Tack för visad hänsyn med tungtransporter under tjällossningen. Från torsdag 15 april släpps tunga transporter på igen, efter sedvanlig anmälan i god tid före till vagevlinge@gmail.com.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse

 


läs mer

Nu har våra handlingar med ”kallelse” till stämma 2021 börjat landa i våra brevlådor. Tyvärr blev trycket lite tokigt där dokumenten blev felvikta. Men det går att sortera ut dem i rätt ordning.

Dokumenten finns också att ladda ner i A4 format här samt under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Bilaga 1 VEFF Poströstblankett 2021 v1

VEFF Verksamhetsberättelse 2021

Deadline för att lämna din poströst till styrelsen är onsdag 28 april. Instruktioner för att skicka in/lämna din röst finns i Bilaga 1 med blanketten.
Rösträkning är planerad till den 1 maj.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Stämman för Fastighetsägarföreningen  genomförs även 2021 via poströstning, detta pga Coronaläget.

Handlingar och poströstsedel med information skickas ut under vecka 12 till samtliga fastighetsägare i vårt område (oavsett om du är medlem eller ej). För att delta i stämma/rösta ska du vara medlem och ha betalt medlemsavgiften från 2020.

När handlingar och röstsedel har skickats ut kommer dessa också att finnas tillgängliga här på hemsidan under fliken för Fastighetsägarföreningen.

Rösträkning beräknas ske den 1 maj.

Med bästa hälsningar
Fastighetsägarföreningens styrelse


läs mer

Påskaktivitet för barnen i Evlinge!

Fredagen den 2 april, drop-in klockan 13.00 – 16.00 vid Midsommarängen.

Läs mer i inbjudan. Klicka på bilden för att förstora!

Välkomna önskar gruppen Barn i Evlinge

PS: Gruppen Barn i Evlinge har startas av 2 mammor i området. Syftet med gruppen är att skapa möjligheter för barn (och föräldrar) att träffas och knyta nya kontakter. Läs mer i bilden. Fastighetsägarföreningen är stolt sponsor! 


läs mer

Årsmöte senarelagt även 2021

P g a Covid-19-pandemin, senareläggs årsmötet även i år.

Det planeras genomföras före sommaren utomhus, men eftersom vaccineringen drar ut på tiden, kommer även i år deltagandet huvudsakligen ske genom fullmakt.

Datum är inte slutgiltigt bestämt, men preliminärt satt till lördagen den 22 Maj.

Samfällighetens styrelse.

 


läs mer

Vårens Evlingedag och viltvårdare

Vårens Evlingedag
Lördagen den 17 april hjälps vi åt att röja och fixa i området. Styrelsen i samfälligheten hjälper till att fördela arbetsuppgifter, men egna initiativ och förslag är självklart hjärtligt välkomna. Har du några förslag på sysslor, hör gärna av dig till någon i styrelsen eller mejla till vagevlinge@gmail.com.

Vi samlas vid 10 nere vid Midsommarängen för att sätta igång. Sedan serverar Bambabilen en kaloririk lunch.

Det är såklart viktigt att hålla avstånd och följa rekommendationerna för att inte riskera någon smittspridning. Stanna hemma om du har symtom.

 

Viltvårdare
Viltvårdare Kurt Franzén nås på mobilnummer 073–507 66 60.

 


läs mer

Från och med måndag 1 mars är det stopp för tungtransporter in i Evlinge på grund av tjällossning. Detta för att inte orsaka skador på vägarna. Ny information kommer när transporter kan bokas igen.

Vi passar även på att påminna om att transporter ska meddelas på vagevlinge@gmail.com i god tid innan, för att vägfogdarna ska hinna med.

Allt gott!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Lördagen den 26 september genomfördes årets försenade föreningsstämma, under andra former än vanligt. På grund av Covid-19 hölls mötet utomhus, på midsommarängen. Vädergudarna hade utlovat regn precis vid tiden för stämman, men regnet uteblev. 45 medlemmar röstade via ombud, och 18, däribland styrelsen, var närvarande.

Protokollet från stämman finns här:
Stämmoprotokoll-Samfällighet-26-sept-2020

En uppmärksam medlem noterade att antalet fastigheter med andelstal 3 angavs till 101, men endast 100 fastighetsbeteckningar kunde återfinnas i tillhörande lista på sidan 9 i kallelsen.

