Trafiknytt från Frentab

Hej grannar!

Här kommer lite trafiknytt från Frentab:

Klicka på bilden för att se den större.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej!

När boende i etapp 1 nu börjat ansluta till kommunalt VA vill vi passa på att påminna om gällande regler och rutiner för tungtransporter. Det är viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att vara rädda om våra vägar.

Ett infobrev har gått ut i brevlådorna till boende i etapp 1, vilket också går att läsa här: Infobrev VA-utbyggnad. Ett utdrag finns under.

Påminner också om att mycket nyttig info, om bland annat tungtransporter finns under samfällighetsföreningens flik här på sajten.

 

Generellt gällande tungtransporter

Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador orsakade av tunga transporter till den egna fastigheten. Att följa gällande rutiner är särskilt viktigt vid nybyggnation och löpande transporter. Kontakta styrelsen i god tid innan uppstart för att få hjälp att komma i gång.

För att förebygga vägskador har styrelsen fastställt:

  • Tunga transporter ska föranmälas till vagevlinge@gmail.com i god tid innan utförande.
  • Efter föranmälan besiktar vägfogde/-ar vägen innan transport får genomföras. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten.
  • Om boggibil används ska dessa ha styrbara axlar.
  • Lastbil och släp får endast framföras på Evlingevägen. Omlastning från släp ska alltid ske vid Hinsaviken.
  • För att skydda den gemensamma vägen ska den grusas med 0,8 stenmjöl vid fastighetens infart.
  • Alla måste vara särskilt rädda om vägkanter och diken.
  • Man får inte parkera arbetsfordon på gemensamma vägar.
  • Bandgående fordon får inte framföras på vägnätet.

 

Allt gott!

Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej grannar!

När etapp 2 närmar sig uppstart kommer Frentab här med en del preliminära tider:

En pdf finns här: Karta tider 2023-09-03

Lite senkommet, men vi vill också passa på att tacka alla som bidrog på höstens Evlingedag. Mycket fina insatser från det trettiotal som var med, bland annat har det röjts runt gamla badet.

Allt gott!

Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej grannar!

Glöm inte höstens Evlingedag nästa lördag, den 23 september.  Vi ses klockan 9:30 vid midsommarängen, där arbetslag och -uppgifter fördelas.

Eventuella förslag på insatser får gärna mejlas på vagevlinge@gmail.com.

Som belöning för utfört värv grillar och fikar vi gemensamt vid ängen.

Vi hoppas på många goda grannars kraft att snygga till inför vintern. Väl mött!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Från och med 12 september blir det en del förändringar, särskilt runt Hinsaviken. Se kartor under för omläggning av busshållplats, parkering och öppna körfält. (Klicka på bilderna för att se dem större.)

Kör försiktigt – och glöm inte ta på er (och kontrollera) reflexerna nu när det blir mörkare ute.

Samma info som pdf finns här: Karta tider 2023-09-03


läs mer

Hej!

Busshållplatsen vid Hinsavägen flyttas tillfälligt 30 meter, enligt bilder nedan.


läs mer

Trafiknytt med semesterinfo

Hej grannar!

Här kommer lite trafikinformation från Frentab inför deras semester (som pågår vecka 29, 30 och 31).

Under vecka 28 fortsätter arbetet i Hinsaviken.

Dammbindning av vägarna sker på torsdag den 13 juli.

Medan vi utför arbeten från Hinsaviken upp till Valborgsuddsvägen kommer SL-bussen vända vid Hinsaviken, där en tillfällig busshållplats sätts upp. Mer info i bilderna (klicka för större visning).

Vi önskar er alla en skön semester!

Med vänlig hälsning, 

Frentab genom Samfällighetens styrelse

 


läs mer

På grund av det torra vädret har kantklippningsmaskinen fått stoppa upp arbeten i dikena på grund av brandrisken. Regnet som faller nu gör gott, men det dröjer ännu innan entreprenören kan komma till vårt område. Ännu en anledning att köra försiktigt, eftersom sikten är skymd.

Den nya asfaltsbeläggningen är också ömtålig, så även om det fina underlaget kanske lockar till högre tryck på gaspedalen sliter det onödigt mycket på vägen.

God juli! 

Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej grannar!

Först lite information från Frentab:
Under tisdagen den 28 juni kommer beläggningsarbetet igång. Det utförs i följande ordning: Start på Gullregnsvägen, sedan Urbergsvägen, Lämmelstigen, Lyckoträdsvägen, Minkvägen, Evlinge skolväg (i den ordningen).

