Föreningarnas styrelser – kontaktuppgifter 2015

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening –Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via vagevlinge@gmail.com 

Paul Bengtsson, ordförande och ansvarig för väg
070-523 44 60, telefontid: ti och to 16.30–17.00
Bertil Friman, kassör, 070-647 03 29
Ann-Britt Löfgren, sekreterare, 076 111 44 54
Fredrik Sjöstedt, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-944 69 75
Robert Eriksson, trafikföreskrifter, väg, trädgrupp, 070-250 13 60
Ulf Antfolk, grönområden, väg, Trädgrupp, 070-954 91 34
Peter Ahlm, framtidsfrågor för Evlinge, 073-557 95 75

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening – Kontaktuppgifter styrelsen 2015
Ställ gärna dina frågor till styrelsen via fastighetevlinge@gmail.com

 Peter Ahlm, ordförande, 073-557 95 75
Lars-Erik Alversjö, kassör, 070-588 02 57
Fredrik Sjöstedt, ordinarie, 070-944 69 75
Robert Eriksson, ordinarie, 070-250 13 60
Paul Bengtsson, ordinarie, 070-523 44 60
Karin Löfgren, suppleant, 070-929 67 33
Jori Löpp, suppleant, 070-601 10 92
Madeleine Andersson, adjungerad person, 070-266 82 48