Hej grannar!

Nu på lördag är det dags för höstens Evlingedag. Vi samlas vid 9:30 vid midsommarängen för fördelning av uppgifter och arbetslag.

Vi ses!
Samfällighetens styrelse


läs mer

Vi har fått möjligheten att få hjälp med att begränsa skarvkolonin i vårt närområde på och runt öarna. Sveriges organiserade fiskeguider (SOF) har nu fått en tilldelning på ytterligare 1000 skarvar till årets kvot, vilket ger oss möjlighet att få hjälp med att hålla nere beståndet av fåglarna.

Från måndag 19/9 kommer jägare att finnas i vårt närområde för att hur fåglarna sträcker i området och samtidigt skjuta av ett antal. Detta etableras efter lunch och kommer sedan att pågå under eftermiddagen då fåglarna brukar återvända efter morgonens och dagens jakt.  Man kommer att skjuta ut mot fjärden vilket lindrar ljudet av skotten en del.

Med bästa hälsningar,
Styrelsen i Fastighetsägarföreningen


läs mer

Hej grannar!

Berörda boende i etapp 1 ska ha fått information direkt från Frentab, men som komplement kommer här informationsbrev daterat 22 augusti också här (via länken under).

Infobrev till boende etapp 1 2022-08-26

Det handlar om status från vecka 35 och informerar lite generellt om övrig påverkan arbetet kan ha. Eventuella frågor kan skickas till evlinge@frentab.se.

Trevlig helg!
Samfällighetens styrelse

 

 

 


läs mer

Hej grannar!

Det har kommit till vår kännedom att grannar på en fastighet har fått höga testvärden på bly efter provtagning av brunnsvattnet. Kommunens miljökontor och närmaste grannar är informerade, men vi vill också passa på att påminna alla boende i området att testa tjänligheten på dricksvattnet regelbundet. Det kan också vara av vikt nu när grundvattennivåerna är låga, då det inte bara kan förändra tillgången utan också vattenkvaliteten.

På Värmdö kommuns sajt finns det praktisk information om hur vattenprover beställs. Där finns också en kod som ger 20 procent rabatt på Trygghetspaketet (som bland annat inkluderar metaller) hos SGS.

Klicka här för att komma till kommunens sajt:
https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/enskiltdricksvatten/provtagningavenskiltdricksvatten.4.1a82111d16e6c321a3692f64.html

Glad sommar!

Samfällighetens styrelse

 


läs mer

Lite sommarinfo från Samfälligheten

Tack till alla inblandade för ett bra arrangerat midsommarfirande! Fint att traditionerna återuppstår. Vi vill också passa på att informera lite kort:

Kör försiktigt!
Sommartid rör det sig fler ute längs vägarna. Tänk på att köra försiktigt och anpassa hastigheten efter sikt.

Trafikomläggning
Under vecka 29, 30 och 31 tar VA-projektet en paus och trafikomläggningen förändras. På bilden under ser ni hur det ser ut idag till vänster och hur det kommer att vara under de tre semesterveckorna. (Klicka på bilden om du behöver se den större.) Vägen kommer inte beläggas direkt, så tänk på att hålla hastigheten nere även med tanke på fotgängare, stenskott osv.

Även nöden har lagar … 
På förekommen anledning behöver vi påminna om att våra badplatser inte är några toaletter. Det är inte särskilt trevligt för grannar att behöva ta hand om andras lämningar, så om det krisar – använd dass (eller plocka i värsta fall i alla fall upp, så att någon annan slipper).

Ta med skräp hem
I samma anda påminner vi också om att ta med skräp, hundbajs och dylikt. Vi försöker hålla efter tillsammans.

Evlingedagen den 24 september
I höst planeras Evlingedagen preliminärt till den 24 september. Om du har några förslag på intiativ är det självklart välkommet, både med tanke på idé och utförande. Hör av dig på vagevlinge@gmail.com. Dagen annonseras ytterligare när det närmar sig.