Orsaken var att Älvsby 1:49, saknades i den tryckta listan. Den finns dock med i den utskrivna debetlängden som fanns framlagd på stämman.

Antalet 101 stämmer alltså, liksom summa debiterad avgift för fastigheter med andelstal 3,  151 500 kronor.

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen återfinns under menyalternativet ”Samfällighetsföreningen”.

 

 


läs mer

Evlingedagen lördag 19/9 kl. 10

Samfällighetens styrelse har efter senaste styrelsemötet beslutat att höstens Evlingedag genomförs lördagen den 19 september klockan 10–15.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och göra fint i området – samtidigt som det är viktigt att vi tänker på att följa myndigheternas rekommendationer och hålla avstånd till varandra. 

De som kan och vill vara med samlas vid midsommarängen. Det gör ingenting om man inte kommer prick klockan 10, utan det är bara bra om vi sprider ut oss lite i dessa tider. Arbetsuppgifter fördelas på plats och någon enklare mat kommer att finnas till lunch. 

Väl mött!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Värmdö kommun har skapat en informationssida  för projektet som hanterar utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

På denna sida hittar du senaste nytt om projektet samt kontaktinformation till kommunen.

>> Länk till Värmdö kommuns informationssida VA <<

Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Fastighetsägarföreningen


läs mer

Årets ordinarie stämma är nu hållen via poströstning, glädjande nog med ett deltagande som inte är sämre än under en ordinarie fysisk stämma. Ett gott betyg till er som deltagit och de som organiserat det hela. Bra gjort denna konstiga vår!

Protokollet för stämma 2020 hittar du under rubriken Fastighetsägarföreningen.

Simskolan och midsommarfirandet ställdes in  i år, förstås med hänvisning till coronasmittan. Framsidan på det myntet är att årsavgiften inte behöver höjas utan hålls oförändrad.

Det är en del förändringar i styrelsen beroende på migration. Eva Karlsson Nordlöf avsäger sig omval och Anna Hjelmstedt har avgått från styrelsen under våren 2020, båda på grund av flytt. Vi tackar Eva och Anna för deras insatser för området under de gångna åren.

Styrelsen består nu av Thomas Karlsson (ordförande), Daniel Rudberg, Lisa Löpare och Fredrik Sjöstedt. Suppleanter är Peter Ahlm och Rickard Magnusson. Vi uppdaterar kontaktinformationen på hemsidan så snart vi haft vårt första möte.

Projekteringen gällande VA i området är påbörjad. Kommunen har skapat en infosida där de lämnar information om förutsättningarna för och utvecklingen av projektet. Ni kan nå sidan via länken nedan.

Länk till Värmdö kommuns informationssida för Evlinge VA

Sommarhälsningar från Fastighetsägareföreningen 

 


läs mer

Evlingedagen, som var planerad till den 25 april, ställs in för att undvika smittspridning av Covid-19-viruset.

Bästa hälsningar från Styrelsen.


läs mer

Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen har gemensamt beslutat att flytta fram våra årsstämmor ca 2 månader pga det rådande läget med COVID-19.

Information skickas ut per papperspost till samtliga fastighetsägare (postmottagare/na).

Stadgarna säger att stämma ska hållas senast under mars månad, men under rådande omständigheter har styrelserna beslutat att skjuta fram oavsett av säkerhetsskäl.

Vi kommer att uppdatera med status och nytt datum här på hemsidan. Givetvis skickas ny kallelse ut via papperspost enligt stadgarna.

Får du inte denna information skickad till din epost? Kolla skräpposten och anmäl din epostadress till någon av våra epostadresser:

fastighetevlinge@gmail.com eller vagevlinge@gmail.com

Bästa hälsningar
Styrelserna för respektive förening


läs mer

I kallelsen som skickades ut och som publicerades på hemsidan, insmög sig ett fel angående föreslagna datum för Evlinge-dagarna.

Här följer de korrekta datum som är till förslag på stämman.

Vår: Lördagen den 25 april.

Höst: Lördagen den 5 september.

Hälsningar från Samfällighetens styrelse


läs mer

Lördagen den 21 mars genomförs årets stämmor för Samfällighets- respektive Fastighetsägarföreningen

Notera att vi har ny lokal i år – Ösbyskolans matsal, Ösby skolväg 4, Gustavsberg.