Det kommer att vara möjligt att komma förbi läggaren med bil, men ni kan behöva vänta en kvart. Åk i god tid om ni har en tid att passa. Visa hänsyn och kör försiktigt, så kommer det att gå smidigt för alla. Arbetet beräknas att pågå i två dagar.

Sedan en vänlig påminnelse från vägföreningen:
Kör försiktigt! Vi är många som delar på vägarna, och nu under sommarmånaderna är betydligt fler ute och rör sig på gatorna. Kom ihåg att vi har en maxgräns på 30 km/h i timmen, men anpassa också alltid farten efter sikt och övriga förhållanden. En olycka händer allt för lätt – och det är lätt att vara efterklok. Sakta in!

Vänligen,

Samfällighetens styrelse


läs mer

Trafiknytt inför vecka 26

Måndagen den 26/6 kommer vi att asfaltera vid pumpstationen, för att sedan under veckan göra klart finplaneringen runt stationen och korsningen.

Tisdagen den 27/6 startar beläggningen av oljegruset, och de räknar med cirka 2 dagars arbete med etapp 1.

Onsdag den 28/6 kommer fartgupp utföras vid Frentabs etablering för att få ner hastigheten längs Evlingevägen.

Under måndagen kommer också information om vilka vägar vi startar med i etapp 1. Det kommer gå att trafikera vägarna strax efter att beläggningen ligger, men kör försiktigt då det finns risk för bitumenstänk.

Undvik gärna att trafikera Evlingeskolväg från Evlingevägen upp mot etapp 1 (åk alltså helst in i området via Hinsabacken).

Tack för samarbetet och glad midsommar!

Med vänliga hälsningar,

Frentab, genom Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej grannar!

Lite trafikinfo igen, i form av bilder. Klicka på rubrikerna för att se en större pdf.

Avstägning Hinsavägen

Avstägning Tallkobbsvägen.

Trevlig helg!

Samfällighetens styrelse


läs mer

Hej! Kort info från Frentab om VA-jobbet: Asfalteringen av etapp 1 börjar den 26 juni.

Hälsningar,
Samfällighetens styrelse


läs mer

Sommarbrev 2023

Sommarinfo 2023 till dig som bor på Evlinge

Midsommarfirande
Årets Midsommarfirande sker som vanligt vid ängen Hinsaviken.
Med musikanter, café och lotterier – Midsommarfirande för alla!

Torsdag 22 juni kl. 1800
samlas vi på Midsommarängen vid Hinsaviken och lövar majstången.

Midsommarafton fredag 23 juni mellan kl. 1400-1600
Ta med blommor till majstången, den pyntas och färdigställs tillsammans!

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Simskola
Trampoolin genomför årets simskola veckorna 29 och 30 vid nya badet. Kostnad 600 kr per vecka alt. 1000 kr för båda veckorna om du anmäler dig till dessa samtidigt. Flera grupper med olika svårighetsnivå planeras.
Se eget anslag på våra anslagstavlor eller hemsida www.evlinge.com för detaljerad information eller deras hemsida www.trampoolin.se

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Kommunalt VA (Vatten- och Avlopp) i vårt området
Vi hänvisar till kommunens hemsida, sök på Evlinge så hittar du projektsidan med information och kontaktuppgifter. Vår Samfällighetsförening samverkar vid projektmöten efter behov, det är Värmdö kommun som äger och driver projektet och genomförandet.

Styrelsen för Fastighetsägareföreningen önskar alla en härlig sommar!


läs mer

Viltvårdare

Jägare med skottlossningstillstånd inom vårt område är Kurt Franzén, vid sidan av Kurt har vi nu ytterligare en skyddsjägare inom området – Tomas Dahlgren.

Kontaktuppgifter hittar du på Fastighetsägarföreningens informationssida.

Kontaktuppgifter skyddsjägare

Hälsningar styrelsen,
Fastighetsägarföreningen


läs mer

Här kommer lite information från Frentab om kommande vägarbeten under sommar och höst i samband med VA-jobbet. Man kommer att försöka hålla passage för fotgängare öppen i största möjliga mån, men framkomligheten påverkas såklart av arbete med maskiner (för allas säkerhet blir det helt avstängt). Lägg märke till att bussens rutt påverkas.

Etapp 1:
Vi lägger oljegrus på vägarna den 14-15 juni. Arbeten med finplanering fortsätter när beläggningen är klar (19/6-30/6).

Etapp 4:
Se karta under med tider. (Klicka på bilderna för större visning.)