Glad sommar!
Önskar Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca


läs mer

Information om VA-projektet

Provtagning
Frentab håller på med provtagning av marken i alla etapper för tillfället ifall någon undrar vad som är i görningen med alla gropar.
Ifall olyckan skulle vara framme och en kabel grävs av, då felanmäler Frentab detta och informerar berörda fastigheter. Vattenfall kommer som regel ut inom ett par timmar för att åtgärda felet.

Status vägarbete
Arbetet fortlöper på Evlinge skolväg ner mot Evlingevägen. När de tagit sig ner till Evlingevägen arbetas det igen i området längs Evlinge skolväg. Under vecka 25 påbörjas förberedande arbete på Minkvägen.

Sommaruppehåll
Under veckorna 29, 30 och 31 har arbetet sommaruppehåll. Under uppehållet görs vägar under arbete farbara för biltrafik om möjligt, för att underlätta för boende.

Sprängarbeten
Evlinge består till stor del av berg, vilket innebär att det kommer bli en hel del sprängning i samband med VA-utbyggnaden. Vid sprängningsarbeten kommer vissa hus att förses med vibrationsmätare som mäter markvibrationerna. På grund av den tryckvåg som uppstår vid sprängning kan vibrationerna ibland upplevas som större än vad de egentligen är.

Framkomlighet och parkering
Framkomligheten i området kommer att påverkas allt eftersom arbetet fortskrider. Eftersom arbete på återvändsgator enbart kan bedrivas från ett håll kommer fastighetsägare med infart från återvändsgata påverkas mer än de fastighetsägare med infart från genomfartsgata. På en del återvändsgator finns plats och möjlighet för tillfälliga vägar vilket kommer underlätta både för boende och de som utför arbetet.
Under projektets gång kommer Frentab att göra i ordning parkeringsplatser i området, men då det i anslutning till vissa gator är ont om ytor rekommenderar vi att ni grannar där det är trångt pratar ihop er för att se över vilka möjligheter som finns när det kommer till att låna parkeringsplats av varandra. Mer information kring parkering och framkomlighet skickas ut i ett mejl i samband med uppstart av arbete på ny gata.

Säkerhet
När du som gående ska passera arbetsplatsen och våra fordon är det viktigt att du är mycket uppmärksam. Vi ser gärna att du väntar tills du har fått ögonkontakt med våra maskinister och lastbilschaufförer innan du passerar. Försök aldrig passera en maskin eller lastbil som är i rörelse vid trånga ytor, utan vänta tills ni fått ögonkontakt och/eller blivit framvinkade. Allt som oftast har vi anläggare som står ute i schakten och vi hjälper mer än gärna till för att ni ska kunna ta er fram så säkert och så snabbt som möjligt.
Ta gärna kontakt med dem därute och ställ frågor om ni undrar över något!

Arbete i vägområde
I takt med att vi arbetar oss fram genom området kommer det på många ställen behöva röja träd, sly och grenar som sträcker sig in på vägområdet och arbetsområdet. Om det av någon anledning skulle behöva göras en åtgärd inne på en privat fastighet gör Frentab givetvis detta i samråd med berörd fastighetsägare.

 

Kommunens VA-sajt
Information om projektet från Värmdö kommun finns att hitta på: https://www.varmdo.se/
För att komma till projektet går ni in på: Bygga bo och miljö > Vatten och avlopp > Kommunalt vatten och avlopp > Utbyggnad av kommunalt VA > VAprojekt-PFO Evlinge
Eller klicka här: https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektevlinge.4.b682b26170b0856e0a4cf51.html

 

Kontaktinformation Frentab
E-post: evlinge@frentab.se
Jourtelefon: 076-1132091 (vid akuta, brådskande ärenden).

Har ni några frågor under projektets gång är ni varmt välkomna att höra av er via mejl så svarar Frentab så snart de kan. Vid mer brådskande ärenden når ni dem på jourtelefonen.

