30 km/h inom Evlinge
Tänk på att det är 30 km/h på våra vägar i området. Håll hastigheten! Många barn går, cyklar och springer själva på vägarna inom området utan uppsikt från vuxna. Vid gamla badet kommer under veckorna 25-32 sättas ut betonghinder för att dämpa hastigheten.

Vatten en bristvara på Värmdö – låga grundvattennivåer
Använd regnvatten om du vill vattna gräsmattan och planteringar. Fundera på vad du kan göra i ditt hushåll för att spara på vattnet, se också Värmdö kommuns uppmaning till alla boende.

Fastighetsägare som flyttar från Evlinge och inflyttade nya ägare
Var vänlig och meddela när du flyttar från eller in till Evlinge via e-post: vagevlinge@gmail.com.

Vi vill också gärna att du meddelar förändringar i ditt boende vad gäller fritids- eller permanentbostad. Detta underlättar väsentligt i det administrativa arbetet för styrelsen. 

Dikesrensning och siktröjning
Vi vädjar till alla fastighetsägare att hålla efter dikena och marken runt den egna tomtgränsen mot allmänning och väg. I möjligaste mån ska röjning utföras till minst 2 meter från vägkanten. Dessutom att skymmande växtlighet skärs ned såsom grenar som skjuter in över vägbanan och vägkorsningar. Detta bidrar till ökad trafiksäkerhet inom området.

Evlingedag lördagen den 24 september
Notera höstens Evlingedag, lördagen den 24 september i din kalender redan nu. Skriv gärna till vår e-post: vagevlinge@gmail.com om vilka åtgärder du tycker vi gemensamt ska prioritera på höstens Evlingedag. Vi kan alla hjälpas åt att hålla nere kostnaderna för röjning av sly och växtlighet genom att delta med egen arbetsinsats på Evlingedagen.

Trevlig sommar önskar styrelsen i V-E Samfällighetsförening


läs mer

Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det dags för midsommar i Evlinge

Torsdag 23/6 samlas vi kl. 17.00 (ca), lövar stången och gör i ordning inför midsommarafton. Medtag gärna picknick.

Midsommarafton:
Kl. 14.00 Klär vi den lövade stången med blomster, plocka med er fina blomsterbuketter som vi kan fästa i stången.
Kl. 15.00 Dags för dans, i år får vi njuta av dragspelstoner.

Cafeét är öppet och säljer : Glass, kaffe, bullar och dryck. Vi kommer även att ha, fiskdamm, pilkastning och lotteri.
Ta gärna med småpengar.

För att alla våra besökare ska stanna extra länge i år så kommer det även att finnas en Bajamaja på plats.

Väl mött på ängen vid Hinsaviken!!

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Simskola Evlinge vecka 29

Simskola Evlinge Sommaren 2016

Välkomna till den årliga simskolan vecka 29 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna att ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

När:                 Vecka 29, måndag 18/7 – söndag 24/7
Tid:                  Varje dag (tid beroende på gruppindelning)
Plats:               Nya badet (bortre badet)
Ålder:              Från 3 år (vattenlek) och simskola för de äldre
Simlärare:       Gunilla Skog
Kostnad:          550 kronor/person (om det är fler syskon kostar det 500 kronor/person)

Anmäler dig gör du söndagen den 17/7 mellan klockan 11:00-12:00 vid nya badet.
Om du inte kan komma och anmäla dig på plats kan du ringa och anmäla dig hos:
Gunilla Skog: 070-441 02 17.
Alla unga Evlingebor är välkomna!

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Aktivitet på Evlingevägen

Aktivitet på Evlingevägen

Styrelsen i Samfälligheten vill här lämna information om aktiviteten vid Evlingevägens infart.
Kopparmora Fastighets AB är ägare till fastigheten Kopparmora 2:224.
Värmdö Kommun har godkänt ansökan om marklov, schaktning och uppsättning stängsel.
Området ska bli en plan yta och vissa kanter ska stängslas där det finns risk vid bergschakt.
Enligt Värmdö kommun finns ingen ansökan om bygglov för industri eller bostäder.
Vi ser i dagsläget vissa skador på Evlingevägen samt att parkeringsplatsen används.
Vi har kontakt med lantmätare på Lantmäteriet för att komma fram till en rimlig slitageavgift för Evlingevägen och för användandet av parkeringsplatsen. Utdebitering sker därefter till Kopparmora Fastighets AB.
Styrelsen i Samfällighetsförening bevakar ärendet.
Kontakta gärna Värmdö kommun om du önskar ytterligare information.

Styrelsen Samfällighetsföreningen


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18. Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken

Det är inte tillåtet att Evlingebor lägger sly eller trädavverkning från den egna tomten vid Hinsavikens eldningsplats. Denna eldningsplats är enbart till för avverkning och sly från våra allmänna grönområden. 

