Midsommarfirande på Evlinge 2015?
Gärna!
 

Sökes:
Frivilliga festfixare. Du som gillar att glädja din omgivning och kan tänka dig att hjälpa till med det praktiska inför och under ett traditionellt midsommarfirande på Evlinge den 19 juni 2015.

Vad:
Musik, dans, fiskdamm, lotter och glass m.m.

Anmälan:
Hör av dig till fastighetevlinge@gmail.com eller till
Peter Ahlm 073-447 95 75, senast den 10 maj.

Konsekvens:
Vi behöver minst 5 glädjespridare. Alla åldrar är välkomna. Om vi mot förmodan inte får in några hjälpande händer är vi tyvärr tvungna att ställa in årets firande.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

April 2015


läs mer

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening -Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via vagevlinge@gmail.com 

Paul Bengtsson, ordförande och ansvarig för väg
070-523 44 60, telefontid: ti och to 16.30–17.00
Bertil Friman, kassör, 070-647 03 29
Ann-Britt Löfgren, sekreterare, 076 111 44 54
Fredrik Sjöstedt, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-944 69 75
Robert Eriksson, trafikföreskrifter, väg, trädgrupp, 070-250 13 60
Ulf Antfolk, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-954 91 34
Peter Ahlm, framtidsfrågor för Evlinge, 073-557 95 75

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening - Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, ordförande, 073-557 95 75
Lars-Erik Alversjö, kassör, 070-588 02 57
Fredrik Sjöstedt, ordinarie, 070-944 69 75
Robert Eriksson, ordinarie, 070-250 13 60
Paul Bengtsson, ordinarie, 070-523 44 60
Karin Löfgren, suppleant, 070-929 67 33
Jori Löpp, suppleant, 070-601 10 92
Madeleine Andersson, sekreterare, adjungerad, 070-266 82 48

 

 


läs mer

Föreningarnas stämmoprotokoll 2015

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 1015.
Styrelsen i Samfällighetsföreningen

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 2015 samt antagna stadgar andra gången. De nya stadgarna lämnas in till
Bolagsverket för registrering och börjar därefter att gälla.
Styrelsen i Fastighetsägareföreningen

 


läs mer

Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43
Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder för trädgårdsavfall. Eldning är tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43. Se även Värmdö kommuns hemsida.

Hinsaviken
Det är inte tillåtet att Evlingebor lägga eget sly efter trädavverkning vid Hinsavikens eldningsplats. Det är enbart avverkning från föreningens grönområden som eldas här.


läs mer

Föreningsstämma lördagen den 21 mars 2015

Kallelse och årsredovisning inför föreningsstämman lördagen den 21 mars
har sänt ut till alla medlemmar per post den 3 mars.

Här finns kallelse, dagordning och årsberättelse för Samfällighets-
och Fastighetsägareföreningen.

Vi ser fram emot en välbesökt föreningsstämma och önskar alla medlemmar välkomna!

Styrelsen i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen

Kallelse, dagordning, årsredovisning inför årsmöte VESF 2015

Kallelse till årsmöte VEFF 2015

Verksamhetsberättelse FF 2014

 


läs mer

Styrelseuppdrag

Nu startar valberedningen sitt arbete med att få fram nya ledamöter till styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen.
Är du intresserad av ett styrelseuppdrag ber vi Dig kontakta Valberedningen.
Styrelseuppdraget gäller för 2015 och mandatperioden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.
Kontakta gärna:
Lars-Erik Alversjö 070 588 02 57
Per Nilsson 070 781 05 70

Det går också bra att anmäla ditt intresse via e-post till: vagevlinge@gmail.com eller fastighetevlinge@gmail.com


läs mer

Ett samandrag från styrelsesammanträden under perioden juni-september finns tillgängligt. Rapporterna finns i huvudmenyn under respektive förening.

Styrelserna i Samfällighetsföreningen och Fastighetsägareföreningen


läs mer

Sommar 2014

Sommar 2014 – information till boende i Evlinge.

Sommarinformation Evlinge 2014


läs mer

Styrelserna rapporterar juni 2014

 

Rapport från styrelsen i V-E Samfällighetsförening och från styrelsen i V-E Fastighetsägareföreningen finns i huvudmenyn under respektive förening. Rapporterna är en sammanfattning från styrelsemöten under perioden april-juni 2014. Dessutom finns Skogsstyrelsens rådgivning i sin helhet.

Nya stadgar för Samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet och finns i huvudmenyn.


läs mer

Föreningsstämma protokoll och stadgar 2014

Samfällighetsföreningen
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014.
De nya stadgarna antagna vid föreningsstämman har registrerats hos Lantmäteriet och i huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns antagna stadgar daterat 20140329. 