Platschef: Harri Alponen

Arbetsledare: Anton Hagström

Vi på Frentab ser fram emot att genomföra denna VA-utbyggnad tillsammans med er!

–––

Glad sommar!
önskar Samfällighetens styrelse


läs mer

Midsommarfirande 2022

Äntligen kan vi fira midsommar på Evlinge igen!

Torsdag 23 juni kl. 1800 träffas vi på midsommarängen vid Hinsaviken för att plocka blommor och löva stången.

Midsommarafton fredag 24 juni öppnar firanden kl. 1400 – 1630. 

Vi firar traditionellt med musik, dans, café och lotterier!

Vill du hjälpa oss att sälja lotter och sköta fiskdamm och annat? Kontakta oss via mail fastighetevlinge@gmail.com

Välkomna önskar styrelsen för Fastighetsägarföreningen 


läs mer

Midsommarfirande
Äntligen efter 2 års uppehåll pga. Corona arrangerar vi Midsommarfirande vid ängen Hinsaviken den 24 juni. Mer detaljerad information kommer att anslås på anslagstavlor och vår hemsida. Vill du hjälpa till med förberedelser och lite under dagen så kontakta fastighetevlinge@gmail.com – vi har en arbetsgrupp som gärna tar emot fler deltagare.

Ungdomar! Vill ni jobba under dagen med att sälja lotter mm så kontakta oss via mejlen.

Barn i Evlinge
Vi sponsrar initiativet Barn i Evlinge vars aktiviteter annonseras separat på hemsidan och Facebook gruppen ”Barn i Evlinge”.

Fotbollsplanen
Under hela sommaren så underhåller vi fotbollsplanen och den är tillgängliga för alla i området att använda. Gillar man inte fotboll så varför inte ta med pick-nick och spela brännboll, badminton, volleyboll eller något annat som man tycker är ett roligt sätt att umgås på.

Simskola
Trampoolin genomför årets simskola veckorna 29 och 30 vid nya badet. Kostnad 600 kr per vecka alt. 1000 kr för båda veckorna om du anmäler dig till dessa samtidigt. Flera grupper med olika svårighetsnivå planeras.
Se eget anslag på våra anslagstavlor eller hemsida www.evlinge.com för detaljerad information eller deras hemsida www.trampoolin.se

Badplatser
Två stora badplatser finns i området. Gamla badet, passar bra för mindre barn, med en stor gräsmatta, sandstrand och avgränsning med bojar samt sandlåda med mindre rutschkana. Nya badet, stor gräsmatta, sandstrand och brygga samt hopptorn. Nya badet är populärt och lite mer lämpat för större barn. På Notholmen finns badbrygga och klippbad.

Hundbad
Badplats för hundar finns på särskilt ställe inom Evlinges område, det är beläget nära Centrumbryggan i Hinsaviken. Gå längs stigen vid vattnet från Hinsaviken mot gamla badet. Passera Centrumbryggan så ligger badet efter den på udden. Vi kommer under sommaren att säkerställa att skyltningen är tydlig för hundbad. Notera att detta inte är en rastplats utan att var och en får plocka upp efter sina hundar.

Kommunalt VA (Vatten- och Avlopp) i vårt området
Vi hänvisar till kommunens hemsida, sök på Evlinge så hittar du projektsidan med information och kontaktuppgifter. Vår Samfällighetsförening samverkar vid projektmöten efter behov, det är Värmdö kommun som äger och driver projektet och genomförandet.

Styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar alla en härlig sommar!


läs mer

Lördagen den 21 maj genomfördes årets föreningsstämma, under bar himmel, på midsommarängen. Även detta år har mötet senarelagts p g a Covid, men denna gång utan restriktioner. Vädret var sådär, men medlemmarna verkade vara lämpligt klädda. 28 medlemmar deltog, varav en genom ombud.

