Föreningarnas stämmoprotokoll 2015

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening
I huvudmenyn för Samfällighetsföreningen finns protokollet från föreningsstämman

den 21 mars 1015.
Styrelsen i Samfällighetsföreningen

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 
I huvudmenyn för Fastighetsägareföreningen finns protokollet från föreningsstämman
den 21 mars 2015 samt antagna stadgar andra gången. De nya stadgarna lämnas in till
Bolagsverket för registrering och börjar därefter att gälla.
Styrelsen i Fastighetsägareföreningen