Styrelsen i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

 Fastighetsägareföreningen
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns årsmötesprotokoll från föreningsstämman den 29 mars 2014 samt antagna stadgar första gången.
I årsmötesprotokollet punkt 12 har det tyvärr blivit en felskrivning på årsavgift. I protokollet står det att årsavgiften är 400 kronor, vilket är felaktigt. Årsavgiften är 450 kronor, vi ber om ursäkt för denna felskrivning.

För att de nya stadgarna för Fastighetsägareföreningen, som antogs första gången vid stämman, ska gälla krävs beslut vid två stämmor. Vid föreningsstämman i mars beslöts att extra stämma för stadgarna blir lördagen den 27 september. Därefter kan stadgarna börja gälla. Tills den 27 september 2014 gäller de gamla stadgarna från 1998.
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns antagna stadgar första gången 20140329.

Kallelse till extra stämma för Fastighetsägareföreningen i september 2014 kommer att skickas ut per post senast 15 dagar före utsatt datum för stämma.

Styrelsen i Värmdö-Evlinge  Fastighetsägareförening
2014-05-06

 


läs mer

Sommarjobb för dig som fyllt 16 år

Är du intresserad av att klippa gräs på våra badstränder, fotbollsplan och midsommaräng under sommarmånaderna?

Kontakta gärna Fredde Sjöstedt, Tärnkobbsvägen 21, 070-944 69 75 så får du mer information.


läs mer

Skyddsjakt Evlinge och Älvsby tomtområde

Styrelsen i Fastighetsägareförening upplåter åt Kurt Franzén och Johnny Rasmussen att ansvara för skyddsjakt inom Evlinge och Älvsby tomtområde under perioden 2014-2015. Älvsby gränsar till Evlinge och en bättre skyddsjakt och eftersöksjakt kan genomföras med detta jaktlag.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 oktober-31 januari
ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Om du påträffar ett skadat eller dött rådjur under jaktperioden 1 februari-30 september
ringer du till polisen.
Påträffar du andra skadade djur ringer du till Kurt Franzén eller Johnny Rasmussen.
Alla ärenden inom skyddsjakt kan du alltid meddela via fastighetsägareföreningens
e-postadress: fastighetevlinge@gmail.com.

Adress och mobilnummer till jaktlaget:
Kurt Franzén, Evlinge Skolväg 38, mobil, 073 507 6660.
Johnny Rasmussen, Värmdövägen 37, Älvsby Jaktlag, mobil 070 888 9322.

Styrelsen i Fastighetsägareföreningen


läs mer

Eldning på mark eller i tunna är tillåtet veckorna 17-18 och 42-43

Inom Evlinge följer vi Värmdö kommuns eldningsperioder som är två veckor på våren och två veckor på hösten. Detta gäller även eldning i tunna. Eldning av trädgårdsavfall på mark eller i tunna är endast tillåtet under veckorna 17-18 och 42-43 varje år.

Hinsaviken

Det är inte tillåtet att fastighetsägarna på Evlinge tippar ris/sly vid Hinsavikens eldningsplats.

Denna eldningsplats är enbart till för fastighetsägareföreningens trädavverkning, inom föreningens grönområden, som tippas här.


läs mer

Anvisningar för tung- och byggtransporter till fastigheter inom Evlinge – februari 2014

Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador förorsakade av tungtransporter till sin fastighet.
Med tungtransport avses också vid leverans av enbart en (1) gods där transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Evlinge.
Tungtransporter bör undvikas under tjällossningstid.

För att förebygga vägskador har styrelsen i Vägföreningen fastställt att:

  • föranmälan om tungtransporter gör du bäst via vägföreningens
    e-postadress vagevlinge@gmail.com
  • föranmälan gör du i god tid innan transporten genomförs, alternativt kontaktas vägansvariga
  • efter föranmälan gör vägansvariga en besiktning av vägen innan transport genomförs. Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan transporten genomförs
  • används boggibil bör dessa ha styrbara axlar
  • lastbil och släp får endast framföras på Evlingevägen
  • omlastning från släp ska alltid ske vid Hinsaviken
  • bandgående fordon får inte framföras på vägnätet.

Styrelsen Evlinge- Värmdö Vägförening

 

 


läs mer

På den gamla hemsidan behövdes en log-in för att komma åt information gällande Väg- och Fastighetsägareföreningen. På denna nya hemsida för föreningarna behövs ingen log-in eller registrering utan man får automatisk åtkomst till all information. Den rubrik som säger ”logga in” och ”registrera” är till för administratörerna av hemsidan.


läs mer

Sommarinformation 2013

Sommarinformation 2013 

 Midsommar

Traditionsenligt midsommarfirande sker på ängen vid Hinsaviken den 21 juni.