Protokollet från stämman finns här:

Stämmoprotokoll SF 21-maj-2022

Styrelsen är oförändrad. Kontaktuppgifterna från 2020 och 2021 gäller även i år.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns under ”Samfällighetsföreningen” i huvudmenyn.

Samfällighetens styrelse

gnm kassör Bertil Friman


läs mer

Simskola på Evlinge 2022

Tid:      Vecka 29 och 30 2022

Plats:   Nya badet

Priset per vecka är 600 kr, men om man bokar båda veckorna på en gång så kostar det 1000 kr för båda veckorna. Lektionerna är på 30 minuter och vi kommer vara hos er på eftermiddagarna. Alla får välja om man vill gå båda veckorna eller endast 1 vecka.

Simmärken går att ta under hela veckan och kan köpas på avslutningen på fredagen. Det finns simmärken för alla barn och prestationer.

Vi har kunskapsindelade grupper, beroende på hur många barn det är anpassar vi antalet grupper. Såklart anpassar vi även hur mycket personal vi har på plats beroende på hur många barn det är.

Bläckfiskarna kl 15:00.
Från 4 år. Här vi kommer fokusera mycket på vattenvana och lär ut både bröstsim och ryggsim från grunden. I den mån vi hinner lär vi även ut crawl.

 Pingvinerna kl 15:30
För de barn som kan simma 25 meter, hoppa i på djupt vatten och flyta på rygg. Här kommer vi öva teknik för att barnen ska bli mer självständiga samt utöka sin simsträcka.

Märkesgrupp kl 16:00
För de barnen som kan simma 100 meter eller mer, här har vi fokus på att ta simmärken och varje dag över vi ett eller flera moment som krävs för järnmärket upp till magistermärken.

Nytt för i år: 

Teknikgrupp kl 16:30
För de som är simkunniga. Bli en bättre simmare, här övar vi teknik för bröstsim, ryggsim och crawl.

Vi vill gärna hålla en märkesgrupp och en teknikgrupp i sommar, men det beror på efterfrågan och hur många barn som anmäler sig. Vi återkommer om vi behöver göra ändring i grupperna/schemat.

Vi vill även bjuda in alla, både barn och vuxna för att komma och ta simborgarmärket en eftermiddag under sommarsimskolan. Mer information om detta kommer närmare sommaren.

Livräddning och HLR för vuxna kan vi ordna på efterfrågan. Maila gärna oss vid intresse.

Bokning sker via vår hemsida www.trampoolin.com eller via mail till info@trampoolin.com. Vid bokning via mail behöver vi barnets för och efternamn samt födelsedag, förälderns för och efternamn samt telefonnummer. Betalningen sker via faktura.

Hör gärna av dig om du behöver mer information eller har några frågor!

Vi ses i sommar!

Hälsningar gänget på Trampolin

//genom styrelsen Fastighetsägarföreningen


läs mer

Som tidigare meddelats här på hemsidan och genom kallelse via posten, kommer Samfälligheten och Fastighetsägareföreningen att hålla årsstämma på midsommarängen på lördag den 21 Maj, kl 10.00 inskrivning från 09.30. Alla är välkomna denna gång, nu när den värsta pandemin är över.

Sidan 8 i kallelsen till Samfälligheten är rättad efter utskicket:

Kallelse S-F 2022 – Hemsida

Väl mött

Styrelsen, genom kassör Bertil Friman


läs mer

Kort vårbrev från Samfälligheten


Tack för insatsen på Evlingedagen!
Evlingedagen blev lyckad, med både väl utfört arbete och trevligt socialt samkväm. Bambabilen serverade hamburgare till det starka manskapet och bland annat stränderna har fått sig en genomgång inför sommarsäsongen. Styrelsen tackar alla för engagemanget!

Ingen Valborgsbrasa
Det är torrt i markerna och trots att vi har en ståtlig hög med ris att elda blir det ingen brasa i Evlinge på Valborg på grund av spridningsrisken.

