Hej grannar!

Nu är det adventstider och vackert glitter i många hus. Samfällighetens styrelse vill passa på att önska alla goda grannar en fantastisk jul – och påminna om några saker:

Kör försiktigt
Ingen har nog missat att det har blivit mörkt och tidvis halt. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna i området, för allas skull. Och glöm inte reflexen hemma om du tänkt ge dig ut!

Anmäl tungtransporter
Det är jättebra att ni fortsätter anmäla tungtransporter. Hör av er via vagevlinge@gmail.com eller till vägfogdarna i god tid innan tänkt körning.

Luciafirande i stallet
Årets Luciashow på Värmdö Ridklubb är lördagen den 11 december kl 15. Undertecknad ska få se den för första gången, men ryktena säger att det ska vara mysigt för stora och små.

Årets konstverk: ”Efterrätten”
Förhoppningsvis har många redan sett Bo Eklunds skapelse ”Efterrätten”, bävern i trä som tronar resterna av stammen en tapper kämpe försökt fälla. Ta en promenad längs Hinsaviken, så ska ni nog passera den. Tack till konstnären för ett mysigt inslag i området!

God jul!
önskar Samfällighetens styrelse,
genom sekreterar-Rebecca


läs mer

Eldare och nyinflyttade – se hit!

Hej grannar!

Lite praktisk info i dessa eldningstider 🙂 Elda lugnt!

Allt gott!
sekreterar-Rebecca

Information för nyinflyttade

www.evlinge.com finns det förutom info om vårt område också en broschyr med nyttig info för nya som gamla Evlingebor. Du hittar informationsbroschyren här: http://www.evlinge.com/wp-content/uploads/2017/06/Informationsfolder-f%C3%B6reningar-Evlinge-maj-2017.pdf 
I broschyren finns det bland annat information om generella regler, regler för tungtransport och eldning. Värmdö kommun har utökat eldningsveckorna i år, så uppdaterad information om dem finns under.

Eldning utomhus

Information om eldningsveckor från Värmdö kommun kommer här: I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växt-material, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Inget annat avfall får eldas.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.

 


läs mer

Evlingedagen 18/9 och vattenprover

Hej grannar!

Lite kort information från vägföreningen:

Evlingedagen lördag den 18 september kl. 10
Höstens Evlingedag går av stapeln 18 september. Vi ses som vanligt vid Midsommarängen, håller behörigt avstånd och hugger i där det behövs. Samfällighetens styrelse fördelar arbetsuppgifter på plats. Vi håller tummarna för att många har möjlighet att bidra efter förmåga.

Provsvar vattenprover augusti
Nya vattenprover togs med hjälp av engagerade boende tidigare i augusti vid Notholmsbryggan och Gamla badet. Båda proverna visade på tjänligt badvatten.

Allt gott!
genom sekreterar-Rebecca


läs mer

Loppis i Evlinge!

Söndagen den 15 augusti kör vi bakluckeloppis på Midsommarängen. Från kl.10:00 är man som säljare (Evlingebo) välkommen att ställa iordning sin säljplats på ängen (från baklucka eller bord/filt som man själv tar med sig). Loppisen är sedan öppen för besökare mellan kl.11-15.

Det är kostnadsfritt att sälja på loppisen, men man ska vara Evlingebo (permanent/sommar). För att vi ska kunna planera uppställningen på ängen, samt för att veta hur många säljare det blir, så vill vi att ni anmäler er till loppis.evlinge@gmail.com senast den 9 augusti. Ange i anmälan om du önskar plats för att sälja från baklucka (dvs ställa bil på ängen) eller om du endast kommer sälja från bord/filt.

Med vänliga hälsningar,

Sabina och Lisa
samt Fastighetsägarföreningen Evlinge


läs mer

Provsvar badplatser

Hej!

Den 10 juni togs prover på Nya och Gamla badet samt badbryggan på Notholmen. Provsvaren har kommit och visar att badvattnet är tjänligt (med anmärkning om något hög halt E.coli vid Notholmen, men utan någon risk för att bada).

Tack till engagerade boende som hjälpt till med provtagning! Ytterligare en provtagning görs i augusti.

Vi kan också passa på att meddela att det nu finns kvastar vid alla tre nämnda badställen. Med dem kan vi hjälpas åt att hålla bryggorna trevliga för bad.

Det har även gjorts en dykning kring hopptornsbryggan vid Nya badet, men sikten var otroligt dålig. Ingenting märkligt upptäcktes, men tänk på att alltid vara försiktig vid hopp från bryggorna.

Nu i juni är avierna från Samfälligheten på gång ut, så om inte allt för länge dimper de ner i postlådorna.

Glad badsommar!
Samfällighetens styrelse

Efter regn i Hinsaviken.


läs mer

Lördagen den 29 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Vädret var soligt och fint, även om vi hade skugga från bodarna. 40 medlemmar röstade via ombud, och 15, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:

Stammoprotokoll-Samfallighet-29-maj-2021

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 gäller även i år.


läs mer

Midsommarfirande 2021

Vi skrev i sommarbrevet att vi bedömde att Coronarestriktionerna även i år inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande men att vi följer utvecklingen.