Vi börjar dekorera midsommarstången kl. 12:00 så ta gärna med blommor att dekorera med. Spelmännen börjar kl. 13:00 (så det hinns med en sillunch hemma innan det är dags att ta med jordgubbstårtan till midsommarstången). Det kommer att finnas glassförsäljning, lotterier, pilkastning, fiskdamm, förtäring, kaffe och dryck till försäljning.

Kvällen innan midsommarafton

Kvällen innan midsommarafton träffas vi för att traditionsenligt löva stången och fixa i ordning för fiskdamm, tält, pilkastning etc. Alla, stora som små, är välkomna torsdagen den 20 juni kl. 17:00, ta gärna med picknick korg om ni vill äta något och verktyg, skruvdragare, skruvar, krattor etc.

Midsommardagsfotboll

På midsommardagen träffas alla vid fotbollsplanen kl.14:00 för att lira boll. Unga och äldre spelar med och mot varandra. Ta med fotboll så att det med säkerhet finns en. Kom gärna och heja på även om du inte orkar spela!!

Loppis i Hinsaviken

Den årliga loppisen går av stapeln lördagen innan midsommar den 15 juni kl. 10:00-14:00. Kontakta Ewa Sjöberg, 070-486 44 33, för att meddela om du vill vara med och sälja.

Sommarboule

Boulebanan vid Hinsaviken är fri att använda. Ta med kompisar och lite fika eller varför inte grilla på grillen bredvid. Det finns fina nya picknick bänkar med bord att sitta vid. Ta med egna bouleklot.

Grillplatser

Nyttja gärna grillplatserna som finns i området, en vid boulebanan vid Hinsaviken och en på Notholmen. Ta med egen ved/briketter. Var dock noggrann med att städa efter dig.

Badplatser

Två stora badplatser finns i området, Gamla badet som passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta och lång sandstrand, avgränsning med bojar finns. Där finns ingen brygga. Nya badet, där finns gräsmatta och sandstrand samt brygga och hopptorn. Lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Vattenskotrar

Uppmärksamma att vattenskotrar inte får framföras vid våra badplatser och våra vatten. Reglerna säger att vattenskotrar bara får färdas i allmänna farleder i skärgården. Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter.

Se Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm för regler gällande framförande av vattenskoter.

Simskola

Vecka 30 är det dags för den årliga simskolan vid nya badet, se bifogat informationsblad. Observera att badbryggan vid nya badet är avlyst för simskolan under timmarna simskolan är i gång under vecka 30 (oftast förmiddagarna). Väl värt att påminna om är att alla vuxna och barn kan komma ner och ta simborgarmärket, ett bra sätt att säkerställa att man kan och orkar simma 200 meter.

 Lekplatsen

Det finns en lekplats i området, vid Evlingeskolväg/Hinsaringen. Vi vill påminna om att lek sker på egen risk, d v s ingen kollektiv försäkring finns.

 Rävar

Var uppmärksam på att du inte bör mata rävar. Rävar är vilda rovdjur som inte bör komma nära bostäder vilket de gör om de får mat. De kan göra åverkan på bostäder när de markerar revir, samt fälla både katter och mindre hundar.

 Sommarkatter

Se till att ta hand om dina katter och ta inte sommarkatter.

Rastning av hundar

Säkerställ att du plockar upp efter din hund när du rastar den på ytor där det rör sig mycket människor, speciellt nu sommartid. Uppmärksamma även att hundar inte får förekomma på badstränderna samt att hundar måste hållas kopplade. Hundbad sker vid Centrumbryggan (mellan Hinsaviken och Notholmen).

Skarvar på Tallkobben

Det har samlats många skarvar på Tallkobben och som tallarna på holmen håller på att dö. I år har Länsstyrelsen tillåtit prickning av ägg och skyddsjakt av skarv på Tallkobben. I maj genomfördes prickning av ägg och eventuell skyddsjakt kommer att genomföras senare under sommaren/tidiga hösten.

Parkeringsregler i området

Parkering är endast tillåten på anvisade parkeringsplatser.

Hastigheten på våra vägar

Tänk på att det är 30 km/h på våra vägar i området. Håll hastigheten då många barn, vuxna och djur rör sig runt vägarna och innan man vet ordet av kan olyckan vara framme.

Vattentillgång

Som vanligt på sommarhalvåret får vi inte slösa på grundvattnet genom att t.ex. vattna gräsmattor, tvätta bilen och fylla på poolen från våra brunnar. Det kan sluta illa för inte bara dig själv utan även dina grannar.