Styrelsen i Samfällighetsföreningen

 


läs mer

Styrelsesammansättningar 2016

Styrelsesammansättning och förtroendevalda 2016

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 2016
e-postadress:
vagevlinge@gmail.com  

Paul Bengtsson, 070-523 44 60, ordförande
Bertil Friman , 070-647 03 29, kassör
Tanja Ingman , 70-245 86 00, administratör
Fredrik Sjöstedt, 070-944 69 75, grönområde, väg, Trädgrupp
Ulf Antfolk, 070-954 91 34, underhåll byggnader, grönområde, Trädgrupp
Peter Ahlm, 073-447 95 75, framtidsfrågor
Nina Eriksson, 070-201 94 45, administratör
Ann-Britt Löfgren, 076-111 44 54, administratör
Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

 Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 2016
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, 073-447 95 75, ordförande
Lars-Erik Alversjö, 070-588 02 57, kassör
Paul Bengtsson,070-523 44 60, ordinarie
Fredrik Sjöstedt,  070-944 69 75, ordinarie
Roland Lindström, 070-715 61 01, suppleant
Carin Ahlin, Sifferhäxan AB, Revisor
Lars-Bertil Persson, Revisorsuppleant

 


läs mer

Fiberutbyggnad inom Evlinge – schaktning

Nu har föreningarna (Samfällighet, förvaltare, Fastighet, markägare) givit schakttillstånd för fiberutbyggnad.
Avtal har träffats mellan föreningarna och entreprenören.

Arbetet med schaktning startar vecka 12 och vägar inom Evlinge som berörs är:
Betesvägen, Evlingevägen, Evlinge Skolväg, Handelsbacken, Hinsavägen, Järpstigen,
Lyckornas väg, Sothanevägen, Tärnkobbsvägen, Valborgsuddsvägen, Älgkalvsvägen.

Vissa trafikolägenheter kan uppstå och entreprenören kommer att skylta om detta.

Har du frågor om fiberutbyggnaden ber vi dig kontakta Telia.

Paul Bengtsson, ordförande Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Stämmoprotokoll mars 2016

Stämmoprotokollen från föreningarna hittar du i respektive huvudmeny för Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen samt tillägget resultatrapport för Fastighetsägareföreningen.

Styrelserna i Föreningarna


läs mer

Inbrottsförsök på Evlinge

Inbrottsförsök på Evlinge

Vi har fått information om inbrottsförsök inom Evlinge. Vi vill uppmana alla fastighetsägare att vara lyhörda och gärna informera till vår e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com  om du har sett, hört eller råkat ut för inbrott.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening


läs mer

Fiberutbyggnad inom Evlinge

Fiberutbyggnad inom Evlinge

Nu har Telias underleverantörer startat utbyggnaden med att förstärka luftledningar för fibernätet. Viss kvistning av trädgrenar kommer att ske både på allmänningen och på fastighetsägarens mark.

På grund av väderlek sätts inte några schaktarbeten igång förrän vägansvarig har besiktigat vägarna tillsammans med schaktentreprenören.

Har du frågor om fiberutbyggnaden ber vi dig kontakta Telia.

Med vänlig hälsning
Paul Bengtsson, vägansvarig och ordförande Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Föreningsstämma lördag 5 mars 2016

Kallelse till föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge föreningar (Samfällighet och Fastighet) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2016.

Tid: Lördagen den 5 mars med start kl. 10.00. Registrering startar 09.30.
Plats: Hemmesta högstadieskolas matsal 6-9, Motionsvägen 4.

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman har sänts ut till alla medlemmar med brevpost den 8 februari.

Vi önskar alla medlemmar välkomna och ser fram emot en välbesökt föreningsstämma.

Styrelserna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening

Årsredovisning SF 2015
Årsredovisning FF 2015

 

 

 


läs mer

Hamnkaptenen på Kopparmora Båtklubb har haft vänligheten att vidarebefordra information om påhälsning av tjuvar hos dem. De kan komma till oss också. Här följer brevet som är riktat till Båtägarna i Kopparmora båtklubb, och har nått oss via Janne Trädgårdh på Evlinge Båtklubb:

 

Hej!

Du får detta meddelande eftersom du har båt på varvsplanen hos Kopparmora Båtklubb.

Vi har haft påhälsning i några båtar av folk som inte har där att göra. Det har skett vid två tillfällen, fredag morgon och natten till lördagen denna vecka. Vid det första tillfället blev dom skrämda och flydde när en båtägare kom ner för att se till sin täckning. Dom sprang upp i skogen bakom röda torpet och försvann. Polis tillkallades som kom ganska omgående. En hundpatrull kom också, dom flyende spårades till N Kopparmora men där tog spåret slut. Det dom hade tillgripigt släppte dom under flykten.

Natten till lördagen var åter påhälsning. Då slog dom av huvudströmbrytaren så att det blev helt mörkt i hela hamnen. Ett par andra båtar fick besök men det fanns inget att stjäla.

Vi har nu låst elskåpet. Några medlemmar har den senaste natten åkt ner några gånger men då har det varit lugnt. Du som bor i Kopparmora och kör bil, ta gärna en sväng ner till varvsplanen när du är ute och åker. 

