Eldare och nyinflyttade – se hit!

Hej grannar!

Lite praktisk info i dessa eldningstider 🙂 Elda lugnt!

Allt gott!
sekreterar-Rebecca

Information för nyinflyttade

www.evlinge.com finns det förutom info om vårt område också en broschyr med nyttig info för nya som gamla Evlingebor. Du hittar informationsbroschyren här: http://www.evlinge.com/wp-content/uploads/2017/06/Informationsfolder-f%C3%B6reningar-Evlinge-maj-2017.pdf 
I broschyren finns det bland annat information om generella regler, regler för tungtransport och eldning. Värmdö kommun har utökat eldningsveckorna i år, så uppdaterad information om dem finns under.

Eldning utomhus

Information om eldningsveckor från Värmdö kommun kommer här: I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växt-material, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Inget annat avfall får eldas.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.