Mot bakgrund av det svårbedömda läget med hög men avtagande smittspridning och ännu inga detaljerade anvisningar från Folkhälsomyndigheten så beslutade styrelsen den 30 maj att det som är mest ansvarsfullt är att inte ordna något firande i Fastighetsägareföreningens regi.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen i Fastighetsägarföreningen


läs mer

Nu bör våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 ha landat i allas våra brevlådor.

Liksom förra året rekommenderas röstning genom ombud, och stämman hålls utomhus, p g a pandemin.

Dokumenten finns också att ladda ner i PDF-format här.

Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud

Fullmakt och blankett för röstning genom ombud

Årsredovisning 2020 SF

Rättelse. Sid 9: Senaste betalningsdag för vägavgift ska vara 2021-06-30 och inget annat.

Deadline för att lämna din ombudsröst till styrelsen är tisdag 25 maj. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i ”Kallelse och inbjudan till röstning genom ombud” ovan.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Samfällighetsföreningen


läs mer

Viktig information till framförallt er som har småbarn.

Igår kväll (tisdag) började arbetet med att dra fram elkabel till Konvaljebryggan. Ett dike grävs efter stigen mellan Valborgsuddsvägens vändplan och bryggan. I nästa vecka läggs kabelrör ned men tyvärr kan inte diket fyllas igen helt förrän Vattenfall dragit fram elkabeln till vårt nya elskåp. Vi sätter upp små stolpar med band för att markera diket. Även gångstigen påverkas av grävningen. Det går givetvis fortfarande bra att promenera efter stigen men passa edra barn så de inte ramlar ner. Det är inte så djupt men blöta kläder kan vara illa nog…
Vi hoppas allt arbete blir klart så fort som möjligt men Vattenfall har flaggat för lång leveranstid.

// mvh Båtklubben


läs mer

Vatten och Avlopp i Evlinge
Som många av er säkert sett så har projekteringen nu tagit mer handfasta former. Anläggningen kommer att påbörjas från utfarten till Saltarövägen. Projektet är indelat i sex etapper och i takt med att etapperna blir aktuella så kontaktas de enskilda fastighetsägarna beträffande lämplig placering av anslutningspunkter m.m. Läs mer om projektet på www.varmdo.se (sök på Evlinge).

Barn i Evlinge
Vi sponsrar initiativet Barn i Evlinge vars aktiviteter annonseras separat på hemsidan och Facebook gruppen ”Barn i Evlinge”.

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Midsommarfirande
Styrelsen bedömer att Coronarestriktionerna även i år 2021 inte kommer att medge ett traditionellt midsommarfirande. Vi följer situationen och hoppas på lättade restriktioner för att i bästa fall kunna genomföra ett förenklat firande vid midsommarängen.

Skarvarna
Länsstyrelsen har antaget en förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård. Den går ut på att beståndet på sikt ska halveras. Tyvärr är det så att man fortfarande måste kunna hävda att man lider direkt ekonomisk skada för att beviljas skyddsjakt. De som typiskt kan hänvisa till ekonomisk skada är fiskare och ägare till fiskodlingar. Fastighetsägareföreningen har svårt att hänvisa till någon sådan skada.

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Simskola
Förra året ordnades ingen simskola beroende på smittoläget. I år räknar vi med att det går så vi har kontaktat Trampolin som erbjuder simundervisning. De kan även ordna kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) om intresse finns. Alla kontakter sker direkt mellan föräldrar/barn och Trampolin.

—– >Läs mer här om simskola 2021<—–

Styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar alla en härlig sommar!


läs mer

Simskola 2021

Fastighetsägarföreningen arrangerar inte simskola i egen regi detta år, istället har vi kommit överens med Trampoolin att bedriva simskola vid Nya Badet enligt nedan.

Trampoolin har simskola på Evlinge Nya Bad v.29 och 30 i sommar.
Alla får välja om man vill gå båda veckorna eller endast en vecka. Priset per vecka är 600 kr, men om man bokar båda veckorna på en gång så kostar det 1000 kr för båda veckorna. Lektionstiden är 45 minuter.

Grupperna kommer att vara kunskapsindelade och beroende på hur många barn det är anpassas antalet grupper. Även antalet personal anpassas beroende på hur många barn det är per grupp.

Simskola steg 1 kl. 15:00.
Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

Simskola steg 2 kl. 15:45
För de barn som kan simma 5-10 meter själva, här kommer vi fortsätta öva teknik för att de ska bli mer självständiga samt utöka sin simsträcka.

Märkesgrupp kl. 16:30
För de barnen som kan simma 50 meter eller mer, vi övar på att simma bättre och längre och tar märken.