Kallelsen med handlingar har skickats ut via brevpost.

Du kan ladda ner Fastighetsägarföreningens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Fastighetsägarföreningen

Du kan ladda ner Samfällighetens handlingar genom att klicka på denna länk: Kallelse stämma 2020 Samfälligheten

Tider: 

0930 – Registreringen öppnar
1000-1100 Stämma Samfällighetsföreningen
1100-1200 Stämma Fastighetsägarföreningen

Välkomna önskar styrelserna för respektive förening

 


läs mer

Kommunalt VA – vad händer nu?

Efter vår extra stämma den 22 oktober 2019, där en kraftig majoritet röstade för ett tidigareläggande av projektering och planering för indragning av kommunalt VA har följande hänt….

Styrelsen återkopplade resultatet från stämman till vår kontaktperson vid Värmdö Kommun, Elisabeth Nyberg. Svar från kommunen har inkommit med följande information:

”Nästa steg för kommunen är att avropa de som ska projektera i området, alltså titta på hur och var ledningar och pumpstationer ska läggas. När de har tagit fram ett förslag tar projektledaren kontakt med er.” 

Styrelsen kommer att träffa kommunen i frågan minst 1 gång före vår ordinarie stämma i mars 2020.

Vi kommer också löpande att uppdatera status här på hemsidan, samt länka till information på kommunens hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Värmdö Fastighetsägarförening


läs mer

Protokollet från vår extra stämma finns nu tillgängligt på vår hemsida via rubriken ”Fastighetsägareföreningen”.

Använd gärna denna länk:
http://www.evlinge.com/fastighetsagarforeningen/

Med vänlig hälsning
Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening via sekreterare Lisa Löpare


läs mer

Vi i styrelsen vill rikta ett tack till alla som har deltagit på informationsmötet och vår extra stämma.

Även om vi som medlemmar inte delar samma åsikt i frågan om tidigareläggandet av vatten och avlopp i området har vi alla visat att vi respekterar varandra på våra möten.

Vi tackar för alla frågor och åsikter då det är en förutsättning för att vi som grannar och förening ska fungera även i framtiden.

Vi vill även i fortsättningen diskutera hur vi kan förvalta och utveckla vårt område. Vi har ett helt unikt område, med tillgången till våra stränder för oss alla och de stora grönområden vi förfogar över. Även om vi fortfarande ligger perifert i relation till Stockholm så kommer vårt område påverkas både av utökad inflyttning, teknisk utveckling och hur vi som individer vill bo och utvecklas.

Vi i styrelsen välkomnar alla idéer och tankar för framtiden.

Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen informera om hur arbetet med kommunen fortlöper. Vi har fått acceptans för utkomsten från vår extra stämma och väntar nu på att kommunens interna arbeten ska komma igång.

Vi använder vår hemsida som informationskanal även i fortsättning.

Väl mött och återigen ett stort tack till alla.

Styrelsen Värmdö Evlinge Fastighetsägare förening


läs mer

För kännedom, vi har idag fått in följande information via epost från Värmdö Kommun.

Vid vår extra stämma imorgon 22/10 kommer vi att inleda med förtydliganden och klargöranden om information som har publicerats på vår hemsida och vid vårt informationsmöte den 2/10.

De punkter som ligger för beslut vid extra stämman är desamma som Värmdö Kommun i sitt brevsvar till VE Fastighetsägarförening per 2018-12-20 föreslagit till beslut av medlemmarna. Se kommunens hemsida via länken –

https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/475582?agendaItemId=204573

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening

Från ordföranden Tekniska nämnden, mottaget via epost 2019-10-21: 

”Hej!

Jag är ordförande i Tekniska nämnden, som är ansvarig för utbyggnad och drift av vatten och avlopp. Jag har läst på er hemsida om information om VA till Evlinge, och måste tyvärr upplysa om att en del av informationen ni har på sidan inte är korrekt.

Det har inte uppstått något tryck tekniska nämnden från fastighetsägareföreningar som undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Det är endast en förening som ansökt (och utöver det enskilda fastigheter som angränsar till verksamhetsområdet).

