Om Evlinge


Evlinge är från början ett sommarstugeområde ifrån 1950-talet med totalt 330 fastigheter. Idag är över 210 bebodda året om och den siffran ökar hela tiden.

All mark och allt vatten inom Evlinge tomtområde som inte är privat tomtmark ägs av Värmdö-Evlinge fastighetsägareförening.

Ytan uppgår till ca 1 400.000 m² och innefattar bland annat fotbollsplan, ”midsommaräng”, sex båthamnar, båtvarv, två badstränder, en badholme samt två andra holmar. Medlemmarna i fastighetsägareföreningen är således delägare i dessa betydande tillgångar.

EVLINGE BY GENOM TIDERNA