Gamla latringroparna är ej i bruk
På ett par ställen runt om på våra allmänningar finns det gamla latringropar från 1800-talet. De är inte i bruk längre och där ska absolut ingenting dumpas längre.

Status stämmor
Både fastighetsägarföreningen och samfälligheten planerar stämmor till den 21 maj. Inkallelser är på gång och skickas ut inom den närmaste tiden.


Glad Valborg!

Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca


läs mer

Information om VA-projektet

Vi har förstått att det finns boende i området som har visat oro för placeringen av vissa pumpstationer och då särskilt med tanke på eventuella behov för bräddningar. Från föreningarnas håll vill vi informera och förhoppningsvis kunna svara på en del funderingar.

Om bräddningar
Att brädda pumpstationer är en säkerhetsfunktion, men också en absolut nödlösning. Pumpstationerna förbereds också för att luktreducering ska installeras. För att undvika bräddningar finns det digitala övervakningssystem som larmar. Det gör att andra åtgärder än bräddning kan sättas in tidigt, både via fjärranslutning och driftpersonal i beredskap. I pumpstationerna finns det en pump i reserv och vid behov beställs slamsugning. Vid vissa pumpstationer finns även bräddmagasin för ytterligare minska behovet av bräddning. Mer information om bräddning finns här.

Pumpstationerna i Evlinge
På bilden nedan syns pumpstationernas placering i området. Efter det kommer mer information om varje station.

Pumpstation 1

 • Godkänt bygglov finns.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 2,5 timmar till 6 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 2

 • Bygglov ej sökt
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar
 • Pumpstationen har hus

Pumpstation 3

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 7 timmar

Pumpstation 4

 • Bygglov sökt.
 • Bräddmagasin** finns vilket ökar fördröjningstiden* från 3,5 timmar till 7 timmar
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 5

 • Bygglov ej sökt. Placeringen är inte satt ännu då projektering pågår.
 • Fördröjningstiden* är 2 timmar, denna kommer ökas efter att bräddmagasin** är projekterat.
 • Pumpstationen har hus.

Pumpstation 6

 • Bygglov ej nödvändigt då pumpstationen ej har hus.
 • Fördröjningstiden* är 23 timmar

*Med fördröjningstid menas från tidpunkten då ett eventuellt haveri uppstår till det att nivån för nödbrädd är nådd.
**Med bräddmagasin menas en tank/rör som har möjlighet att öka ledningsnätets kapacitet vid eventuella driftstörningar.

Risk för fördröjningar
Kommunen har fått de tillstånd och servitut som med stor majoritet (85 procent av lämnade röster) röstades igenom på en extra stämma i Fastighetsägareföreningen 2019. Utöver dessa så behövs bygglov för de pumpstationer som har en byggnad. Störningar i den processen riskerar förstås att försvåra och försena projektet väsentligt.

 

Från styrelsernas håll finns självklart förståelse för oro, men vår förhoppning är att informationen kan ha rätat ut en del frågetecken. Den som undrar över någonting mer är välkommen att kontakta Tommy Johansson på Värmdö kommun, på mejl tommy.johansson@varmdo.se eller telefon 08–570 481 64.

Trevlig helg!
önskar styrelserna i Fastighetsägarföreningen och Samfällighetsföreningen


läs mer

Vårens Evlingedag blir lördagen den 23/4 klockan 9:30
Vi ses i vanlig ordning nere vid Midsommarängen. Har du förslag på fix är det självklart välkommet med egna initiativ, annars fördelas uppgifter och arbetslag på plats. Förhoppningsvis kan Bambabilen göra ett återbesök och mätta hungriga arbetare halvvägs genom utfört värv.

Kort om VA-projektet
Ni har säkert märkt att det händer en del gällande VA-projektet. Etableringen vid fotbollsplanen kommer att vara bas för arbetet. Kommer man med bil till fotbollsplanen finns det en tillfällig liten snutt, söder om etableringen, där besökare kan parkera.