Vi uppmanar de båtägare som inte känner till detta att ta sig ner och kontrollera om något har hänt.

Vi vill också att ni försvårar för inkräktare att ta sig upp i båtarna. Lås därför fast eventuella stegar när dom ligger under båten.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kopparmora Båtklubb

 

För samfällighetens styrelse

Bertil Friman, kassör.


läs mer

Nya vägskyltar

Ny välkomstskylt med zontavla och baksida Välkommen åter, har satts upp vid
infarten till Evlinge.

Nya 30-skyltar med kör försiktigt och baksida tack för visad hänsyn, har satts
upp vid Evlinge Skolväg och Evlingevägen.

Styrelsen Samfällighetsföreningen


läs mer

Föreningsstämma lördag 5 mars 2016

FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 5 mars 2016 kl. 10:00.
Lokal: Hemmesta högstadieskolas matsal, Motionsvägen 4.
Stämmohandlingar kommer att sändas ut vecka 6 och samtidigt
läggas ut på hemsidan.

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening
vagevlinge@gmail.com och fastighetevlinge@gmail.com

 


läs mer

Motion senast 31 januari 2016

Motion till föreningarna ska lämnas in senast 31 januari 2016

Enligt stadgarna i paragraf om motion gäller följande för båda föreningarna:
”Medlem har rätt att lämna skriftlig motion till föreningsstämman.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2016
före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bifoga motion till
k
allelse till föreningsstämman tillsammans med styrelsens yttrande.”

Motioner till Samfällighetsföreningen skickar du in till:
e-post: vagevlinge@gmail.com

eller
V-E Samfällighetsförening
Lyckornas väg 9
139 53 Värmdö

Motioner till Fastighetsägareföreningen skickar du in till:
e-post: fastighetevlinge@gmail.com
eller
V-E Fastighetsägareförening
Valborgsuddsvägen 4
139 53 Värmdö

Styrelserna i V-E Samfällighetsförening och Fastighetsägareförening


läs mer

Vinterväghållning 2015-2016

Avtalet för vinterväghållning har förnyats för perioden 2015-2016 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

Styrelsen i Samfälligheten och entreprenören vädjar till dig som fastighetsägare att undanröja trädgrenar och annat som stör framkomligheten för maskiner och lastbilar vid vinterväghållning.

För de eventuella kostnader som uppstår vid skador på entreprenörens maskiner/lastbilar p.g.a. försumlighet från fastighetsägare är det Samfälligheten/fastighetsägaren som blir betalningsskyldiga.

Vi vill också vädja till dig som fastighetsägare att undanröja siktskymmande växlighet på tomterna. Sommarens väder har gjort att växtligheten brett ut sig.  Vid vägkorsningar får häckar eller annan siktskymmande inhägnad inte vara högre än
0,8 m över vägbanan inom 10 m från angränsande väg.  Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Kontaktperson i frågor om vinterväghållning är ordförande Paul Bengtsson 070-523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen


läs mer

Våra vägar inom Evlinge

Vid styrelsemöte i Samfälligheten måndagen den 24 augusti har styrelsen beslutat följande för våra vägar.
Under hösten 2015 gör vi inga nya vägbeläggningar utan ägnar oss åt att laga enskilda skador.
Ny vägbeläggning flyttar vi fram till hösten 2016.  Skälet är att en stor del av kostnaden för ett beläggningsprojekt utgörs av entreprenörens startkostnad. Det blir därför bättre ekonomi om vi utför större arbeten vart annat år.

I möjligaste mån kommer vi att hålla oss till förnyelseplanen och prioritet 2016 är valda sträckor på Evlinge Skolväg, Hinsaringen, Hinsavägen och Betesvägen. Visar det sig att vi behöver prioritera om så gör vi det.

Kontaktperson för vägar barmark är ordförande Paul Bengtsson, 070 523 44 60.

Styrelsen Samfällighetsföreningen

Skärmklipp


läs mer

Värmdö kommun har uppmanat styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen att ta vattenprovtagning vid gamla och nya badet samt vid badbryggan Notholmen.  Provtagningen har skett via Alcontrol Laboratories. Undersökningen avsåg E coli och intestinala enterokocker (=tarmbakterier från djur/fågel). Bedömningen på provtagningen visar tjänligt badvatten.  Rapporterna bifogas här i sin helhet.

Styrelserna i Samfällighets- och Fastighetsägareföreningen

Provtagning nya badet aug 2015

Provtagning Notholmen aug 2015

Provtagning gamla badet aug 2015


läs mer

Telia och fiberkabel

Telia har kontaktat styrelsen i Samfälligheten om att de vill etablera fiberkabel inom Evlinge. Förutsättningarna för fiberkabel är 30% uppslutning i området. Enhetspriset beräknas till 20 900 kronor. Fiberkabeln planeras hänga i stolparna.

Under augusti kommer Telia att informera mer om detta och plats för informationen ges senare.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Sommarinformationen har gått ut via brev till alla som bor på Evlinge.

Här kan du läsa information Sommarinformation SF FF Evlinge 1 juni 2015


läs mer