Vidare finns det ingen risk att ert område kommer prioriteras ned ifall andra områden ansöker om att få en tidigarelagd anslutning utan tillhörande detaljplan. För det första är vi från kommunens sida restriktiva med att bevilja en anslutning under de omständigheterna, och för det andra så ser vi under de omständigheterna till att genomföra flera projekt parallellt (vi har den kapaciteten på VA-enheten, och kostnaden täcks av anslutningsavgifterna).

Om ni väljer att ansöka om VA innan kommunen börjar med arbete med detaljplan så måste frågan var VA-ledningar dras lösas med avtal om rätt att lägga ledningar och pumpstationer på föreningens mark. Om det är nödvändigt kan man även behöva lösa frågor om inlösen av mark på frivillig väg. När frågor om ledningsdragning är klara behöver man även göra lantmäteriförrättning om ledningsrätten. Många av de här frågorna är enklare att hantera i samband med ett planarbete.

Jag skulle uppskatta om ni kunde delge era medlemmar denna information som ett komplement till den felaktiga informationen på er hemsida snarast.

Allt gott! /Filip Joelsson, Grönt kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden”

 


läs mer

Ny information gällande vatten och avlopp i Evlinge

Den 1 oktober hölls ett informationsmöte i Hemmesta skola med representanter från Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening och Värmdö kommun.   Den 10 oktober nåddes styrelsen av ny information från Lars-Erik Alversjö som är ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunfullmäktiges ordförande. Informationen har bäring på konsekvenserna av att avstå från en tidigarelagd anslutning så VE Fastighetsägareförenings styrelse anser att det är viktigt att informationen kommer ut till fastighetsägarna inför den extra stämma som hålls den 22 oktober. Därför har vi skyndsamt lagt ut den på hemsidan och vi kommer också att informera om det på stämman.

Fler områden ansöker om ”frivillig” anslutning

Det har uppstått ett tryck i tekniska nämnden från cirka åtta fastighetsägareföreningar på Värmdö som i likhet med oss undersöker möjligheterna till anslutning till kommunalt VA. Vårt beslut ligger förstås fast om det blir ja på stämman men tidpunkten för den ”tvingande” anslutningen kommer sannolikt att senareläggas med 5-10 år eftersom dessa områden då tas före Evlinge. Vid ett nej så handlar det alltså inte om att anslutningen kommer om cirka 10 år utan snarare om 15-20 år.

Större kostnader för privata avlopp

Det är också tydligare att kraven är på väg att skärpas beträffande den typ av avloppslösningar som finns i området idag. Med så lång tid till anslutning som 15-20 år så blir det miljöinspektioner och de flesta kommer att få göra om sina anläggningar. Den nya standarden är dyrare och kostnader i storleksordningen 150 000 kr är sannolika. För dessa kostnader finns inga uppskov eller lån från kommunen så enskilda fastighetsägare kan hamna i en trängd situation.

Information från Värmdö Evlinge Samfällighetsförening

”VE Samfällighetsförening har ingen oro för vare sig ekonomi eller standard på genomförande och återställande av vårt vägnät om Fastighetsägareföreningen går vidare med att tidigarelägga VA och vatten i området.

Skulle beslutet bli att vänta på att kommunen själva driver frågan i detaljplansförfarande så ser VE Samfällighetsförening att det ligger så långt i framtiden att vi i dagsläget inte kan bedöma vilka praktiska och därmed ekonomiska följder det har.”

Påminnelse om fullmakter

Om ni är flera fastighetsägare så måste enligt stadgarna den/de som inte är närvarande på stämman ha givit den som går dit fullmakt att rösta. Annars förloras rösträtten för den fastigheten.

Påminnelse om medlemsavgift Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

För att få rösträtt på stämman måste medlemsavgiften för 2019 vara betald. Vi kommer att pricka av deltagarna mot vår förteckning över betalande medlemmar. För närvarande så är det enligt våra noteringar 39 fastigheter som inte betalat. Om du inte betalt för i år och vill rösta så betala in 450 kr. Ange fastighetsbeteckningen (exempelvis VE 1-10 eller Älvsby 1-14) i meddelandefältet så hittar vi er i våra listor och markerar er som röstberättigade. Betalningen måste vara inkommen till föreningen före stämman.

Det går bra att betala till:
Bankgiro:       5139-8642
Swish:              123 483 6524

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Värmdö Evlinge Fastighetsägareförening

 

 

 


läs mer