Telia och fiberkabel

Telia har kontaktat styrelsen i Samfälligheten om att de vill etablera fiberkabel inom Evlinge. Förutsättningarna för fiberkabel är 30% uppslutning i området. Enhetspriset beräknas till 20 900 kronor. Fiberkabeln planeras hänga i stolparna.

Under augusti kommer Telia att informera mer om detta och plats för informationen ges senare.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening


läs mer

Sommarinformationen har gått ut via brev till alla som bor på Evlinge.

Här kan du läsa information Sommarinformation SF FF Evlinge 1 juni 2015


läs mer

Simskola Evlinge vecka 30

Simskola Evlinge Sommaren 2015
Förutom information här har sommarinformation gått ut via brev den 3 juni.

Välkomna till den årliga simskolan vecka 30 på nya badet. Badbryggan är reserverad för simskolan under timmarna simskolan är i gång. Alla vuxna och barn är välkomna att ta simborgarmärket, ett utmärkt sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

När:            Vecka 30, måndag 20/7 – söndag 26/7
Tid:             Varje dag (tid beroende på gruppindelning)
Plats:          Nya badet (bortre badet)
Ålder:          Från 3 år (vattenlek) och simskola för de äldre
Simlärare:   Gunilla Skog
Kostnad:     550 kr/person (om det är fler syskon kostar det 500 kr/person)

Anmäler dig gör du söndagen den 19/7 mellan kl. 11:00-12:00 vid nya badet.

Om du inte kan komma och anmäla dig på plats kan du ringa och anmäla dig hos:

Gunilla Skog: 070-441 02 17

Alla unga Evlingebor är välkomna!

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Gällande regler i Samfälligheten

Gällande regler i Samfälligheten

Här är de regler som gäller inom Evlinge och är framtagna dels av styrelsen och dels utifrån regler för tättbebyggt område.

Regler för Samfälligheten juni 2015

Regler för trädavverkning reviderad juni 2015

Regler för tunga transporter reviderad juni 2015


läs mer

Nya stadgar för V-E Fastighetsägareföreningen har nu registrerats på Bolagsverket. Under huvudmenyn och Fastighetsägareföreningen hittar du de nya stadgar samt bifogas här.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

Stagar FF registrerade 2015 


läs mer

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening -Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via vagevlinge@gmail.com 

Paul Bengtsson, ordförande och ansvarig för väg
070-523 44 60, telefontid: ti och to 16.30–17.00
Bertil Friman, kassör, 070-647 03 29
Ann-Britt Löfgren, sekreterare, 076 111 44 54
Fredrik Sjöstedt, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-944 69 75
Robert Eriksson, trafikföreskrifter, väg, trädgrupp, 070-250 13 60
Ulf Antfolk, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-954 91 34
Peter Ahlm, framtidsfrågor för Evlinge, 073-557 95 75

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening - Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, ordförande, 073-557 95 75
Lars-Erik Alversjö, kassör, 070-588 02 57
Fredrik Sjöstedt, ordinarie, 070-944 69 75
Robert Eriksson, ordinarie, 070-250 13 60
Paul Bengtsson, ordinarie, 070-523 44 60
Karin Löfgren, suppleant, 070-929 67 33
Jori Löpp, suppleant, 070-601 10 92
Madeleine Andersson, sekreterare, adjungerad, 070-266 82 48

 

 


läs mer

Föreningarnas stämmoprotokoll 2015

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 1015.
Styrelsen i Samfällighetsföreningen

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 2015 samt antagna stadgar andra gången. De nya stadgarna lämnas in till
Bolagsverket för registrering och börjar därefter att gälla.
Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.


läs mer

Föreningsstämma lördagen den 21 mars 2015

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman lördagen den 21 mars
har sänt ut till alla medlemmar per post den 3 mars.

Här finns kallelse, dagordning och årsberättelse för Samfällighets-
och Fastighetsägareföreningen.

