas. När de har tagit fram ett förslag tar projektledaren kontakt med er.” 

Styrelsen kommer att träffa kommunen i frågan minst 1 gång före vår ordinarie stämma i mars 2020.

Vi kommer också löpande att uppdatera status här på hemsidan, samt länka till information på kommunens hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Värmdö Fastighetsägarförening


läs mer