Buss:
Under tiden när vi utför arbeten från Hinsaviken upp till Valborgsuddsvägen kommer SL-bussen vända vid Hinsaviken där en tillfällig busshållplats sätts upp.


läs mer

Nu har alla WC placerats ut

Nu har de toaletter som står vid gamla badet (vid cykelstället) samt i Hinsaviken (där den gamla vaktboden stod) placerats ut. De servas var 14:e dag och står augusti ut. Därmed är samtliga tre levererade, vi har en sedan tidigare utplacerad vi nya badets parkering.

Nu kommer de gamka dassen att låsas och tas ur bruk.

med vänlig hälsning,

Fastighetsägarföreningen


läs mer

Midsommar 2023 på Evlinge

Nu blir det midsommarfirande i år igen i Evlinge vid ängen Hinsaviken, 23 juni.

Vi kommer löva stången kvällen innan midsommarafton, 22 juni och vi återkommer med tid och plats för att plocka blommor.

Vill du hjälpa till med att bl.a. sälja glass, lotter kanske sköta fiskdammen mm så hör av dig till mig på mail hanssonsussi@gmail.com

Alla tips på aktiviteter är välkomna!

Har du möjlighet att hjälpa till både före/under och efter tas det tacksamt emot, alla insatser är värdefulla!

Hör av er till mig så ska jag samordna detta i år, i samarbete med Fastighetsägarföreningen…

Sussi Hansson

Mail: hanssonsussi@gmail.com
Tel: 076 100 25 63


läs mer

Simskola på Evlinge 2023

Sommarens simskola med Trampoolin v.29 & 30.

Vi ser fram emot att träffa alla simmare igen och välkomnar även nya simmare i sommar. Vi har bokat simskola hos er v.29 och 30 i sommar. Alla får välja om man vill gå båda veckorna eller endast 1 vecka.

Priset per vecka är 600 kr, men om man bokar båda veckorna på en gång så kostar det 1000 kr för båda veckorna. Lektionerna är på 30 minuter och vi kommer vara hos er på eftermiddagarna. Simmärken går att ta under hela veckan och kan köpas på avslutningen på fredagen. Det finns simmärken för alla barn och prestationer.

Vi har kunskapsindelade grupper, beroende på hur många barn det är anpassar vi antalet grupper. Såklart anpassar vi även hur mycket personal vi har på plats beroende på hur många barn det är.

Bläckfiskarna kl 15:00. Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

Bläckfiskarna kl 15:30. Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

Pingvinerna kl 16:00. För de barn som kan simma 25 meter, hoppa i på djupt vatten och flyta på rygg. Här kommer vi öva teknik för att barnen ska bli mer självständiga samt utöka sin simsträcka.

Märkesgrupp kl 16:30 För de barnen som kan simma 100 meter eller mer, här har vi fokus på att ta simmärken och varje dag över vi ett eller flera moment som krävs för järnmärket upp till magistermärken.

Bokning sker via vår hemsida www.trampoolin.com eller via mail till info@trampoolin.com. Vid bokning via mail behöver vi barnets för och efternamn samt födelsedag, förälderns för och efternamn samt telefonnummer. Betalningen sker via faktura.

Hör gärna av dig om du behöver mer information eller har några frågor.

Vänliga hälsningar
Trampoolin Simskolor

Via Fastighetsägarföreningens styrelse

 


läs mer

Frentab är i full gång med återställningsarbeten i etapp 1 och hälsar i samband med det att i den mån det går undvika att trafikera Evlinge skolväg från Evlingevägen och upp mot Etapp 1 (åk alltså in i området via Hinsabacken).

Frentab planerar att lägga på oljegrus i slutet av maj alt i början av juni, fram till dess är vägarna känsliga för mycket trafik.

Frentab ber oss även att köra försiktigt på Evlingevägen vid Korsningen Evlingevägen/Evlinge skolväg där de just nu genomför justeringsarbeten inför asfaltering (V21).

Mvh Frentab,
via Samfällighetens styrelse


läs mer

Hjärtstartare på plats

Som tidigare informerats om på stämman har det köpts in en hjärtstartare. Den finns nu uppsatt på Evlinge skolväg 12 (hos Eklund), en adress som bedömts vara centralt i området. Hjärtstarten är alltid tillgänglig och sitter på garaget. Placeringen är utmärkt med en skylt.

Var det finns hjärtstartare går att se på www.hjartstartarregistret.se. Det kan vara bra att ha koll på innan det i värsta fall blir behov för att använda en. Det finns till exempel även en hjärtstartare vid ridklubben.

Glöm inte heller att registrera dig som sms-livräddare om du är över 18 år och kan hjärt-lungräddning. Läs mer på www.smslivraddare.se.

Lite längre fram är det också aktuellt med HLR-kurs, så att fler kan göra skillnad när det verkligen gäller.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse


läs mer