Vi ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen

Kallelse, dagordning, årsredovisning inför årsmöte VESF 2015

Kallelse till årsmöte VEFF 2015

Verksamhetsberättelse FF 2014

 


läs mer

Styrelseuppdrag

Nu startar valberedningen sitt arbete med att få fram nya ledamöter till styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag ber vi Dig kontakta Valberedningen.
Styrelseuppdraget gäller för 2015 och mandatperioden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Kontakta gärna:
Lars-Erik Alversjö 070 588 02 57
Per Nilsson 070 781 05 70

Det går också bra att anmäla ditt intresse via e-post till: vagevlinge@gmail.com eller fastighetevlinge@gmail.com


läs mer

Ett samandrag från styrelsesammanträden under perioden juni-september finns tillgängligt. Rapporterna finns i huvudmenyn under respektive förening.

Styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen


läs mer

Sommar 2014

Sommar 2014 – information till boende i Evlinge.

Sommarinformation Evlinge 2014


läs mer

Styrelserna rapporterar juni 2014

 

Rapport från styrelsen i V-E Samfällighetsförening och från styrelsen i V-E Fastighetsägareföreningen finns i huvudmenyn under respektive förening. Rapporterna är en sammanfattning från styrelsemöten under perioden april-juni 2014. Dessutom finns Skogsstyrelsens rådgivning i sin helhet.

Nya stadgar för Samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet och finns i huvudmenyn.


läs mer

Föreningsstämma protokoll och stadgar 2014

Samfällighetsföreningen
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014.
De nya stadgarna antagna vid föreningsstämman har registrerats hos Lantmäteriet och i huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns antagna stadgar daterat 20140329. 

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 Fastighetsägareföreningen
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014 samt antagna stadgar första gången.
I årsmötesprotokollet punkt 12 har det tyvärr blivit en felskrivning på årsavgift. I protokollet står det att årsavgiften är 400 kronor, vilket är felaktigt. Årsavgiften är 450 kronor, vi ber om ursäkt för denna felskrivning.

För att de nya stadgarna för Fastighetsägareföreningen, som antogs första gången vid stämman, ska gälla krävs beslut vid två stämmor. Vid föreningsstämman i mars beslöts att extra stämma för stadgarna blir lördagen den 27 september. Därefter kan stadgarna börja gälla. Tills den 27 september 2014 gäller de gamla stadgarna från 1998.
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns antagna stadgar första gången 20140329.

Kallelse till extra stämma för Fastighetsägareföreningen i september 2014 kommer att skickas ut per post senast 15 dagar före utsatt datum för stämma.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening
2014-05-06

 


läs mer

Sommarjobb för dig som fyllt 16 år

Är du intresserad av att klippa gräs på våra badstränder, fotbollsplan och midsommaräng under sommarmånaderna?

Kontakta gärna Fredde Sjöstedt, Tärnkobbsvägen 21, 070-944 69 75 så får du mer information.


läs mer

Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Styrelsen i Fastighetsägareförening upplåter åt Kurt Franzén och Johnny Rasmussen att ansvara för skyddsjakt inom Evlinge och Älvsby tomtområde under perioden 2014-2015. Älvsby gränsar till Evlinge och en bättre skyddsjakt och eftersöksjakt kan genomföras med detta jaktlag.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 oktober-31 januari
ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 februari-30 september
ringer du till polisen.
Påträffar du andra skadade djur ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Alla ärenden inom skyddsjakt kan du alltid meddela via fastighetsägareföreningens
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com.

Adress och mobilnummer till jaktlaget:
Kurt Franzén, Evlinge Skolväg 38, mobil, 073 507 6660.
Johnny Rasmussen, Värmdövägen 37, Älvsby Jaktlag, mobil 070 888 9322.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen


läs mer

På den gamla hemsidan behövdes en log-in för att komma åt information gällande Väg- och Fastighetsägareföreningen. På denna nya hemsida för föreningarna behövs ingen log-in eller registrering utan man får automatisk åtkomst till all information. Den rubrik som säger ”logga in” och ”registrera” är till för administratörerna av hemsidan.


läs mer