Vi vill även bjuda in alla, både barn och vuxna för att komma och ta simborgarmärket en eftermiddag under sommarsimskolan. Mer information om detta kommer närmare sommaren.

Bokning sker via vår hemsida www.trampoolin.com eller via mail till info@trampoolin.com.
Tfn kundtjänst 08-506 212 42. Vid bokning via mail behöver vi barnets för och efternamn samt födelsedag, förälderns för och efternamn samt telefonnummer. Betalningen sker via faktura.

// Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer

Framdrift VA-projektet

Hej grannar!

Delar av samfällighetens och fastighetsägarföreningens styrelser har haft inledande informationsmöte med kommunen i veckan, och vill bara berätta att projekteringen fortsätter. Planeringen är igång och kommunen kommer att informera om framdriften på sin projektsida på sajten (se länk under) och på anslagstavlan vid infarten till Evlinge.

Värmdö kommuns projektsida för VA-utbyggnaden i Evlinge hittar du här.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Nu är Värmdö-Evlinge Fastighetsägarförenings stämma 2021 klar. Lördagen den 1 maj träffades delar av styrelsen samt en av våra föreningsrevisorer vid Midsommarängen för att räkna inkomna poströster.

Styrelsen kommer inom kort att konstituera sig, därefter uppdateras kontaktlistan. Stämmoprotokollet är klart och justerat, du hittar dokumenten på Fastighetsägarföreningens sida.

Bästa vårhälsningar från Fastighetsägarföreningens styrelse

 


läs mer

Tack för visad hänsyn med tungtransporter under tjällossningen. Från torsdag 15 april släpps tunga transporter på igen, efter sedvanlig anmälan i god tid före till vagevlinge@gmail.com.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse

 


läs mer

Nu har våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 börjat landa i våra brevlådor. Tyvärr blev trycket lite tokigt där dokumenten blev felvikta. Men det går att sortera ut dem i rätt ordning.

Dokumenten finns också att ladda ner i A4 format här samt under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Bilaga 1 VEFF Poströstblankett 2021 v1

VEFF Verksamhetsberättelse 2021

Deadline för att lämna din poströst till styrelsen är onsdag 28 april. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i Bilaga 1 med blanketten.
Rösträkning är planerad till den 1 maj.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Stämman för Fastighetsägarföreningen  genomförs även 2021 via poströstning, detta pga Coronaläget.

Handlingar och poströstsedel med information skickas ut under vecka 12 till samtliga fastighetsägare i vårt område (oavsett om du är medlem eller ej). För att delta i stämma/rösta ska du vara medlem och ha betalt medlemsavgiften från 2020.

När handlingar och röstsedel har skickats ut kommer dessa också att finnas tillgängliga här på hemsidan under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Rösträkning beräknas ske den 1 maj.

Med bästa hälsningar
Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer

Påskaktivitet för barnen i Evlinge!

Fredagen den 2 april, drop-in klockan 13.00 – 16.00 vid Midsommarängen.

Läs mer i inbjudan. Klicka på bilden för att förstora!

Välkomna önskar gruppen Barn i Evlinge

PS: Gruppen Barn i Evlinge har startas av 2 mammor i området. Syftet med gruppen är att skapa möjligheter för barn (och föräldrar) att träffas och knyta nya kontakter. Läs mer i bilden. Fastighetsägarföreningen är stolt sponsor! 


läs mer

Årsmöte senarelagt även 2021

P g a Covid-19-pandemin, senareläggs årsmötet även i år.

Det planeras genomföras före sommaren utomhus, men eftersom vaccineringen drar ut på tiden, kommer även i år deltagandet huvudsakligen ske genom fullmakt.

Datum är inte slutgiltigt bestämt, men preliminärt satt till lördagen den 22 Maj.

Samfällighetens styrelse.

 


läs mer

Vårens Evlingedag och viltvårdare

Vårens Evlingedag
Lördagen den 17 april hjälps vi åt att röja och fixa i området. Styrelsen i samfälligheten hjälper till att fördela arbetsuppgifter, men egna initiativ och förslag är självklart hjärtligt välkomna. Har du några förslag på sysslor, hör gärna av dig till någon i styrelsen eller mejla till vagevlinge@gmail.com.

Vi samlas vid 10 nere vid Midsommarängen för att sätta igång. Sedan serverar Bambabilen en kaloririk lunch.

Det är såklart viktigt att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att inte riskera någon smittspridning. Stanna hemma om du har symtom.

 

Viltvårdare
Viltvårdare Kurt Franzén nås på mobilnummer 073–507 66 60.

 


läs mer

Från och med måndag 1 mars är det stopp för tungtransporter in i Evlinge på grund av tjällossning. Detta för att inte orsaka skador på vägarna. Ny information kommer när transporter kan bokas igen.

Vi passar även på att påminna om att transporter ska meddelas på vagevlinge@gmail.com i god tid innan, för att vägfogdarna ska hinna med.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse


läs mer