Föreningsstämmor är nu genomförda

Under söndagen den 26 mars genomfördes föreningsstämma för V-E Samfällighetsförening samt V-E Fastighetsägarförening vid Hemmesta Skolas matsal.

Uppdaterad kontaktinformation till respektive förening samt stämmoprotokollen finns nu publicerade på vår hemsida.

Stort tack till alla er som deltog vid stämmorna!

Bästa hälsningar,

Styrelserna för Samfällighets- och Fastighetsägarföreningarna