Vid infarten har anslagstavlan delvis monterats ner tillfälligt för anläggning av en pumpstation. Skylten återställs längre fram. (Och på tal om skyltar, Evlinge-skylten vid infarten ska Trafikverket ersätta, förmodligen dröjer det för att det har frusit fast.)

Från styrelsens sida kommer det inte rapporteras om VA-projektet annat än sporadiskt, eftersom det blir alldeles för omfattande att alltid hålla alla uppdaterade om allt. Om det är något specifikt du undrar över är det självklart bara att ta kontakt, men som regel är det kommunen och entreprenören som har bäst aktuell status.

Passar på att påminna om kommunens informationssajt och kontaktpersoner, som ni hittar här:

Blomsterängar
Innan vintern plöjdes två områden på fälten vid Midsommarängen och norra delen av Valborgsuddsvägen. De plöjda områdena ska bli blomsterängar för våra pollinerare, som enligt rapport från biodlare i närområdet har haft det väldigt tufft. Av samma anledning kommer inte vägrenarna klippas innan midsommar, liksom tidigare år. Det blir lite sämre sikt när växtligheten tar fart, men förhoppningsvis kan vi alla hålla farten nere i våra farkoster istället.

Underhåll av ekarnas miljö
Kommunen har ett projekt igång för att främja ekarnas miljö i och runt Evlinge, bland annat har de röjt ur vid den stora hästhagen vid Ygdes väg, mot Södra Evlinge båtklubb. Där ligger det också ett träd över promenadstigen som går längs hagens norra ände. Det har kommunen uppmärksammats på, så förhoppningsvis kan stammen flyttas och göra passagen lite enklare. Kommunen kommer att fortsätta se över ekarnas miljö i området.

Tjällossning och tillfälligt stopp för tungtrafik
Vi är inte riktigt där än, men vi passar på att påminna om att när tjällossningen kommer blir det tillfälligt stopp för tungtrafik på våra vägar. Det gäller inte de kommunala transporterna, sophämtning och dyl.

Sommartoaletter
Förra året var det en toalett inhyrd, i år kommer det tre stycken. Det tycks behövas … 🙂

Allt gott!

Samfällighetens styrelse,
genom sekreterare Rebecca Englund
(och ni når oss till exempel via vagevlinge@gmail.com)


läs mer

Årsstämmor den 21 maj

Hej grannar! Lite kort information från föreningarna:

Årsstämmor 2022
Samfällighetsföreningen och Fastighetsägarföreningen har beslutat att ha gemensamma (och något försenade) årsstämmor lördagen den 21 maj. Eftersom pandemiläget fortfarande är något osäkert är bedömningen att det är bäst att samlas utomhus, när vädret blivit något behagligare. Mer information och kallelser kommer längre fram i vår.

Infosida för VA-projektet
Passar på att påminna om att den som har funderingar kring VA-projektet kan läsa mer på kommunens webbplats, genom att klicka här. Där finns också kontaktpersoner hos kommunen och entreprenören.

Allt gott!
Styrelserna i Samfälligheten och Fastighetsägarföreningen


läs mer

Hej grannar!

Nu är det adventstider och vackert glitter i många hus. Samfällighetens styrelse vill passa på att önska alla goda grannar en fantastisk jul – och påminna om några saker:

Kör försiktigt
Ingen har nog missat att det har blivit mörkt och tidvis halt. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna i området, för allas skull. Och glöm inte reflexen hemma om du tänkt ge dig ut!

Anmäl tungtransporter
Det är jättebra att ni fortsätter anmäla tungtransporter. Hör av er via vagevlinge@gmail.com eller till vägfogdarna i god tid innan tänkt körning.

Luciafirande i stallet
Årets Luciashow på Värmdö Ridklubb är lördagen den 11 december kl 15. Undertecknad ska få se den för första gången, men ryktena säger att det ska vara mysigt för stora och små.