Evlingedagen

Efter några år av vikande närvaro ser vi nu äntligen en ökad närvaro på Evlingedagarna. Det är vår förhoppning att alla boende i området skall se Evlingedagarna som ett sätt både ta hand om vårt vackra område samt som ett tillfälle att träffas ute i det gröna och umgås, knyta nya och gamla kontakter och ha det trevligt, för att Evlinge ska vara ett trevligt och omhändertaget område. Vårt område ska vara en fröjd att bo i, besöka och passera genom. Vi vill därför uppmärksamma Er på datumet för höstens Evlingedag, den 21 september. Notera det redan nu i almanackan.

Trädfällning och övrig åverkan på föreningens mark

Förfrågan om trädavverkning eller slyröjning på föreningens mark ska ske skriftligt i brevlåda eller via e-post. Din skriftliga ansökan kan du skicka till vagevlinge@gmail.com eller ordförande Ingemar Norén, Lyckornas väg 21, ingemarnoren.nu@telia.com. En Trädgrupp bildades i april 2013 som hanterar inkomna ärenden, besöker fastighetsägaren och bereder ärendet för beslut i Vägföreningens styrelse. Ingen olovlig trädfällning eller övrig åverkan får ske på föreningens mark före besök och beslut.

 Dikesrensning

Håll gärna efter diken och marken vid dikena runt din tomt, men beakta eldningsregler. Säkerställ dock att du inte gör olovlig åverkan på föreningens mark.

Grannsamverkan

Håll ett extra öga på vad som händer runt omkring i området så att vi gemensamt försöker skydda det från obehagliga överraskningar (inbrott, skadegörelse etc.). Kontakta någon i styrelsen om du skulle se något du inte tror hör hemma här i området.

Evlingemärken till bilen

Det finns Evlingemärken till bilen att hämta hos Ewa Sjöberg (se adress nedan). Dessa skall sättas på bakrutan på bilen så att vi kan hjälpas åt att ha lite koll på bilarna som färdas på våra vägar.

Kontakta vägansvariga innan tunga transporter genomförs

Var uppmärksam på att det finns ton-begränsningar för boggitryck i området för att skydda våra vägar för hård belastning. Kontakta vägansvariga i Vägföreningen (se uppgifter nedan) innan du bokar tunga transporter så att besiktning av vägarna kan göras både innan och efter genomförda arbeten.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll för respektive förening finns på anslagstavlorna.

 Ny hemsida

Under augusti 2013 kommer vi att lansera en ny hemsida. Adressen till den nya hemsidan är www.evlinge.com och där kommer du att finna information om Vägföreningen och Fastighetsägareföreningen, kontaktuppgifter, protokoll från möten, aktuell information från styrelserna om vad som händer i området, stadgar och mycket, mycket mer.

 Styrelsekontaktuppgifter

Här nedan ser du styrelserna i Fastighetsägareföreningen respektive Vägföreningen.

Fastighetsägareföreningen e-mail: fastighetevlinge@gmail.com

 

Per Forss Evlingevägen 12 070-854 18 75 Ordförande
Karin Gustafsson Gullregnsvägen 3 070-208 36 13 Kassör
Madeleine Andersson Ripstigen 4 070-266 82 48 Sekreterare
Ann-Britt Löfgren Älgkalvsvägen 8 076-111 44 54 Ledamot
Ulf Antfolk Evlingevägen 20 070-954 91 34 Ledamot
Peter Ahlm Valborgsuddsvägen 4 070-277 06 62 Ledamot
Henrietta Gahmberg Handelsbacken 6 073-958 68 19 Suppleant
Ewa Sjöberg Lyckornas Väg 8 070-486 44 33 Suppleant
Lennart Söderström Evlinge skolväg 14 076-787 98 31 Suppleant

 

Vägföreningen e-mail: vagevlinge@gmail.com

 

Ingemar Norén Lyckornas Väg 21 08-571 620 77 Ordförande
Sanna Ohlin Evlinge Skolväg 40 070-715 56 95 Kassör
Madeleine Andersson Ripstigen 4 070-266 82 48 Sekreterare
Fredrik Sjöstedt Tärnkobbsvägen 21 070-944 69 75 Vägansvarig
Jori Löpp Fasanbacken 6 070-601 10 92 Ledamot
Paul Bengtsson Lyckornas Väg 9 070-523 44 60 Vägansvarig (suppleant)
Robert Eriksson Lämmelstigen 6 070-250 13 60 Vägansvarig (suppleant)
Per Forss Evlingevägen 12 070-854 18 75 Suppleant

 

Trevlig sommar! Vi ses!


läs mer

Trädavverkning

Styrelsen för V-E Samfällighetsförening har fattat beslut om regler för trädavverkning. Se bifogat dokument.

Trädavverkning regelverk 20141013


läs mer