GDPR

Angående GDPR,

Tillsammans med samfällighetens årsavgift kommer information om hur ni godkänner att samfälligheten har kvar er mailadress i sitt register.

Det kommer att framgå från utskicket hur ni ska göra.

Med Vänliga Hälsningar: Samfälligheten

vid pennan: Anna Hjelmstedt