Årets konstverk: ”Efterrätten”
Förhoppningsvis har många redan sett Bo Eklunds skapelse ”Efterrätten”, bävern i trä som tronar resterna av stammen en tapper kämpe försökt fälla. Ta en promenad längs Hinsaviken, så ska ni nog passera den. Tack till konstnären för ett mysigt inslag i området!

God jul!
önskar Samfällighetens styrelse,
genom sekreterar-Rebecca


läs mer

Eldare och nyinflyttade – se hit!

Hej grannar!

Lite praktisk info i dessa eldningstider 🙂 Elda lugnt!

Allt gott!
sekreterar-Rebecca

Information för nyinflyttade

www.evlinge.com finns det förutom info om vårt område också en broschyr med nyttig info för nya som gamla Evlingebor. Du hittar informationsbroschyren här: http://www.evlinge.com/wp-content/uploads/2017/06/Informationsfolder-f%C3%B6reningar-Evlinge-maj-2017.pdf 
I broschyren finns det bland annat information om generella regler, regler för tungtransport och eldning. Värmdö kommun har utökat eldningsveckorna i år, så uppdaterad information om dem finns under.

Eldning utomhus

Information om eldningsveckor från Värmdö kommun kommer här: I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växt-material, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Inget annat avfall får eldas.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.

 


läs mer

Evlingedagen 18/9 och vattenprover

Hej grannar!

Lite kort information från vägföreningen:

Evlingedagen lördag den 18 september kl. 10
Höstens Evlingedag går av stapeln 18 september. Vi ses som vanligt vid Midsommarängen, håller behörigt avstånd och hugger i där det behövs. Samfällighetens styrelse fördelar arbetsuppgifter på plats. Vi håller tummarna för att många har möjlighet att bidra efter förmåga.

Provsvar vattenprover augusti
Nya vattenprover togs med hjälp av engagerade boende tidigare i augusti vid Notholmsbryggan och Gamla badet. Båda proverna visade på tjänligt badvatten.

Allt gott!
genom sekreterar-Rebecca


läs mer

Loppis i Evlinge!

Söndagen den 15 augusti kör vi bakluckeloppis på Midsommarängen. Från kl.10:00 är man som säljare (Evlingebo) välkommen att ställa iordning sin säljplats på ängen (från baklucka eller bord/filt som man själv tar med sig). Loppisen är sedan öppen för besökare mellan kl.11-15.

Det är kostnadsfritt att sälja på loppisen, men man ska vara Evlingebo (permanent/sommar). För att vi ska kunna planera uppställningen på ängen, samt för att veta hur många säljare det blir, så vill vi att ni anmäler er till loppis.evlinge@gmail.com senast den 9 augusti. Ange i anmälan om du önskar plats för att sälja från baklucka (dvs ställa bil på ängen) eller om du endast kommer sälja från bord/filt.

Med vänliga hälsningar,

Sabina och Lisa
samt Fastighetsägarföreningen Evlinge


läs mer

Provsvar badplatser

Hej!

Den 10 juni togs prover på Nya och Gamla badet samt badbryggan på Notholmen. Provsvaren har kommit och visar att badvattnet är tjänligt (med anmärkning om något hög halt E.coli vid Notholmen, men utan någon risk för att bada).

Tack till engagerade boende som hjälpt till med provtagning! Ytterligare en provtagning görs i augusti.

Vi kan också passa på att meddela att det nu finns kvastar vid alla tre nämnda badställen. Med dem kan vi hjälpas åt att hålla bryggorna trevliga för bad.

Det har även gjorts en dykning kring hopptornsbryggan vid Nya badet, men sikten var otroligt dålig. Ingenting märkligt upptäcktes, men tänk på att alltid vara försiktig vid hopp från bryggorna.

Nu i juni är avierna från Samfälligheten på gång ut, så om inte allt för länge dimper de ner i postlådorna.

Glad badsommar!
Samfällighetens styrelse

Efter regn i Hinsaviken.


läs mer